Målsättningar och drömmar– vad vill jag av livet? 

 

Vad drömmer du om? Vad vill du av livet? Stora frågor som vi alla borde stanna upp och fundera på. Våra målsättningar och drömmar ligger som grund för att uppnå saker vi önskar i livet, men gör det också lättare för oss att lyckas med vårt sparande. Med följande tips kartlägger du dina drömmar ochplanerar din framtid. 

 

 

1. Identifiera dina drömmar 

 

Vissa vet exakt vad de har för drömmar, för andra är det lite mera oklart. Våga vara modig och tänk stort! Det kan ibland kännas skrämmande att inse att man egentligen drömmer om att byta utbildningsinriktning, flytta utomlands eller öppna eget företag. Kanske du egentligen har stora drömmar, men inte riktigt har klarat av att identifiera dem ännu? Ta dig tid till att fundera på vad dina drömmar är. Du kan också ha olika drömmar med olika tidsperspektiv:  

 

Om ett år drömmer jag om att … 

Om fem år drömmer jag om att …

Om tio år drömmer jag om att …  

 
2. Fundera på vad dindrömkräveravdig 

 

Beroendelivssituationochberoende på hurudan dröm du har så kan din dröm kräva olika saker av dig. För någon kan det handla om pengar, för någon annan om tid eller energi. Det kan hjälpa dig att granska dina drömmar ur olika synvinklar för att få en helhetsbild.  

 

3. Räkna ut vad dina drömmar kräver av din ekonomi  

 

Din dröm kräver kanske att du lyckas spara ihop en viss summa, men den kan också kräva att du funderar i genom frågor kring försäkringar, lån, boende och anställning. Om din dröm är att starta eget gäller att du efter att du har gjort en plan över ditt företag funderar kring ditt eget sparande och hur dina inkomster kan tänkas se ut i framtiden. Om din dröm är att åka på en längre resa kan du räkna ut hur mycket resan kommer att kosta dig, både i form av kostnader och eventuellt inkomstbortfall.   

4. Ha koll på vad ditt liv kostar nu  

 

För att veta om din dröm kan förverkligas behöver du också ha koll på nuläget. Hur mycket tjänar du? Hur mycket konsumerar du per månad? Vad är dina fasta kostnader? En budget och kostnadsuppföljning hjälper dig med detta. Att ha koll på dina utgifter hjälper dig också att identifiera inbesparingsmöjligheter.   

 

 5. Gör upp en sparmålsättning  

 

Hur mycket kan och måste du spara för att kunna nå ditt mål? Gör upp klara målsättningar på hur mycket du ska spara under hur lång tid.  

Sparmål: 2000 euro  

Spartid 24 månader  

Summa som ska sparas: 83,34 euro per månad/ 20,83 euro i veckan/3 euro per dag  

6. Fundera på sparmetoder 

 

Vad funkar för dig? Vilka metoder kan hjälpa dig att spara? Allmänna råd är att automatisera sitt sparande och att spara genast när pengarna kommer in på ditt konto. Du kan också se över dina vardagliga vanor, kanske kan du lägga om något i dina vanor som sparar dig pengar?   

7. Följ upp hur det framskrider 

 

Nu när du har satt i gång ett sparande är det viktigt att följa med hur det går. Du kan kanske motivera dig själv med att grafiskt illustrera hur din sparsumma växer? Fundera också på om du behöver belöna dig själv på något sätt för att hålla dig motiverad. Att spara och arbete för att uppfylla sina drömmar ska vara roligt!