Börja sparaoch nå dina drömmar 

 

Att spara lönar sig.Genom att spara får vi en tryggare vardag, men gör det också möjligt att förverkliga oss själva. Pengar ger både trygghet och möjligheter.Men varför är det så svårt att börja?Flera unga uppger att de saknar motivation och kunskap i hur man sparar.Med 5 konkreta tips kommer du igång med ditt sparandeoch hittar motivationen som gör att du lyckas nå dina mål och drömmar. 

 

Lägg upp ett sparmål 

 

Sätt upp ett tydligt mål för sparandet. Du kan till exempel spara till en säkerhetsbuffert, en resa eller en bostad. Det är betydligt lättare att sparaduvetvarför du gör det.  

 

Kartlägg inkomster och utgifter 

 

När du vet ditt sparmål är det dags att bestämma hur mycket du ska spara för att nå målet på en viss tid. Du kan spara en viss summa varje dag, varje vecka eller varje månad. Du kan också spara envissprocent av alla intäkter.För att du skall kunna slå fast summan som du läggesåt sidan från konsumtionen, är det viktigt att lista utgifter och se hur mycket det är realistiskt möjligt att spara. 

 

Gör sparandet till en vana 

 

Då sparandet är en inbyggd handling i vår ekonomihantering och planering sker det obemärkt och automatiskt. Ett bra sätt är att automatisera sparandet så,att det varje månad då du får din inkomst överförs automatiskt pengar fråndittbrukskontotill ettseparat sparkonto.  

 

Dela upp ditt sparande 

 

Spara 60 euro/månad eller 2 euro/dag? Ibland kan det vara lättare för oss att tänka på sparandet utgående från mindre belopp, då kanske det också blir lättare att se inbesparingsmöjligheterna i vardagen.Hur kan du spara in i dina vardagliga rutiner? 

 

Spara då du får din inkomst 

 

Det blir klarare att se hur mycket du har till förfogande för resten av månadens konsumtion, och sparandet blir verkligen av. 

 

Förutsättningen för att vi skall lyckas med vårt sparande är att vi börjar granska vårt köpbeteende och hur vi använder pengar. Ifall vi inte vet vart pengarna försvinner under veckorna och månaderna, kan det för många vara omöjligt att göra upp en sparplan som håller i längden. Tänk på att sparandet i praktiken innebär att vi skjuter framåt på vår konsumtion –du väljer att lägga undan pengar idag, för att kunna använda dem vid ett senare tillfälle. 

 

Läs mera på: 

https://www.martha.fi/vardagskunskap/borja-spara 

Börja spara och uppfyll dina drömmar

Här kan du ladda ned Jag sparar för… pratbubblan. Pratbubblan går att använda på t.ex. sociala medier.