Tutkimukset ja selvitykset

Tältä sivulta löydät tutkimuksia ja selvityksiä nuorten taloudenhallintaan ja rahankäyttöön liittyen. Listaan päivitetään uusimmat aihealueeseen kuuluvat tutkimukset ja selvitykset. Listalta löytyvät vain ne tutkimukset ja selvitykset, joihin kaikilla on vapaa pääsy.

 

Mun talous -toiminta on päättynyt. Tämä sivu on päivitetty viimeisen kerran 24.2.2021.

 

Löydät päivitetyn listan tutkimuksista ja selvityksistä Takuusäätiön verkkosivuilta.

2020

Anttinen, Markus: Hakola-Uusitalo, Tuulia; Heinonen, Miika; Järvelä, Katja; Maliranta, Mika & Saastamoinen, Mika & Sipiläinen, Matti (2020). Koronakriisin vaikutus kotitalouksiin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 1/2020.

 

Custodio, Ira (2020). Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumisesta. Lastensuojelun keskusliiton verkkojulkaisu 3/2020.

 

Danske Bank (2020). Taloudellinen mielenrauha 2020.

 

Danske Bank (2020). Taloudellinen mielenrauha 2020: Erityiskatsaus koronan vaikutuksiin.

 

EHYT ry (2020). Poikkeustilan aiheuttamat muutokset rahapelaamisessa. Tutkimusraportti.

 

Grekula, Eeva-Maria; Järvinen, Anna & Saarinen, Erja (toim.) (2020). Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2020. Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin.

 

Heiskanen, Maria & Nevalainen, Elina (2020). Peliklinikan tunnuslukuja 2010–2020.

 

Honkanen, Pertti (2020). Perusturvan kehitys 2010–2020. SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry.

 

Intrum (2020). European Consumer Payment Report 2020.

 

Kankaanranta, Päivi (2020). Koulutus ja toimeentulo. Akava Works. Artikkeli 6/2020.

 

Kauhanen, Arttu; Riihelä, Marja & Tuomala, Matti (2020). Köyhyys ja köyhyyden pitkittyminen Suomessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2020, s. 6–29.

 

Laine, Kati; Ahonen, Arto K. & Nissinen, Kari (2020). Pisa 2018 talousosaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:18.

 

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2020). Katsaus viime vuosien ylivelkaantumiskehitykseen. Valtioneuvoston selvitys 2020:5.

 

Nordea (2020). Nordean Lapselle säästäminen -tutkimus 2020.

 

OECD (2020). OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy.

 

Pelastakaa Lapset (2020). Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin. Lapsen ääni 2020 -kysely.

 

Peliklinikka (2020). 10-vuotisraportti.

 

Pelirajat’on-toiminta; Pelituki & Päihdelinkki (2020). Koronaepidemian vaikutuksia rahapeliongelmia kohdanneisiin pelaajiin ja läheisiin.

 

Raijas, Anu; Kalmi, Panu; Ranta, Mette & Ruuskanen, Olli-Pekka (2020). Suomalaisten talousosaaminen – Analyysi 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella. Suomen Pankki.

 

Raijas, Anu & Brander, Richard (2020). Kansainvälisiä esimerkkejä talousosaamisen edistämisen strategiatyöstä. Suomen Pankki.

 

Ranta, Mette; Silinskas, Gintautas; Wilska, Terhi-Anna (2020). Young adults’ personal concerns during the COVID-19 pandemic in Finland: an issue for social concern. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 40 No. 9/10, pp. 1201-1219.

 

Saarela, Tiina (toim.) (2020). Asiakasmaksut aiheuttavat ahdinkoa. Raportti kyselystä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista johtuvasta taloudellisesta ahdingosta paljon palveluja käyttävien arjessa. Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin.

 

Salonen, Anne; Hagfors, Heli, Lind, Kalle & Kontto, Jukka (2020). Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019. Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 8/2020.

 

Salonen, Anne; Lind, Kalle; Hagfors, Heli; Castren, Sari & Kontto, Jukka (2020). Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007-2019 : Suomalaisten rahapelaaminen 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 18/2020.

 

Siikala, Kristiina & Toikka, Kati (2020). Jäähyväiset paperille – Sähköinen maksaminen on helppoa ja turvallista. Finanssiala.

 

Säästöpankki (2020). Säästämisbarometri 2020.

 

Wilska, Terhi-Anna; Nyrhinen, Jussi; Tuominen, Jesse; Silinskas, Gintautas & Rantala, Eero (2020). Kulutus koronan aikaan – ja sen jälkeen. Tutkimus COVID-19-epidemian rajoitustoimien vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen, taloudelliseen toimintaan ja hyvinvointiin. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

2019

Aaltonen, Markus & Koskinen, Kimmo (2019). Uudet keinot tarpeen kulutusluottojen hillitsemiseksi. Euro ja talous 2/2019.

 

Danske Bank (2019). Taloudellinen mielenrauha 2019.

 

EAPN-Fin (2019) Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2019.

 

Finanssiala (2019). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. Tekstiraportti 2019.

 

Haapanen, Mari & Hakovirta, Mia (2019). Lapsen elatus, vanhempien toimeentulo ja köyhyys. Janus vol. 27 (4) 2019, 395–412.

 

Happonen, Jenni & Keskisarja, Aino (2019). Nuorisosäätiön asukasneuvonnan merkitys itsenäistyvälle nuorelle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

 

Huumo, Elina; Kaitosalmi, Kaisa; Tuomisto, Topias; Kavenius, Niko & Tikkanen, Saana (2019). Fiksu kuluttaminen Suomessa. Motivaatioprofiilit apuna liiketoiminnan suunnittelussa. Sitran selvityksiä 144.

 

Järvelä, Katja; Raijas, Anu & Saastamoinen, Mika (2019). Pikavippiongelmien laatu ja laajuus. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 3/2019.

 

Järvinen, Anna; Paasivirta, Tuula; Partio, Liisa; Saarinen, Erja & Valkonen, Leena (toim.) (2019). Köyhyysvahti. Suomen köyhyysraportti 2019. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin.

 

Kalmi, Panu; Maliranta, Mika & Alanko, Saija (2019). Kohti tiiviimpää vuorovaikutusta koulujen taloustiedon opetuksen ja taloustieteen välillä. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 4/2019.

 

Kankkunen, Maria (2019). Käyttäytymistaloustieteen ja palvelumuotoilun yhdistäminen nuorten aikuisten taloudenhallinnan mobiilisovelluksen suunnittelussa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Kortesalmi, Marilla & Autio, Minna (2019). Talous- ja kuluttajakasvatus talousosaamisen mahdollistajana. Kansantaloudellinen aikakauskirja . 4/2019, s. 588–603.

 

Kärkkäinen, Olli (2019). Nuoret, raha ja sijoittaminen. Sijoittamiskyselyn tuloksia. Nordea.

 

Mieli Suomen Mielenterveys ry (2019). Velat ja mielenterveys – mitä tiedämme, mitä pitäisi vielä tietää? Näyttöön perustuvat suositukset käytännön työhön.

 

OP, Marttaliitto & Takuusäätiö (2019). Rahapuhetta – Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan.

 

Paju, Petri (2019). Best childhood money can buy. Child poverty, inequality and living with scarcity, the Finnish case. Lastensuojelun keskusliitto.

 

Pantzar, Mika (2019). Kulutustutkimus ja kotitaloudet. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 1/2019, s. 7–10.

 

Pelastakaa lapset (2019). Lapsen ääni 2019. Miten perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa lasten unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin?

 

Peltonen, Anja & Saastamoinen, Mika (2019). Pikaluottojen markkinoinnin sääntelyn vaihtoehtoja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 6/2019.

 

Raijas, Anu (2019). Pikavippimarkkinoiden kehitys ja sääntely Suomessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2019, s. 620–637.

 

Ranta, Mette; Punamäki, Raija-Leena, Chow, Angela & Salmela-Aro, Katariina (2019). The Economic Stress Model in Emerging Adulthood: The Role of Social Relationships and Financial Capability. Emerging adulthood.

 

Roukka, Tomi & Salonen, Anne H. (2019). The Winners and the Losers: Tax Incidence of Gambling in Finland. Journal of Gambling Studies.

 

Ruoho, Noora & Leponiemi, Lasse (2019). Spotlight: Nuorten taloustaidot. Hundred Research Report #007.

 

Salmi, Minna & Kestilä, Laura (2019). Toimeentulokokemukset ja hyvinvoinnin erot alakoululaisten perheissä. Tuloksia Kouluterveyskyselyn 2017 vanhempien aineistosta. THL, Työpaperi 22/2019.

 

Talous ja nuoret TAT (2019). Mun elämä, mun rahat. Opettajien talousosaaminen. Tutkimus ja raportti 2019.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2019). Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015–2019.

 

Valtiovarainministeriö (2019). Lausuntoyhteenveto selvityksestä kotitalouksien velkaantumisen ehkäisemiseen tähtäävistä keinoista.

 

Valtiovarainministeriö (2019). Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Työryhmän mietintö. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2019:56.

 

Zechner Minna; Karjalainen, Sirpa & Viitasalo, Katri (toim.) (2019). Avauksia taloussosiaalityöstä. Jyväskylän yliopisto.

2018

Alhonen, Minna (2018). Nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintä – Syyt ja seuraukset. Opinnäytetyö. Turku AMK. Liiketalouden koulutusohjelma.

 

Danske Bank (2018). Taloudellinen mielenrauha 2018.

 

Hagert, Kyösti & Jokinen, Pauliina (2018). Kortinvartija. Opas itsenäiseen talouselämään. Atena.

 

Heino, Jussi & Pihlgren, Mikko (2018). Raha-asiain neuvontaringin koettuja vaikutuksia ja kehitysehdotuksia. Haastattelututkimus Helsingin seurakuntayhtymän diakoniatyön asiakkaille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Hyytinen, Ari & Putkuri, Hanna (2018). Household optimism and overborrowing. Journal of Money, Credit and Banking, 50 (1), 55–76.

 

Kalmi, Panu (2018). Puolustuspuhe talouskasvatukselle. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 3/2018, s. 421–424.

 

Kontkanen, Erkki & Lång, Jukka (2018). Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä. Oikeusministeriö.

 

Kurttila, Tuomas (2018). Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018. Köyhyydellä ei leikitä.

 

Lehtinen, Anna-Riitta & Aalto, Kristiina (2018). Mitä eläminen maksaa? Kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 2018. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2018:101.

 

Nets (2018). Nordic Payment Report – Pohjoismainen maksutaparaportti 2017/2018.

 

Nordlund, Nina (2018). Lapset ja raha. Talouskasvatuksen aakkoset vanhemmille. Alma Talent.

 

OK Perintä (2018). Kuinka käy kukkarollemme – asiantuntijakirjoituksia velkaantumisesta ja maksamisen muutoksesta. OK Perintä, julkaisu 1/2018.

 

Selin, Jani; Raisamo, Susanna; Heiskanen, Maria & Toikka, Arho (2018). Onko hajasijoitettujen rahapeliautomaattien suhteellinen määrä suurempi sosioekonomisesti haavoittuvilla asuinalueilla? Yhteiskuntapolitiikka 83 (2018):3, s. 294–302

 

Suomen Pankki (2018). Talouslukutaito 2020-luvulla. Maksuneuvoston e-kirjanen.

 

Taloudellinen tiedotustoimisto (2018). #kunkoululoppuu. Nuorten tulevaisuusraportti 2018.

 

Taloudellinen tiedotustoimisto (2018). Nuorten talousosaaminen – Tutkimus suomalaisnuorten talousosaamiseen liittyvistä asenteista ja toiveista. T-Media Oy.

 

Viitasalo, Katri (2018). Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

2017

Finanssiala ry (2017). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. Tekstiraportti 2017.

 

Eskelinen, Niko & Sironen, Jiri (toim.) (2017). Köyhyys – syitä ja seurauksia. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Painopaikka Grano Oy. Kuopio.

 

Esselink, Henk & Hernandez, Lola (2017). The use of cash by households in the euro area. Occasional Paper Series No 201, European Central Bank.

 

Hiilamo, Heikki; Määttä, Anne; Koskenvuo, Karoliina; Pyykkönen, Jussi; Räsänen, Tapio & Aaltonen, Sanna (2017). Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki.

 

Kaittila, Anniina (2017). Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Väitöskirja. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

 

Kosonen, Noora (2017). Kuntien sosiaalinen luototus osana taloudellisen syrjäytymisen ehkäisyä. Pro gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.

 

Lehtonen, Emma (2017). Lapsuudenkodin vaikutus talousosaamiseen aikuisena. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.

 

Lepistö, Tytti (2017). Yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkinnät – Syntyperusteet ja vaikutukset. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu, liikejuridiikan koulutusohjelma.

 

Majamaa, Karoliina; Sarasoja, Laura & Rantala, Kati (2017). Viime vuosien muutokset vakavissa velkaongelmissa. Analyysi velkomustuomioista. Yhteiskuntapolitiikka, e-julkaisu.

 

Matilainen, Riitta (2017). Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland. Väitöskirja. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

 

Mukkila, Susanna; Ilmakunnas, Ilari; Moisio, Pasi & Saikkonen, Paula (2017). Perusturvan riittävyys ja köyhyys 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 31/2017.

 

Mun talous -hanke (2017). Nuoret ja raha – Mun talous -hankkeen toimenpide-ehdotukset.

 

Niemi, Marja-Leena (toim.) (2017). Nuoret ja velka -akatemiahankkeen tutkimuskoosteita. Nuorten velkaongelmat – velkatyypit, selviytyminen ja vastuukysymykset. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen NUORET JA VELKA koostejulkaisu 22.3.2017. Lapin yliopisto.

 

Ohisalo, Maria (2017). Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus. Väitöskirja. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.

 

Piilonen, Terhi (2017). Crouching Masculinity, Hidden Risk. Female Investors (Re)Constructing and Negotiating Gendered Discourses about Investing. Master’s Thesis. Aalto University School of Business Marketing. Helsinki.

 

Puttonen, Milla (2017). Inflaatio vie ja korko tuo – Tutkimus opiskelijoiden talouden lukutaidosta Laurea-ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Sistonen, Laura (2017). Tuhansien murheellisten lainojen maa? Nuorten velkaantumisen laajuus, siihen johtaneet syyt ja vanhempien taloudellisen avun laajuus. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

 

S-Pankki (2017). Talouden tabut -kyselytutkimus.

 

Takalo, Tuomas (2017). Lyhytaikaisten kuluttajaluottojen sääntely. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2017, 382–392.

 

Takuusäätiö (2017). Reilusti lainaa. Pienlainaa kehittämässä 2012–2017.

 

Waitilingam, Romesh (2017). Helping people make better financial decisions: From insight to empowerment. Vox.

 

Virtanen, Ari (2017). Sosiaalinen luototus 2016 – Kuntakyselyn osaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 31/2017.

2016

Blomgren Jenni; Maunula Nico & Hiilamo Heikki (2014). Over-indebtedness and chronic disease: a linked register-based study of Finnish men and women during 1995–2010. International Journal of Public Health 2016; 61(5): 535–544.

 

Blomgren Jenni; Maunula Nico & Hiilamo Heikki (2016). Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000 Finnish men and women. Journal of European Social Policy, online first. DOI: 10.1177/0958928716676548.

