Hur planerarjag minekonomi? 

 

Känslan av att inte veta om pengarna räcker tillkanorsakar stress.Trots det väljer många att leva i stunden. I Andelsbankens,Marttaliittosoch Garantistiftelsens undersökningRahapuhettauppgav 41 procent av respondenterna att de inte var förberedda på oväntade händelser som kunde ha ekonomiska påföljder. 

 

För att få koll på ekonomin och minska på ångesten, måste vi vara ärliga mot oss själva och börja planera hur vi användervårapengar.Vi måste göra en budget.Med följande tips gör du en budget som håller, och hjälper digatt avgöra vad du har råd med.

  1. Spara kvitton under en månads tid, och se hur du använder pengar 
  2. Var ärlig mot dig själv: Överdriv inte inkomster och underskatta inte utgifter 
  3. Fundera på vad du vill prioritera och icke-prioritera i din konsumtion 
  4. Gör en realistisk budget som speglar dina värderingar 
  5. Använd ett budgeteringsverktyg som passar dig