Verkkosivustot

 

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä verkkosivustoja oman taloudenhallinnan tueksi. Klikkaamalla otsikkoa pääset sivustolle.

 

Mun talous -toiminta on päättynyt. Tämä sivu on päivitetty viimeisen kerran 24.2.2021.

Consumer Classroom

 

Consumer Classroom on tietopankki, joka sisältää kuluttajakasvatukseen tarkoitettuja opetusaineistoja EU-maista. Sivusto tarjoaa interaktiivisia työvälineitä, joilla voi suunnitella ja jakaa oppitunteja muiden opettajien ja oppilaiden kanssa.

Finanssivalvonnan verkkosivut

 

Finanssivalvonta on koonnut näille sivuille tietoa niin pankkipalvelujen käyttäjille, vakuutusasiakkaille, säästäjille kuin sijoittajillekin. Tarjolla on tietoa erilaisista finanssimarkkinoilla tarjottavista tuotteista ja palveluista.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

 

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Oppaita, vertailuja ja tietopaketteja vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioista.

InfoFinland

 

InfoFinland -verkkosivusto on maahanmuuttajille suunnattu tietopankki arkielämästä Suomessa. Sivustolta löytyy myös tietoa talousasioista. Tekstit löytyvät useilla eri kielillä.

Kestävän kehityksen Yhteiskuntasitoumus

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Kestävillä arjen valinnoilla voi vaikuttaa ympäristöön ja kohentaa myös omaa elämänlaatua ja terveyttä sekä säästää aikaa ja rahaa. Yhteiskuntasitoumukseen kuuluu #sitoumus2050 palvelu ja Kestävät elämäntavat palvelu (www.sitoumus2050.fi/elamantavat#/), jossa voi mitata oman hiilijalanjäljen ja tehdä henkilökohtaisen suunnitelman ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) verkkosivut

 

Monipuolisesti tietoa ja ohjeita mm. kuluttajan oikeuksista, ostamisesta ja maksamisesta, sopimusten tekemisestä sekä taloudenhallinnasta.

Kuluttajaliiton Tietopankki

 

Kuluttajaliiton Tietopankista löydät tietoa muun muassa erilaisista maksutavoista, lainoista ja luotoista sekä saat käytännönläheisiä vinkkejä oman taloutesi tasapainottamiseen. Lisäksi saat tietoa siitä, miten toimia mahdollisissa ongelmatilanteissa (esim. maksuhäiriömerkinnät ja ulosotto). Kuluttajan ostovoiman tilannetta ja kehitystä voit tarkastella sivuille kootuista taulukoista.

Maksu myöhässä -verkkosivusto

 

Sivusto perinnästä ja sen etenemisestä.

Marttakoulun Omat rahat -sivusto

 

Marttakoulu kokoaa yhteen Marttojen kotitalousneuvonnan monipuoliset sisällöt ruoasta puutarhaan. Sivuston Omat rahat -osiosta löytyy kattavasti tietoa ja apukeinoja kuluttajuuteen ja oman talouden hallintaan.

Mielenterveystalon Taloudellisen ahdingon omahoito -sivut

 

Tuntuuko sinusta, että raha-asiat valtaavat mielen ja aiheuttavat ahdistusta? Ovatko laskupinot kasautuneet? Siirrätkö asiaan tarttumista? Jos kaipaat muutosta tilanteeseen, taloudellisen ahdingon omahoito-ohjelmasta voi olla sinulle hyötyä. Tämän omahoito-ohjelman ovat laatineet terveydenhuollon sosiaalityön ammattilaiset.

MLL:n Nuortennetin Raha-sivusto

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämän Nuortennetin Raha-sivujen sisällön on tuottanut Suomen Setlementtiliiton Mun talous -toiminta yhteistyössä Nuortennetin kanssa.

Mun talous -verkkosivusto

 

Nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille suunnatun Mun talous -verkoston verkkosivustolle on koottu tietoa, palveluja ja materiaaleja nuorten taloudellisen lukutaidon edistämisestä ja ylivelkaantumisen ehkäisystä. Sivuston kautta löytää myös kaikkien verkostoon kuuluvien organisaatioiden omat verkkosivut.

NAL:n Asumisen ABC

 

Nuorisoasuntoliiton (NAL) tuottamaan ja ylläpitämään sivustoon on koottu nuoren itsenäistymiseen, omaan kotiin muuttamiseen sekä asumiseen ja raha-asioihin liittyviä ohjeita ja materiaaleja.

Nuortenelama.fi-verkkopalvelu

 

Osaamiskeskus Koordinaatin ylläpitämä sivusto on Suomessa asuville nuorille tuotettu verkkopalvelu. Palvelu tarjoaa nuorille opastusta ja ohjausta elämän eri tilanteissa. Nuortenelämä.fi:n kautta löytää oman kotipaikkakunnan lähipalveluiden luo, jotka neuvovat eteenpäin elämän haastavissa tilanteissa. Linkistä pääset sivuston Oma talous -osioon.

Oma Onni -verkko-oppimisympäristö

 

Oma Onni opettaa nuorille oman talouden hallintaa. Oppimateriaalissa käsiteltävät aihealueet ovat työelämä, päivittäiset raha-asiat ja verkkokauppa, säästäminen ja sijoittaminen, lainaaminen, vakuuttaminen, yrittäminen sekä verotus.

Opi taloudesta -sivusto

 

Miksi hintavakaus on tärkeää? Mitkä ovat Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin tehtävät? miten tilastoja tulkitaan ja millaisia asioita lainanottajan on hyvä ottaa huomioon? Mitä raha ylipäänsä on? Opi taloudesta -sivuilla saat vastauksen näihin ja moneen muuhun kysymykseen. Eri osioissa pääset testaamaan osaamistasi tehtävillä ja sanastosta löydät selityksiä talouteen liittyville termeille.

Pankkiturvallisuus

 

Finanssialan Pankkiturvallisuus-sivuille on koottu tietoa turvallisesta verkkoasioinnista, tietoturvasta ja toimenpiteistä väärinkäytösten torjumiseksi sekä toimista ongelmatilanteissa.

Suomi taskussa -sivusto

 

Sivusto tarjoaa maahanmuuttajille suunnattuja, mobiililaitteilla toimivia lyhyitä videoita, joiden avulla jokainen voi yksilöllisesti oppia suomen kieltä ja toimintakulttuuria ajasta ja paikasta riippumatta. Sisältää myös materiaalia arjen raha-asioihin liittyen.

Takuusäätiön Hallitse rahojasi -sivut

 

Sivusto, joka ohjaa selvittelemään ja suunnittelemaan omia raha-asioita. Hallitse rahojasi -sivuilta löytyy myös nuorille sopivia oman taloudenhallinnan työkaluja ja ohjeita, jotka auttavat hahmottamaan omaa taloutta.

Takuusäätiön verkkosivut

 

Takuusäätiön verkkosivuilla esitellään kattavasti erilaisia keinoja raha- ja velkaongelmien ratkaisemiseksi.

Talous ja nuoret TAT -verkkosivusto

 

Talous ja nuoret TAT -verkkosivuilta löytyy runsaasti materiaaleja nuoriin, työelämään ja taloustaitoihin liittyen. Sivustolla on erityisesti koulumaailmaan ja opettajille suunnattuja materiaaleja, joita voi hyödyntää myös muualla nuorisotyössä. Lisäksi sivuston kautta pääsee lukemaan TAT:n tuottamia tutkimuksia nuorista ja taloudesta.

Vakuutuskorvaukset -sivusto

 

Tietoa työkyvyttömyyden aiheuttamista korvauksista ja työkyvyttömän oikeuksista.

Vastuullinen kesäduuni ja Kun koulu loppuu -sivustot

 

Vastuullinen kesäduuni ja Kun koulu loppuu -sivustot ovat Talous ja nuoret TAT:n ylläpitämiä sivustoja. Vastuullinen kesäduuni -sivusto neuvoo nuoria kesätyönhakuun, ja auttaa sitä kautta nuoria löytämään oman paikkakunnan vastuullisia työnantajia. Kun koulu loppuu -sivusto sisältää tarpeellista tietoa työelämään tutustumisen ensimmäisistä askelista. Sivusto antaa ohjeistusta TET-paikan löytämiseen ja harjoittelun toteuttamiseen. Sivustolle on koottu hyviä käytäntöjä ja malleja yritysyhteistyöhön sekä tehtäviä ja tukimateriaaleja eri oppiaineiden opetukseen.

Verokampus -sivusto

 

Verokampus on Verohallinnon vero-opetussivusto 15–25-vuotiaille. Verokampus on paitsi tiedonlähde nuorille myös tieto- ja opetusmateriaalipankki opettajille.

Veronmaksajain keskusliiton Verotietoa nuorille -sivut

 

Verotietoa nuorille -sivuilta löydät nuorille suunnatun verotuksen tietopaketin.