 

Hetken huumaa vai harrasta harkintaa. Mihin ja miten nuoret naiset käyttävät rahansa. Lindorff & Evidens (2016).

 

Isola, Anna-Maria; Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81, 150–160.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Talousohjausta tekemässä – kokemuksia kentältä 2014–2016.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Jalkautuva talousohjaus: Työvälineet.

 

Kalmi, Panu & Ruuskanen, Olli-Pekka (2016). Suomalaiset pärjäävät taloudellisessa tietämyksessä ja käyttäytymisessä hyvin suhteessa muihin maihin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2016, 6–21.

 

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2016). Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 16/2016.

 

Majamaa, Karoliina; Rantala, Kati & Sarasoja, Laura (2016). Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 9/2016.

 

Majasalmi, Terhi & Tuominen, Camilla (2016). Koululaisen rahakirja – Saavuta unelmasi viisaiden rahataitojen avulla. Readme.fi

 

Nyholm, Sari (2016). Kokemuksia pienlainasta ja pienillä tuloilla elämisestä. Arviointiraportti asiakashaastatteluista. Takuu-Säätiön Pienlaina-projekti.

 

Peura-Kapanen, Liisa; Aalto, Kristiina; Lehtinen, Anna-Riitta & Järvinen, Raija (2016). Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.

2015

Finanssialan keskusliitto (2015). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat.

 

Grohmann, Antonia; Kouwenberg, Roy & Menkhoff, Lukas (2015). Childhood Roots of Financial Literacy. Discussion Papers. German Institute for Economic Research.

 

Majamaa, Karoliina (toim.) (2015). Nuoret velka ja yhteiskunta – Koukusta loukkuun. Seminaarijulkaisu.

 

OECD (2015). National Strategies For Financial Education. OECD/INFE Policy Handbook.

 

Ranta, Mette (2015). Pathways to Adulthood. Developmental Tasks, Financial Resources and Agency. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

 

Saari, Juhani (2015). Toimeentuloa eri elämäntilanteissa – Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia toimeentulon järjestämisestä opiskelijabarometrin aineistossa. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Työpapereita 2/2015.

 

Salonen, Anne & Raisamo, Susanna (2015). Suomalaisten rahapelaaminen 2015 – Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15-74-vuotiailla. Raportti 16/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Takuusäätiö (2015). #velanvarjossa – 25 näkökulmaa.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2017). Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011–2015. Työpaperi 1/2015.

 

Toimi, Lasse (2015). Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina – Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville. Nuorisosäätiö.

 

Tähtinen, Minni (2015). Blogia pitävien tyttöjen näkemyksiä sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttamiseen. Pro gradu -tutkielma. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

2014

Blomgren, Jenni; Maunula, Niko & Hiilamo, Heikki. Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 79:3, 245–263.

 

Ihantila, Kimmo (2014). Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus – tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä. Maisterintutkielma. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Lehtinen, Anna-Riitta & Aalto, Kristiina (2014). Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013. Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 3/2014.

 

Lusardi, Annamaria & Mitchell, Olivia S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature 52: 5–44.

 

OECD (2014). PISA 2012 Results: Students and Money. Financial Literacy Skills for the 21st Century. Volume VI. OECD Publishing.

 

Turunen Elina & Hiilamo Heikki (2014). Health effects of indebtedness: a systematic review. BMC Public Health 2014;14:489. DOI: 10.1186/1471-2458-14-489.

2013

Harada, Anni (2013). Nuorten aikuisten finanssitietouden tarve elämäntilanteiden muuttuessa. Pro gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, vakuutustiede. Tampereen yliopisto.

 

Kalmi, Panu (2013). Taloudellinen lukutaito ja sen kritiikki. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2013, 150–159.

 

Melonen, Johannes (2013). Nuorten velkaantuminen ja velkojen järjestely. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma, Karelia ammattikorkeakoulu.

 

Meltzer, Howard; Bebbington, Paul; Brugha, Traolach; Farrell, Michael & Jenkins, Rachel (2013). The relationship between personal debt and specific common mental disorders. European Journal of Public Health, 23 (1) pp. 108-113.

 

Piensoho, Annu (2013). Nuorten aikuisten asuminen lapsuudenkodissa. Maisterin tutkielma. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Vitikka, Ida-Kaisa (2013). Nuorena hukkuneet – Ylivelkaantuminen nuorten kertomuksissa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto.

2012

Hakovirta, Mia & Rantalaiho, Minna (2012). Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124/2012.

 

Koste, Asmo (toim.) (2012). Nuorista Suomessa – Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä. Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

 

Kylkilahti, Eliisa (2012). Toteuttajia, epäonnistujia ja irrottautujia – nuoruuden kulttuuriset ihanteet omaelämäkerrallisissa teksteissä. Maisterintutkielma. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

 

Lehtinen, Anna-Riitta (2012). Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 142/2012.

 

Luukkanen, Laura (2012). Taloudellisen osaamisen edistäminen – vastuuroolit, kanavat ja tavat nuoren kuluttajan näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

 

Luukkanen, Laura & Raijas, Anu (2012). Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta. Kulutustutkimus. Nyt 2/2012.

 

Mikkonen, Juho (2012). Syrjäytyä vai selviytyä. Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

 

Pessi, Paula (2012). Valtti – tietosuora nuoren talouteen -verkkomateriaali. Kuluttajaliitto.

 

Peura-Kapanen, Liisa (2012). Nuorten talousosaamisen edistäminen. Opas toimijoille. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Raijas, Anu & Uusitalo, Outi (toim.) (2012). Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Rantala, Kati (2012). Vippikierteen muotokuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Verkkokatsauksia 24/2012.

 

Xu, Lisa & Zia, Bilal (2012). Financial Literacy around the World, An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. Policy Research Working Paper, no. 6107, World Bank.

2011

Hyytinen, Ari (2020). Saalistavaa luotonantoa? Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2011, s. 377–379.

 

Lusardi, Annamaria & Mitchell, Olivia S. (2011). Financial Literacy Around the World: An Overview. Journal of Pension Economics and Finance 10: 497–508.

 

Peura-Kapanen, Liisa & Lehtinen, Anna-Riitta (2011). Nuorten taloudellinen osaaminen – määrittelyä, toimijoita, materiaaleja. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 3/2011.

2010

Peura-Kapanen, Liisa; Raijas, Anu & Lehtinen, Anna-Riitta (2010). Velkatunneli – Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia. Kuluttajatutkimuskeskus ja Takuu-Säätiö. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 3/2010.

 

Rantala, Heta & Tarkkala, Heta (2010). Luotosta luottoon. Velkaongelmien dynamiikka ja uudet riskiryhmät yhteiskunnan markkinalogiikan peilinä. Yhteiskuntapolitiikka 75(1): 19–33.

2008

Jakobsson, Niko (2008). Pikaluotot – hämärää markkinointia, kohtuuttomia sopimusehtoja ja koronkiskontaa? Helsinki Law Review, 2(1), 145–169.

 

Raijas, Anu (2008). Arjen hyvinvointi ja mahdollisuudet sen mittaamiseen. Työselosteita ja esitelmiä 110/2008. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Sundblad, Mette (2008). Nuorten henkilökohtainen rahatalous ja elämänhallinta. Taloudellinen asema ja subjektiivinen hyvinvointi nuoruuden siirtymävaiheessa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

 

Valkama, Elisa & Muttilainen, Vesa (2008). Maksuvaikeudet pikaluottomarkkinoilla. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja 86.

2006

Autio, Minna (2006). Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa. Väitöskirja. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Kaartinen, Risto & Lähteenmaa, Jaana (2006). Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006.

2005

Autio, Minna & Paju, Petri (toim.) (2005). Kuluttava nuoruus. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 62. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 32. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes.