Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu on työväline, joka helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn. Huoneentaulusta on tehty omat versiot sekä nuorille että ammattilaisille.

Ammattilaisten versio sisältää keinoja ja apukysymyksiä, kuinka ottaa asumisen asiat ja taloudenhallinta esiin asiakastapaamisen yhteydessä. Huoneentaulu sisältää myös toimintaohjeita, joilla asiakasta voi auttaa ottamaan raha- ja asuntoasiat haltuun. Se on suunnattu esimerkiksi asumisohjaajille, sosiaalityöntekijöille, nuorisotyöntekijöille, Ohjaamoiden työntekijöille ja muille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, joilla on ongelmia asumisessa ja taloudenhallinnassa. Nuorille suunnattu versio puolestaan auttaa herättämään ajatuksia arjesta, asumisesta ja taloudenhallinnasta – toiveita ja haaveita unohtamatta. Tavoitteena on nuoren voimaannuttaminen, oman toimijuuden herättäminen ja arjessa pärjääminen.

Huoneentaulu on toteutettu NAL:n ja Takuusäätiön yhteistyönä, ja sitä on pilotoitu ja kehitetty yhdessä Ohjaamoiden ja NAL-paikallisyhdistysten kanssa. NAL on parhaillaan painattamassa huoneentaulua, mutta voit tutustua huoneentauluun jo etukäteen NAL:n verkkosivuilla.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.