Opas ammattilaisille nuorten talous- ja velka-asioiden ensiapuun

 

Mun talous -hankkeen aikana nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset toivoivat ohjeita ja materiaaleja nuorten ylivelkaantumisen ehkäisyn ja taloudellisen lukutaidon edistämistyön tueksi. Toivottiin opasta, joka rohkaisee ottamaan raha-asiat puheeksi, kertoo hyvistä toimintamalleista ja vinkkaa parhaista käytännöistä, palveluista ja materiaaleista. Syyskuussa 2017 julkaistu Puhu rahasta – pieni opas talouden käsittelyyn pyrkii vastaamaan ammattilaisten toiveisiin. Opas on maksuton ja se löytyy sekä painettuna että sähköisenä.

 

Opas on tarkoitettu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi talous- ja velka-asioiden ensiapuun. Oppaassa kannustetaan ammattilaisia ja kasvattajia ottamaan raha-asiat puheeksi lasten ja nuorten kanssa, käydään läpi asioita – tietoja, taitoja ja rutiineja – jotka kuuluvat arjen talouden hallintaan. Oppaassa kerrotaan myös, miten ohjeistaa nuorta velkojen itsenäisessä selvittämisessä, esitellään velkojen järjestelykeinot ja vinkataan hyvistä toimintamalleista. Opas pitää sisällään myös keskeisen talousaiheisen sanaston ja siihen on koottu hyödyllisiä verkkosivustoja, oppaita, laskureita, maksuttomia neuvontapalveluja, pelejä ja muita työkaluja, jotka sopivat niin ammattilaisille kuin nuorille talous- ja velka-asioiden ensiavun tueksi.

 

Oppaan sisällöissä on hyödynnetty lukuisia painettuja ja verkossa olevia materiaaleja. Kaikki lähteet on koottu oppaan loppuun.

 

Puhu rahasta -opas syntyi Nuorisosäätiön ja Nuorisoasuntoliiton Mun talous -osahankkeiden aloitteesta, ja toteutettiin useiden Mun talous -verkostotoimijoiden yhteistyönä.

 

Lataa Puhu rahasta -opas PDF-muodossa