Huoneentaulu helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista

 

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu on nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattu työväline, joka helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn.

 

Huoneentaulu sisältää keinoja ja apukysymyksiä, kuinka ottaa asumisen asiat ja taloudenhallinta esiin asiakastapaamisen yhteydessä. Huoneentaulu sisältää myös toimintaohjeita, joilla asiakasta voi auttaa ottamaan raha- ja asuntoasiat haltuun. Se on suunnattu esimerkiksi asumisohjaajille, sosiaalityöntekijöille, nuorisotyöntekijöille, Ohjaamoiden työntekijöille ja muille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, joilla on ongelmia asumisessa ja taloudenhallinnassa.

 

Huoneentaulu on toteutettiin NAL:n ja Takuusäätiön yhteistyönä, ja sitä pilotoitiin ja kehitettiin yhdessä Ohjaamoiden ja NAL-paikallisyhdistysten kanssa.

 

Lataa Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulun PDF-versio (A4-kokoinen, kaksipuolinen)