Toimi oikein ja selviydy veloista!

Raha-asiat voivat mennä solmuun monista eri syistä. Aina kyse ei ole huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta rahankäytössä. Elämässä tapahtuu monia odottamattomia asioita jolloin rahaongelmat voivat olla väistämättömiä, mikäli pahan päivän varalle ei ole ollut mahdollista säästää etukäteen. Etenkin nuorten kohdalla nopeasti muuttuvat elämäntilanteet, vaihtuvat tulot ja pienituloisuus aiheuttavat rahaongelmia ja velkaantumista. Nuorten pienituloisuus on lisääntynyt viime vuosina ja jopa 30 prosentilla heistä tulot jäävät köyhyysrajan alapuolelle. Se aiheuttaa erityisiä haasteita taloudenhallinnan kannalta. Esimerkiksi 25-34 -vuotiailla miehillä on enemmän maksuhäiriömerkintöjä kuin millään muulla ikäluokalla.

Oli velkaantumisen syyt ja taustat minkälaisia tahansa velkaongelman kanssa ei ole hyvä jäädä yksin. Apua kannattaa hakea heti, jos huomaa että raha-asiat eivät ole kohdallaan. Apua ja neuvontaa velkaongelmien selvittämisessä voi saada kasvokkain oman kotikunnan talous- ja velkaneuvonnassa ja kirkon diakoniassa. Puhelimitse ja chatin avulla neuvontaa matalalla kynnyksellä ja anonyymisti saa Takuusäätiöstä. Palvelut ovat maksuttomia. Lisää apua ja neuvontaa tarjoavista tahoista voit lukea täältä.

Velkaongelmiin liittyy paljon epätietoisuutta, vääriä mielikuvia ja kysymyksiä joihin ei tiedetä vastauksia. Koska velka vanhenee? Milloin maksuhäiriömerkintä tulee ja mitä se tarkoittaa minun kohdallani? Mitä ulosotto käytännössä tarkoittaa? Mitä voin itse tehdä? Kattavasti erilaista tietoa velkaongelmien ratkaisemiseen ja muun muassa yllä olevien kysymysten selvittämiseen löytyy täältä.

Velkaongelmien ratkaisukeinot määräytyvät pitkälti oman maksukyvyn ja elämäntilanteen vakiintuneisuuden mukaan. Pitkäaikaiseen maksuohjelmaan sitoutuminen vaatii riittävän suuria tuloja koko velan takaisinmaksuajaksi. Tällöin velat voi järjestellä suoraan velkojien kanssa sopimalla tai yhdistelemällä ne esimerkiksi Takuusäätiön takauksen tai kunnan sosiaalisen luoton avulla. Jos tulot ovat epäsäännöllisiä tai ne eivät riitä velkojen hoitamiseen tai yhdistelylainan saamiseen voi velat olla järkevintä päästää perintään ja ulosottoon. Tällöin velkojenhoidon viimeisenä ratkaisukeinona voi myöhemmässä vaiheessa toimia yksityishenkilön velkajärjestely.

Velkaongelmista selviytyminen vaatii omaa aktiivista panosta ja tietoisuutta omasta tilanteesta. Tästä syystä Takuusäätiö on avannut kotisivuillensa uuden osion, jossa voi itsenäisesti selvitellä ja suunnitella omia raha-asioitaan. Sivuilta löytyy oman taloudenhallinnan työkaluja ja ohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan omaa raha- ja velkatilannetta, jotta velkaongelmien ehkäisy tai ratkaisukeinojen löytäminen helpottuisivat. Itseapu-osio löytyy täältä.

HUOM! nuoria kohtaavat ammattilaiset ja nuorten vanhemmat!

Alla olevaan listaan on kerätty asioita, jotka ovat nuorten velkaongelmien taustalla tai riskitekijöitä velkaantumisen kannalta. Jos teet töitä jonkun alla olevan asian parissa tai kohtaat nuoria, joiden elämään liittyy jokin näistä asioista, ota raha-asiat puheeksi!

• Pienituloisuus • Yksinhuoltajuus • Pitkäaikaistyöttömyys • Lastensuojelutausta • Yksin maahan tullut turvapaikanhakija • Hauraat sosiaaliset verkostot • Oppimisvaikeudet • Mielenterveysongelmat • Asunnottomuus / kriisiytynyt asumishistoria • Riippuvuudet • Rikostausta • Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus • Vastuu omista raha-asioista ensimmäistä kertaa • Omaan talouteen siirtyminen • Kokemattomuus • Tietämättömyys etuuksista ja palveluista • Muuttuvat elämäntilanteet • Sairastuminen • Muutokset tuloissa tai menoissa • Lapsen syntymä • Ero

Kaikkiin asioihin emme nuorten elämässä välttämättä voi vaikuttaa tai tehdä asioita nuorten puolesta. Sen voisimme kuitenkin varmistaa, että nuori ei joutuisi velkaongelmiin osaamattomuuttaan tai siitä syystä ettei uskalla puhua ongelmistaan eikä tiedä mistä apua saisi. Luodaan siis nuorille sellainen maailma, jossa he voivat häpeilemättä ja avoimesti puhua raha-asioistaan ilman syyllistämistä ja jossa he tietävät kuinka rahaongelmiin haetaan apua. Nuorten rahatilanteiden selvittämisen avuksi Mun talouden- nettisivuilta löytyy mm. Omat rahat- työkalu, johon on kerätty tietoa ja ohjeita eri tilanteisiin. Työkalu on tarkoitettu nuoria kohtaavien ammattilaisten avuksi sekä suoraan myös nuorien käyttöön.

10 vinkkiä velkaongelmiin ajautuneelle:

1) Kirjaa pakolliset menosi ja laske paljon sinulle tämän jälkeen jää kuukaudessa käytettäväksi velkojen maksuun. Pyri lyhentämään tällä summalla velkojasi kuukausittain. Laskelman tekemisessä auttaa maksuvaralaskuri.
2) Älä tingi liikaa peruselämisen menoista ja maksa aina välttämättömät menot ensin kuten vuokra, ruoka, puhelin -ja sähkölasku. Vaikka se tietäisikin sitä ettei velkojen maksuun jäisi tämän jälkeen rahaa. Lue menojen tärkeysjärjestyksestä.
3) Mieti onko sinulla jokin turha menoerä jonka pudottaminen auttaisi velan lyhentämisessä. Menojen seurannassa ja omien kulutustottumusten selvittämisessä auttaa taloudenhallintasovellus Penno.
4) Ole aktiivisesti yhteydessä velkojiin ja kerro suoraan omasta maksukyvystäsi.
5) Pyri sopimaan velkojien kanssa maksukyvyllesi sopivia lyhennyksiä, mutta pidä tällöin huoli, että lyhennykset lyhentävät tällöin myös velan pääomaa eivätkä rahat mene korkoihin ja kuluihin. Yleensä maksusopimus velkojan kanssa on järkevintä, kun velkoja on vain yksi tai muutamia.
6) Tee taulukko veloistasi ja kirjaa ylös paljonko lyhennät niitä kuukausittain.
7) Jos et kykene lyhentämään kaikkia velkoja, päästä uuden velan ottamisen sijaan velkoja perintään tai ulosottoon. Jos mahdollista, pienimpiä velkoja voi olla järkevintä pyrkiä maksamaan itsenäisesti. Lue lisää mitä velkoja on järkevintä lyhentää, mikäli joudut priorisoimaan.
8) Älä pelkää liikaa maksuhäiriömerkintää ja maksa sen välttämisen vuoksi velkaa velalla tai suostu maksuohjelmiin joita et kykene noudattamaan.
9) Hae apua esimerkiksi Takuusäätiöstä tai kunnallisesta velkaneuvonnasta, joista voit selvittää mm. voisiko veloille saada jonkinlaisen järjestelyn.
10) Älä tunne häpeää veloistasi ja jää ongelmien kanssa yksin, vaan puhu avoimesti ja rohkeasti tilanteestasi myös läheisillesi.

Henri Hölttä, Mun talous -hankkeen projektikoordinaattori

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.