Oppaat

 

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä oppaita oman taloudenhallinnan tueksi. Klikkaamalla otsikkoa pääset sivustolle, jossa alkuperäinen materiaali sijaitsee.

 

Mun talous -toiminta on päättynyt. Tämä sivu on päivitetty viimeisen kerran 24.2.2021.

Apua rahahuoliin -opas

 

Tampereen kaupungin ja ASTA-hankkeen tuottamaan oppaaseen on koottu tietoa ja konkreettisia vinkkejä erilaisten talouskysymysten kanssa painiskeleville. Oppaasta löytyy tietoa esimerkiksi budjetoinnista, velkojen järjestelykeinoista sekä rahahuolissa auttavista tahoista. Oppaassa on myös paikallisia vinkkejä tamperelaisille.

Jalkautuva talousohjaus

 

Oppaaseen on koottu Espoon Järjestöjen Yhteisön EJY ry:n Jalkautuva talousohjaus -hankkeessa kehitettyjä ja testattuja lomakkeita ja työvälineitä. Oppaan tarkoituksena on tarjota välineitä kaikkien talous- ja velkaongelmien kanssa tekemisissä olevien testattavaksi ja eteenpäin kehiteltäväksi.

Kaikki lähtee kotoa -opas

 

NAL:n tuottama opas lapsuudenkodista itsenäistyvän nuoren asumisen tukemiseen. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012−2015 -materiaali.

Läheisen opas. Miten voin tukea?

 

Opas tarjoaa tietoa siitä, miten auttaa ja tukea läheistä sekä huolehtia tarvittaessa myös omien rajojen asettamisesta. Opas rohkaisee ottamaan läheisen rahavaikeudet puheeksi rakentavalla tavalla ja ennen kaikkea hakemaan apua sekä talousvaikeuksiin että mahdollisiin muihin elämän haasteisiin.

Maksuhäiriömerkinnän vaikutus pankki- ja vakuutuspalveluihin

 

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan julkaisu kertoo, millainen vaikutus maksuhäiriömerkinnällä on pankki- ja vakuutuspalveluihin.

Miten vuokravelka etenee?

 

NAL:n kokoama opas nuorille vuokravelan etenemisestä ja siitä, miten tilanteen voi selvittää.

Mun koti. Nuorten asumisen opas.

 

Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen Mistä Valot? -hankkeen (2018–2020) tuottaman oppaan tarkoituksena on kannustaa ja antaa vinkkejä omillaan asumiseen, arkeen ja itsenäisen elämän alkuun. Opas keskittyy vuokra-asumiseen ja Mikkelin alueen palveluihin. Se tarjoaa hyvää yleistietoa myös muihin kaupunkeihin tai vaikka asuntolaan muuttaville mm. arjesta, hyvinvoinnista ja rahasta. Monipuoliset aiheet antavat lisäksi pohdittavaa ja keskustelunaiheita nuorten läheisille sekä nuorten kanssa työskenteleville.

Niskalenkki raha-asioista

 

Takuusäätiön tuottama opas, jossa on ohjeita, neuvoja ja välineitä oman talouden hallintaan.

Näin voit vaatia pikaluottosi kustannusten alentamista

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistus siihen, miten voi vaatia pikaluoton kustannusten alentamista.

Mitä eläminen maksaa -infografiikat

 

Marttaliiton ja Takuusäätiön Rahat riittää -hankkeessa on tuotettu Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjeteista neljä erilaista infografiikkaa. Budjettien avulla voit verrata omaa kulutustasi. Ne sopivat myös hyvin talousneuvonnan ja koulutuksen avuksi.

Nuorten asumisen tukemiseen liittyviä toimintamalleja ja materiaaleja

 

NAL:n tuottamaan oppaaseen on koottu tiivistelmät keskeisimmistä toimintamalleista ja lyhyet selostukset kustakin materiaalista. Esimerkit ovat paikallisia malleja, joita voi kehittää edelleen tai muokata omaan toimintaan sopivaksi.

Olisinpa kotona -opas

 

NAL:n tuottama opas nuorten asumisen tukemiseen osana monialaista ennaltaehkäisevää työtä. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012−2015 -materiaali.

Omaan kotiin -opas

 

Itsenäistyville nuorille suunnattua, vuosittain päivitettävää opasta voi tilata NAL:sta. Oppaan PDF-versio on ladattavissa NAL:n verkkosivuilta suomen, englannin, arabian ja venäjän kielillä.

Opas velkojen selvittämiseen

 

Tämä opas on tehty avuksi omien velkojen selvittämiseen. Veloista ei ole olemassa yhtä rekisteriä, joten saatat joutua selvittämään niitä useasta eri paikasta: velkojilta, perintätoimistoista, ulosotosta ja luottotietoja ylläpitävistä yrityksistä. Opas ohjaa, miten voit tiedustella velkoja eri paikoista.

Ota palkkasi haltuun -opas!

 

Talousosaamisen varmistaminen on koko yhteiskunnan, myös työnantajien, vastuulla. Suomen Setlementtiliiton Mun talous -toiminnan ja Takuusäätiön yhteistyössä tuottaman Ota palkkasi haltuun! -oppaan tarkoitus on tarjota työnantajille välineitä tukea nuoria työntekijöitä taloustaitojen edistämisessä. Opasta voi tilata maksutta Suomen Setlementtiliitosta.

Pieni jakamistalouden opas

 

Kuluttajaliiton oppaaseen on koottu tietoa jakamistalouteen liittyen.

Pieni talousopas

 

Kuluttajaliiton tuottamaan oppaaseen on koottu perustietoa rahankäyttöön ja velkoihin liittyen taskukokoiseen opaskirjaan. Sopii hyvin nuorille.

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu

 

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn. Se sisältää keinoja ja apukysymyksiä, kuinka ottaa asumisen asiat ja taloudenhallinta esiin asiakastapaamisen yhteydessä. Lisäksi huoneentaulu sisältää toimintaohjeita, joilla asiakasta voi auttaa ottamaan raha- ja asuntoasiat haltuun.

Puhu rahasta -juliste

 

Nuorisosäätiön Mun talous -osahankkeen tuottama juliste ammattilaisille, joka rohkaisee nuoria puhumaan raha-asioistaan neuvontapalveluita käyttäessään.

Puhu rahasta -opas

 

Opas on tarkoitettu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi talous- ja velka-asioiden ensiapuun. Oppaassa kannustetaan ammattilaisia ja kasvattajia ottamaan raha-asiat puheeksi lasten ja nuorten kanssa, käydään läpi asioita – tietoja, taitoja ja rutiineja – jotka kuuluvat arjen talouden hallintaan. Oppaassa kerrotaan myös, miten ohjeistaa nuorta velkojen itsenäisessä selvittämisessä, esitellään velkojen järjestelykeinot ja vinkataan hyvistä toimintamalleista.

Puhu rahasta -tehtäväkirja

 

Puhu rahasta -tehtäväkirja on Puhu rahasta -oppaan rinnalle tehty apuväline, jossa paneudutaan arjen raha-asioihin tehtävien muodossa. Tehtäväkirja on toiminnallinen apuväline, kun omilleen aikova tai jo itsenäisesti asuva nuori haluaa pohtia omaa rahankäyttöään. Nuori voi tehdä tehtäviä itsenäisesti tai yhdessä asumisohjaajan tai muun henkilön kanssa.

Pörssisäätiön oppaat sijoittamiseen

 

Pörssisäätiön verkkosivuilta löydät erilaisia oppaita liittyen sijoittamiseen.

Rahahuolet puheeksi – opas ryhmänohjaajille

 

Rahahuolista voi olla vaikea puhua, mutta puhuminen helpottaa oloa. Takuusäätiön tuottama opas kannustaa ottamaan rahahuolet puheeksi. Opas on suunnattu erilaisten keskustelu-, vertais- ja harrasteryhmien sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmänohjaajille. Se soveltuu niin ammattilaisille kuin vapaaehtoisille. Ryhmänohjaajan ei tarvitse olla talous- ja velka-asioiden asiantuntija.

Selkokielinen talousopas

 

Puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä Papunet on tuottanut selkokielisen talousoppaan. Selkokielinen talousopas sopii erinomaisesti myös nuorille. Sivuilla kerrotaan konkreettisin ja selkein esimerkein, miten rahankäyttöä voi seurata ja suunnitella.

Suunnittele itse elämääsi – talousasiat hoitoon huolella

 

Taloudellisten asioiden hallitseminen on perusta koko elämänhallinnalle. Tässä Finanssiala ry:n julkaisussa keskitytään taloudellisen suunnittelun asioihin. Oman hyvinvoinnin rahoitus, asuminen, digitalisaatio sekä taloudellinen turvallisuus ovat kaikenikäisille tärkeitä asioita. Toivomme, että julkaisusta on apua erityisesti elämänmuutostesi yhteydessä, varsinkin kun alat pohtia miten käyttää lisääntyvä vapaa-aika pitkän työuran jälkeen.

Säästä ja sijoita viisaasti – eväitä sijoittamiseen tutustuvalle

 

Mitä perusasioita rahasta, säästämisestä ja sijoittamisesta olisi jokaisen hyvä tietää? Miten voisin saada oman talouteni ja sen suunnittelu paremmin hallintaani? Millä perustiedoilla selviäisin niin tavallisessa arjessa kuin yllättävissä kriisitilanteissa? FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan uusi opas: Säästä ja sijoita viisaasti kokoaa perusasiat säästämisen ja sijoittamisen eri muodoista ja kertoo vaihtoehdoista, joita tavalliselle säästäjälle ja sijoittajalle on tarjolla.

Takuusäätiön takausopas

 

Ohjeita Takuusäätiön takauksen hakemiseen. Järjestelylaina on yksi tapa järjestellä velkoja silloin, kun niiden maksu ei muutoin onnistu. Takausta ei voi saada, jos on muita kohtuullisia keinoja selviytyä veloista. Yhteen talouteen voidaan myöntää enintään 34 000 euron takaus. Takausaika on korkeintaan kahdeksan vuotta. Alle 2 000 euron järjestelylainoihin takausta ei myönnetä. Lainan korkona on prime tai euribor lisättynä 2 %:n marginaalilla.

TJ50 – Mihin kotiudut?

 

NAL:n tuottama TJ50-esite on suunnattu varusmiehille, joiden kotiutuminen lähestyy. Esitteen tarkoituksena on saada varusmiespalvelusta suorittavat nuoret pohtimaan ja suunnittelemaan omaa palveluksenjälkeistä asumistaan ja toimeentuloaan hyvissä ajoin ennen palveluksen päättymistä.

Tositarinoita asumisesta

 

NAL:n tuottamia tarinoita ja tehtäviä asumisesta nuorten kanssa pohdittavaksi. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012−2015 -materiaali.

Työntekijä talousvaikeuksissa – miten ohjaan eteenpäin? Opas esihenkilöille ja muille työnantajan edustajille

 

Takuusäätiön opas antaa työnantajalle tietoa, vinkkejä ja keinoja auttaa talousvaikeuksissa olevaa työntekijää eteenpäin.

Velkaopas

 

Kuluttajaliiton velkaopas on hyvä ja seikkaperäinen käsikirja velka-asioihin ja niiden selvittämiseen.

Velkaopas. Tietoja ja neuvoja velka-asioiden hoitamiseen

 

KAIKU- ja KAJO-keskus -hankkeiden tuottamasta oppaasta saa tietoja erilaisista ratkaisuista velkojen hoitoon, velan etenemisestä perinnässä ja ulosotossa, maksuhäiriömerkinnästä, velkojen vaikutuksesta työllistymiseen sekä vinkkejä talous- ja velkaongelmien välttämiseen tulevaisuudessa.

 

Vuokra-asukkaiden talousneuvonnan työkalupakki

 

Vuokra-asukkaiden talousneuvonnan työkalupakki sisältää tietoa, keinoja ja välineitä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Kuvatut mallit ja välineet on testattu Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisy -kokeiluhankkeessa (ASTA) vuosina 2018-2020.

 

Työkalupakki on kehitetty tueksi ja inspiraatioksi kaikille, jotka suunnittelevat, käynnistävät tai kehittävät vuokra-asukkaille kohdistettua talousneuvontaa. Toimintamallit ja välineet ovat sovellettavissa erilaisten organisaatioiden ja toimijoiden tarpeisiin.