Nuori itsenäistyy

Itsenäinen elämä odottaa

Muutto ensimmäiseen kotiin on valtava askel, mutta ilman kunnollista valmistautumista siitä voi tulla nopeasti ylivoimainen. Nuoret eivät useinkaan ole tietoisia vuokrasopimukseen liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista – puhumattakaan Kelan ja veroviraston byrokratian selättämisestä, jotka hämmentävät aikuisiakin.

Suomi on jo pitkään ollut 20-24-vuotiaiden nuorten aikuisten itsenäistymisen eturintamassa. Tätä vauhdittaa halu tutustua uusiin paikkoihin tai ryhtyä opiskelemaan ja tekemään töitä. Elämäntaitojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta nuoret voivat menestyä uudessa vapaudessaan. Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa, kun perhe ja ystävät eivät pysty välttämättä tarjoamaan enää niin paljon tukea. Onneksi on olemassa koulu- ja ammatillisia verkostoja, jotka edistävät parempaa valmistautumista itsenäiseen elämäntapaan, joka on täynnä taloudellista turvaa.

Nykyisten korkeiden elinkustannusten myötä elämäntapa on täynnä kulutusta, mikä johtaa lopulta siihen, että nuoret joutuvat kotoa lähtiessään kohtaamaan taloudellista epävarmuutta. Huoli siitä, että rahat riittävät jokapäiväiseen elämään, voi pahentua, kun osa-aikatyön tai opiskelijan elämäntavan vuoksi tulot eivät pysy perässä. Kulutuksen ja tulojen välisen kuilun täyttämiseksi monet turvautuvat pikavippeihin tai osamaksuihin ajattelematta pitkän aikavälin vaikutuksia.

Näitä taitoja itsenäistymiseen tarvitaan

  • Taito suunnitella raha-asioita etukäteen (tulojen ja menojen ennakointi, varautuminen)
  • Asioiden hoitaminen ajallaan (hakemusten täyttö, asioinnit virastoissa, laskujen hoito)
  • Kotitalousosaaminen (siivous, pyykin pesu, ruokaostokset ja ruoanlaitto)
  • Kodin huoltotyöt (sulakkeiden tarkistus, palovaroittimien testaus, ilmansuodattimien vaihto, lattiakaivojen ja hajulukkojen puhdistus)
  • Tietoisuus vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista
  • Tietoisuus taloyhtiösäännöistä ja tiedotteista sekä näiden noudattaminen

Epävarmat asumisolosuhteet uhkaavat hyvinvointia

Itsenäisen elämän alkamisen kynnyksellä olevilta nuorilta puuttuu usein arvokkaita taitoja, jotta siirtyminen onnistuisi. Yleiset asumiseen liittyvät haasteet, kuten taloudellinen lukutaidottomuus, vääristynyt käsitys omista tarpeista ja kyvyttömyys selviytyä jokapäiväisistä askareista yhdessä mielenterveys- tai päihdeongelmien kanssa, voivat vakavasti rajoittaa heidän kykyään luoda itselleen vakaa elämä.

Ratkaisemattomilla asumisongelmilla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Ne haittaavat koulunkäyntiä tai heikentävät työnsaantimahdollisuuksia, jolloin jo olemassa olevat tuen tarpeet korostuvat entisestään.

Suomen toimet nuorten asunnottomuuden torjumiseksi ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia, ja pitkäaikaisasunnottomuus on vähitellen vähentynyt. Luvuissa tapahtuneesta parannuksesta huolimatta on tärkeää huomata, että tilastot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa nuorten todellisesta tilanteesta; monet eivät pidä itseään asunnottomina edes silloin, kun he asuvat tilapäisesti ystävien tai perheen luona itsenäistymisjaksojen aikana.

Työskentely nuorten kanssa asunnottomuuden ehkäisemiseksi on tärkeää; esimerkiksi NAL:n asumisneuvojilla on tässä tärkeä rooli. Ennaltaehkäisevällä työllä ja tunnistamalla varhaisessa vaiheessa esimerkiksi terveyteen, sosiaalipalveluihin tai työllisyyteen liittyvät ongelmat on mahdollista vähentää asunnottomuusriskiä ennen kuin se alkaa. Kunkin henkilön yksilöllisen elämäntilanteen ymmärtäminen auttaa varmistamaan, että korvaamatonta apua voidaan antaa silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Nuoret haaveilevat samoista asioista kuin muutkin

Nuorilla on samat pyrkimykset kuin vanhemmillakin: he pyrkivät saavuttamaan menestystä, rakentamaan pysyviä ihmissuhteita ja täyttämään jonkin tarkoituksen elämässä. Myös asumiseen liittyvät haaveet ovat samanlaisia.

Nuorisoasuntoliiton selvitysten mukaan nuoret arvostavat kohtuuhintaisia koteja hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Lisäksi koronavuodet toivat mukanaan sen, että tänä päivänä arvostetaan enemmän asunnon tilavuutta, omaa pihaa, omaa työhuonetta, läheisten ihmisten lähellä asumista sekä rauhallisempaa sijaintia.

Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää, että nuoret otetaan huomioon uusien asuntojen suunnittelu- ja rakentamisprosessissa ja että luodaan ratkaisuja, jotka vastaavat näihin erityistarpeisiin.

Lisäksi innovatiiviset strategiat, kuten tyhjien tonttien kunnostaminen tai kaavamuutokset, voisivat olla tehokas keino tarjota toivottavia asuntoja. Mullistakaamme tulevien sukupolvien asunnot – alkaen nyt!

Lisätietoa aiheesta: