Tutkimukset ja selvitykset

Tälle sivulle kerätään tutkimuksia ja selvityksiä nuorten taloudenhallintaan ja rahankäyttöön liittyen. Listaan päivitetään uusimmat aihealueeseen kuuluvat tutkimukset ja selvitykset.

 

Jos sinulla on tiedossa tutkimuksia/selvityksiä, joita ei listasta löydy, otamme mielellämme vinkkejä vastaan osoitteeseen ville.kujanpaa(at)setlementti.fi.

2019

Finanssiala (2019). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. Tekstiraportti 2019.

 

Happonen, Jenni & Keskisarja, Aino (2019). Nuorisosäätiön asukasneuvonnan merkitys itsenäistyvälle nuorelle. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

 

Järvelä, Katja; Raijas, Anu & Saastamoinen, Mika (2019). Pikavippiongelmien laatu ja laajuus. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 3/2019.

 

Kankkunen, Maria (2019). Käyttäytymistaloustieteen ja palvelumuotoilun yhdistäminen nuorten aikuisten taloudenhallinnan mobiilisovelluksen suunnittelussa. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

OP, Marttaliitto & Takuusäätiö (2019). Rahapuhetta – Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2019). Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015–2019.

 

Valtiovarainministeriö (2019). Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Työryhmän mietintö. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2019:56.

2018

Alhonen, Minna (2018). Nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintä – Syyt ja seuraukset. Opinnäytetyö. Turku AMK. Liiketalouden koulutusohjelma.

 

Danske Bank (2018). Taloudellinen mielenrauha 2018.

 

Hagert, Kyösti & Jokinen, Pauliina (2018). Kortinvartija. Opas itsenäiseen talouselämään. Atena.

 

Heino, Jussi & Pihlgren, Mikko (2018). Raha-asiain neuvontaringin koettuja vaikutuksia ja kehitysehdotuksia. Haastattelututkimus Helsingin seurakuntayhtymän diakoniatyön asiakkaille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Kontkanen, Erkki & Lång, Jukka (2018). Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä. Oikeusministeriö.

 

Kurttila, Tuomas (2018). Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018. Köyhyydellä ei leikitä.

 

Lehtinen, Anna-Riitta & Aalto, Kristiina (2018). Mitä eläminen maksaa? Kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 2018. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2018:101.

 

Nets (2018). Nordic Payment Report – Pohjoismainen maksutaparaportti 2017/2018.

 

Nordlund, Nina (2018). Lapset ja raha. Talouskasvatuksen aakkoset vanhemmille. Alma Talent.

 

OK Perintä (2018). Kuinka käy kukkarollemme – asiantuntijakirjoituksia velkaantumisesta ja maksamisen muutoksesta. OK Perintä, julkaisu 1/2018.

 

Suomen Pankki (2018). Talouslukutaito 2020-luvulla. Maksuneuvoston e-kirjanen.

 

Taloudellinen tiedotustoimisto (2018). #kunkoululoppuu. Nuorten tulevaisuusraportti 2018.

 

Viitasalo, Katri (2018). Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

2017

Finanssiala ry (2017). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. Tekstiraportti 2017.

 

Eskelinen, Niko & Sironen, Jiri (toim.) (2017). Köyhyys – syitä ja seurauksia. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Painopaikka Grano Oy. Kuopio.

 

Esselink, Henk & Hernandez, Lola (2017). The use of cash by households in the euro area. Occasional Paper Series No 201, European Central Bank.

 

Hiilamo, Heikki; Määttä, Anne; Koskenvuo, Karoliina; Pyykkönen, Jussi; Räsänen, Tapio & Aaltonen, Sanna (2017). Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki.

 

Kaittila, Anniina (2017). Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Väitöskirja. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

 

Kosonen, Noora (2017). Kuntien sosiaalinen luototus osana taloudellisen syrjäytymisen ehkäisyä. Pro gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.

 

Lehtonen, Emma (2017). Lapsuudenkodin vaikutus talousosaamiseen aikuisena. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.

 

Lepistö, Tytti (2017). Yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkinnät – Syntyperusteet ja vaikutukset. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu, liikejuridiikan koulutusohjelma.

 

Majamaa, Karoliina; Sarasoja, Laura & Rantala, Kati (2017). Viime vuosien muutokset vakavissa velkaongelmissa. Analyysi velkomustuomioista. Yhteiskuntapolitiikka, e-julkaisu.

 

Matilainen, Riitta (2017). Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland. Väitöskirja. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

 

Mukkila, Susanna; Ilmakunnas, Ilari; Moisio, Pasi & Saikkonen, Paula (2017). Perusturvan riittävyys ja köyhyys 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 31/2017.

 

Niemi, Marja-Leena (toim.) (2017). Nuoret ja velka -akatemiahankkeen tutkimuskoosteita. Nuorten velkaongelmat – velkatyypit, selviytyminen ja vastuukysymykset. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen NUORET JA VELKA koostejulkaisu 22.3.2017. Lapin yliopisto.

 

Ohisalo, Maria (2017). Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus. Väitöskirja. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.

 

Piilonen, Terhi (2017). Crouching Masculinity, Hidden Risk. Female Investors (Re)Constructing and Negotiating Gendered Discourses about Investing. Master’s Thesis. Aalto University School of Business Marketing. Helsinki.

 

Sistonen, Laura (2017). Tuhansien murheellisten lainojen maa? Nuorten velkaantumisen laajuus, siihen johtaneet syyt ja vanhempien taloudellisen avun laajuus. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

 

S-Pankki (2017). Talouden tabut -kyselytutkimus.

 

Takalo, Tuomas (2017). Lyhytaikaisten kuluttajaluottojen sääntely. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2017, 382–392.

 

Waitilingam, Romesh (2017). Helping people make better financial decisions: From insight to empowerment. Vox.

 

Virtanen, Ari (2017). Sosiaalinen luototus 2016 – Kuntakyselyn osaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 31/2017.

2016

Blomgren Jenni; Maunula Nico & Hiilamo Heikki (2014). Over-indebtedness and chronic disease: a linked register-based study of Finnish men and women during 1995–2010. International Journal of Public Health 2016; 61(5): 535–544.

 

Blomgren Jenni; Maunula Nico & Hiilamo Heikki (2016). Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000 Finnish men and women. Journal of European Social Policy, online first. DOI: 10.1177/0958928716676548.

 

Hetken huumaa vai harrasta harkintaa. Mihin ja miten nuoret naiset käyttävät rahansa. Lindorff & Evidens (2016).

 

Isola, Anna-Maria; Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81, 150–160.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Talousohjausta tekemässä – kokemuksia kentältä 2014–2016.

 

Jalkautuva talousohjaus, Espoon Järjestöjen Yhteisö (2016). Jalkautuva talousohjaus: Työvälineet.

 

Kalmi, Panu & Ruuskanen, Olli-Pekka (2016). Suomalaiset pärjäävät taloudellisessa tietämyksessä ja käyttäytymisessä hyvin suhteessa muihin maihin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2016, 6–21.

 

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2016). Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 16/2016.

 

Majamaa, Karoliina; Rantala, Kati & Sarasoja, Laura (2016). Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 9/2016.

 

Majasalmi, Terhi & Tuominen, Camilla (2016). Koululaisen rahakirja – Saavuta unelmasi viisaiden rahataitojen avulla. Readme.fi.

 

Nyholm, Sari (2016). Kokemuksia pienlainasta ja pienillä tuloilla elämisestä. Arviointiraportti asiakashaastatteluista. Takuu-Säätiön Pienlaina-projekti.

 

Peura-Kapanen, Liisa; Aalto, Kristiina; Lehtinen, Anna-Riitta & Järvinen, Raija (2016). Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.

2015

Finanssialan keskusliitto (2015). Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat.

 

Grohmann, Antonia; Kouwenberg, Roy & Menkhoff, Lukas (2015). Childhood Roots of Financial Literacy. Discussion Papers. German Institute for Economic Research.

 

Majamaa, Karoliina (toim.) (2015). Nuoret velka ja yhteiskunta – Koukusta loukkuun. Seminaarijulkaisu.

 

OECD (2015). National Strategies For Financial Education. OECD/INFE Policy Handbook.

 

Ranta, Mette (2015). Pathways to Adulthood. Developmental Tasks, Financial Resources and Agency. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

 

Saari, Juhani (2015). Toimeentuloa eri elämäntilanteissa – Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia toimeentulon järjestämisestä opiskelijabarometrin aineistossa. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Työpapereita 2/2015.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2017). Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011–2015. Työpaperi 1/2015.

 

Toimi, Lasse (2015). Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina – Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville. Nuorisosäätiö.

 

Tähtinen, Minni (2015). Blogia pitävien tyttöjen näkemyksiä sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttamiseen. Pro gradu -tutkielma. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

2014

Blomgren, Jenni; Maunula, Niko & Hiilamo, Heikki. Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 79:3, 245–263.

 

Ihantila, Kimmo (2014). Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus – tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä. Maisterintutkielma. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Lehtinen, Anna-Riitta & Aalto, Kristiina (2014). Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013. Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 3/2014.

 

Lusardi, Annamaria & Mitchell, Olivia S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature 52: 5–44.

 

OECD (2014). PISA 2012 Results: Students and Money. Financial Literacy Skills for the 21st Century. Volume VI. OECD Publishing.

 

Turunen Elina & Hiilamo Heikki (2014). Health effects of indebtedness: a systematic review. BMC Public Health 2014;14:489. DOI: 10.1186/1471-2458-14-489.

2013

Harada, Anni (2013). Nuorten aikuisten finanssitietouden tarve elämäntilanteiden muuttuessa. Pro gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, vakuutustiede. Tampereen yliopisto.

 

Kalmi, Panu (2013). Taloudellinen lukutaito ja sen kritiikki. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2013, 150–159.

 

Melonen, Johannes (2013). Nuorten velkaantuminen ja velkojen järjestely. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma, Karelia ammattikorkeakoulu.

 

Meltzer, Howard; Bebbington, Paul; Brugha, Traolach; Farrell, Michael & Jenkins, Rachel (2013). The relationship between personal debt and specific common mental disorders. European Journal of Public Health, 23 (1) pp. 108-113.

 

Piensoho, Annu (2013). Nuorten aikuisten asuminen lapsuudenkodissa. Maisterin tutkielma. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Vitikka, Ida-Kaisa (2013). Nuorena hukkuneet – Ylivelkaantuminen nuorten kertomuksissa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto.

2012

Hakovirta, Mia & Rantalaiho, Minna (2012). Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124/2012.

 

Koste, Asmo (toim.) (2012). Nuorista Suomessa – Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä. Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

 

Kylkilahti, Eliisa (2012). Toteuttajia, epäonnistujia ja irrottautujia – nuoruuden kulttuuriset ihanteet omaelämäkerrallisissa teksteissä. Maisterintutkielma. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

 

Lehtinen, Anna-Riitta (2012). Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen. Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 142/2012.

 

Luukkanen, Laura & Raijas, Anu (2012). Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta. Kulutustutkimus. Nyt 2/2012.

 

Mikkonen, Juho (2012). Syrjäytyä vai selviytyä. Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

 

Pessi, Paula (2012). Valtti – tietosuora nuoren talouteen -verkkomateriaali. Kuluttajaliitto.

 

Peura-Kapanen, Liisa (2012). Nuorten talousosaamisen edistäminen. Opas toimijoille. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Raijas, Anu & Uusitalo, Outi (toim.) (2012). Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Kuluttajatutkimuskeskus.

 

Xu, Lisa & Zia, Bilal (2012). Financial Literacy around the World, An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. Policy Research Working Paper, no. 6107, World Bank.

2011

Lusardi, Annamaria & Mitchell, Olivia S. (2011). Financial Literacy Around the World: An Overview. Journal of Pension Economics and Finance 10: 497–508.

 

Peura-Kapanen, Liisa & Lehtinen, Anna-Riitta (2011). Nuorten taloudellinen osaaminen – määrittelyä, toimijoita, materiaaleja. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 3/2011.

2010

Peura-Kapanen, Liisa; Raijas, Anu & Lehtinen, Anna-Riitta (2010). Velkatunneli – Takuu-Säätiön asiakkaiden selviytymiskokemuksia. Kuluttajatutkimuskeskus ja Takuu-Säätiö. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 3/2010.

2008

Sundblad, Mette (2008). Nuorten henkilökohtainen rahatalous ja elämänhallinta. Taloudellinen asema ja subjektiivinen hyvinvointi nuoruuden siirtymävaiheessa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

2006

Autio, Minna (2006). Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa. Väitöskirja. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 

Kaartinen, Risto & Lähteenmaa, Jaana (2006). Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006.

2005

Autio, Minna & Paju, Petri (toim.) (2005). Kuluttava nuoruus. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 62. Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 32. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes.

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter