Konsumtionoch osynliga pengar 

 

Som konsumenter utsätts vi varje dagför reklam och intryck,som försöker få oss att fatta snabba beslut och konsumera mera än vad vi kanske skulle ha råd med.Våra vänner, sociala medier och reklam påverkar oss, och ibland kan det vara bra att stanna upp och fundera på ifall vi konsumerar ur ett faktiskt behov, eller på grund av habegär som byggts upp av någon annan. 

 

Också digitaliseringar har påverkat hur vi uppfattar pengar.Under de tio senaste åren har användningen av kontanter minskat betydligt, och endast var tionde finländare använder kontanter i sin vardag. Pengarna blir allt osynligare, vilket gjortdet svårt för många att uppfatta pengars värde. Att vi dessutom blir beviljade lån allt lättare och snabbare än förr, kan göra det svårt att inse pengars verkliga värde. 

 

Ett konkret tips för att reflektera över sin konsumtion och sitt förhållande till pengar är att prova använda endast kontanter under en veckas tid. Märker du en skillnad på hur du använder kontanter än då du använderosynliga, det vill sägadigitalapengar? 

 

Hur gör vi de osynliga pengarna synliga? 

 

Skjut inte fram betalningen 

 

Ta som vana att sköta betalningen i samband med att produktenellerservicen överlåts åt dig.Det är lätt hänt attbetalningarnasamlar sig, och slutligen klarar man inte av att betala allt. Var också medveten om att det kan läggas på en ränta om du väljer att betala vid ett senare tillfälle.Islutändanbetalar dumera än vad du skulle ha gjort om du skött betalningen genast. 

 

Spara 

 

Det tar längre tid, men är definitivt värt det. Då du har en egen buffert på ditt sparkonto har du också medel att stöda dig på då plötsliga utgifter uppkommer. Då du dessutom sparar månatligen växer sparkapitalet i jämn takt. Gör sparandet till en vana, det ger ekonomisk trygghet! 

 

Reflektera 

 

Både över värdet på dina pengar och vad du konsumerar. Innan du konsumerar är det viktigt att tänka på vad som är viktigt för just dig. Någon prioriterar att äta på restaurang, en annan har elektronik som hobby och en tredje intresserar sig för mode. Sällan har vi ändå möjligheten att lägga pengar på alla dessa områden, det är du själv som bestämmer vad du vill satsa på och var du kanspara in. 

 

Våga prata och be om hjälp 

 

Skuldproblemen kan överraska vem som helst. Tyvärr känner personer ofta både skuld och skam över ekonomiproblem, vilket gör att de inte vågar be om hjälp. Det här leder ofta till att problemet eskalerar. Det är viktigt att man i så tidigt skede som möjligt tar tag i skuldproblemen, vilket sker lättast genom att prata med någon i närkretseneller en utomstående person. Om du misstänker att någon i din närhet är i riskzonen för skuldproblem kan du ta upp ämnet och erbjuda hjälp. Tillsammans är vi alltid starkare.