Nainen ihmettelee

Velkaongelmien luonne ja pikavippien vaikutukset

Velkaongelmat voivat aiheuttaa paljon stressiä ja huolta, mikä usein vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua. Monille ihmisille velkataistelut ovat jokapäiväistä todellisuutta, mutta mistä velkaongelmat johtuvat? Onko esimerkiksi pikavippi yksi ylivelkaantumiseen johtaneista syistä?

Kun tiedetään, mikä ajaa ihmiset velkakierteeseen, voidaan tunnistaa alueet, joilla ihmiset tarvitsevat tukea päästäkseen taloudellisesti takaisin raiteilleen.

Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin syitä, joiden vuoksi joku saattaa joutua tekemisiin hallitsemattoman velkatason kanssa.

Mahdollisten syiden tarkastelu voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin taloudellista tilannettasi ja tekemään päätöksiä siitä, miten tästä eteenpäin kannattaa edetä, aina suuremmista elämäntapahtumista, kuten työpaikan menetyksestä tai odottamattomista menoista, salakavalampiin tapoihin, kuten ylikuluttamiseen tai säästöjen priorisoimatta jättämiseen.

Mistä ylivelkaantuminen johtuu?

Kuluttajien ylivelkaantumista voidaan johtaa useista eri tekijöistä. Yksi tärkeimpiä näistä tekijöistä on palkkojen alhainen kasvu verrattuna velan kasvuun. Toinen merkittävä syy on turvattomien luottokorttien ja muiden helposti saatavilla olevien lainojen helppous ja saatavuus.

Nämä vaihtoehdot johtavat usein siihen, että ihmiset ottavat liikaa velkaa, joka heidän tulisi pystyä maksamaan takaisin. Lisäksi korkeammat korkotasot ovat edelleen suuri este ylivelkaantuneiden henkilöiden velkojen maksamisessa ajoissa.

Miten ylivelkaantumista pyritään estämään?

Ylivelkaantumisen estämiseksi on olemassa useita strategioita. Yksi tärkeimmistä on kuluttajien valistaminen ottamalla yhteyttä heihin eri kanavissa ja antamalla heille tietoa velanhallinnasta, hyvistä taloudellisista toimintatavoista sekä velka- ja luottosuhteiden hoidosta.

Toinen strategia on puolustaa kuluttajien oikeuksia lainsäädännön puitteissa. Tätä varten tarvitaan tiukkoja rikkomussanktioita ja seurantaa pankkien, lainojen myöntäjien ja muiden vastuullisten osallistujien henkilöiden toimista.

Lisäksi julkisen tuen avulla, kuten taloudellisen ohjauksen ja usein rahoitukseen liittyvien palveluiden saatavuus, voidaan auttaa velkaantuneita henkilöitä hallinnoimaan velkojaan turvallisesti ja tehokkaasti.

Miten pikavipit ovat vaikuttaneet velkaantuneisuuteen?

Pikavipeillä on yleisen käsityksen mukaan merkittävä vaikutus kuluttajien velkaantuneisuuteen.

Valtioneuvoston selvityksen mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan velkaantuneisuutta ovat lisänneet pääasiassa kasvanut opinto- ja asuntolainakanta sekä erilaiset hyödykesidonnaiset luotot.

Miksi pikavipit on otettu suurennuslasin alle?

Aikaisemmin pikavipeillä on yleiskorkeammat korkotasot verrattuna muihin lainamuotoihin, mikä teki niistä erittäin riskialttiita ja niiden käyttö johti helposti ylivelkaantumiseen. Toisin sanoen, jos asiakas ei pystynyt maksamaan lainaa takaisin ajoissa, he saattoivat joutua huonoon velkasuhteeseen ja sen seurauksena ottamaan enemmän lainoja hoitaakseen laskut.

Lisäksi markkinoilla oli muutamia lainantarjoajia, joilta pikavippi oli mahdollista hakea ilman perusteellista hakuprosessia. Tämä johti siihen, että asiakkaat ottivat liian paljon velkaa. Näiden yksittäistapausten aiheuttama mediahuomio saattoi koko alan huonoon valoon.

Miten pikavippi on muuttunut?

Tänä päivänä pikavippi on yksi edullisimmista lainamuodoista Suomessa, johtuen lukuisista lakimuutoksista.

Ensimmäinen lakimuutos tehtiin vuonna 2013, jolloin nimelliselle vuosikorolle asetettiin 50 prosentin katto.

Seuraava, entistä suurempi lakimuutos, astui voimaan syyskuussa 2019. Tuolloin rajoitettiin perittäviä kuluja ja vuotuinen nimelliskorko tiputettiin 20 prosenttiin.

Tuorein uudistus pikavippiä koskevassa lainasäädännössä astui voimaan lokakuussa 2023. Tämän lakiuudistuksen johdosta nimelliskorko saa olla korkeintaan 15 prosenttia lisättynä kulloinkin voimassa olevalla viitekorolla. Kokonaisuus ei kuitenkaan saa ylittää 20 prosenttia. Lisäksi muita vuotuisia kuluja saa olla korkeintaan 150 euroa.

Miten muutokset ovat vaikuttaneet?

Uusimman lakimuutoksen jälkeen ei vielä ole dataa saatavilla, mutta aikaisempien muutosten johdosta ylivelkaantuminen on lisääntynyt ja velkaongelmat ovat kasvaneet. Tällä hetkellä velkaongelmaisia ihmisiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lakimuutosten johdosta pienien pikavippien tarjoaminen ei ollut enää kannattavaa. Ihmisille ryhdyttiin tarjoamaan ylisuuria lainoja pitkillä maksuajoilla, joka on johtanut nykyiseen, entistä huonompaan tilanteeseen.

Lakeja laadittaessa tehtiin suuri virhearvio ylivelkaantumisen syistä.

Onko ylivelkaantuminen mahdollista estää?

On, mutta lainarahan saannin yletön rajoittaminen on huono keino. Rajoittaminen ei poista tarvetta. Vaikka karrikoidusti kaikki rahan lainaaminen kiellettäisiin, ihmiset lainaisivat rahaa jostain. Tällöin markkinat siirtyisivät lain ulottumattomiin, kaduille.

Ainoa oikea tapa on valistaa ihmisiä pois ylisuuresta kulutusyhteiskunnasta. Kun kulutetaan vähemmän kuin tienataan, velkaantuneisuus vähentyy. Lopetetaan “rikkauksien epärealistinen ihannointi”, mutta tavoitellaan niitä ilman velkaa.

Helpommin sanottu kuin tehty? Se riippuu meistä itsestämme.