Nuoret ja raha – Mun talous -hankkeen toimenpide-ehdotukset

 

Mun talous -hankkeen (2013–2017) aikana koottiin lähes sadan organisaation Mun talous -verkosto. Verkoston jäsenten kanssa kehitettiin yhteistyössä palveluja, välineitä ja materiaaleja sekä järjestettiin kymmeniä tapahtumia, koulutuksia ja muita tilaisuuksia, joissa tuotiin yhteen nuorten oman talouden hallinnan parissa työskenteleviä ammattilaisia. Kohtaamisissa käytiin jatkuvaa keskustelua siitä, mitä nuorten taloudellisen lukutaidon edistämisen ja talousongelmien ehkäisyn eteen pitäisi tehdä.

 

Mun talous -tiimi kokosi kohtaamisten ja keskustelujen pohjalta syntyneet ajatukset seitsemäksi toimenpide-ehdotukseksi. Kannustamme kaikkia Mun talous -verkoston jäseniä edistämään näitä asioita.

 

Mikäli toimenpide-ehdotusten sisältämät muutokset toteutuvat, nuoret pääsevät vaivattomasti tarvittavien palvelujen piiriin, heillä on käytössään enemmän heille soveltuvia taloudenhallinnan välineitä ja he ovat valmiimpia itsenäiseen elämään. Lisäksi nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset uskaltavat ja osaavat paremmin ottaa raha-asiat puheeksi. Suomeen on myös saatu kansallinen taloudellisen lukutaidon strategia. Toimenpiteiden ansiosta nuorten taloudellinen lukutaito paranee.

 

Lataa Mun talous -hankkeen toimenpide-ehdotukset