#PRATAPENGAR 2020

 

 

”Money matters matter”, står som grund för årets #pratapengar kampanj

 

Prata pengar -kampanjen (16.−20.11.2020) granskar hurunga planerar och reflekterar över sin vardagsekonomi. Kampanjens avsikt är att väcka unga till att reflektera översinkonsumtion och pengaanvändning i vardagen, planering av privatekonomi, boende samt hur man börjar spara till sina drömmar och målsättningar. 

 

I ett tvåspråkigt samarbete mellanSuomenSetlementtiliitto, Marthaförbundet,Marttaliittooch Garantistiftelsenpresenteras #pratapengar  -kampanjen, som byggs upp kring talkshown MON€Y QUEEN CARO, därInstagramoch Youtube stjärnan  KaroliinaTuominen fungerar som programledare. Talk  shown är skriven av Krista Hannula  och produceras av  Mia Palmgren frånCharacterHouse Oy. Det första avsnittet publiceras måndagen 16.11kl. 14, varefter det under veckan publiceras ett nytt avsnitt varje vardag. AvsnittendelasInstagramunder @muntalous och @hallitserahojasi. 

 

Du kan följa med kampanjen på sociala medier, genom att följa @muntalous, @hallitserahojasiellerKaroliinaTuominen på Instagram. Dela med dig av innehållet och delta i diskussionen genom att använda #puhurahasta och #pratapengar!

 

 

Kampanjveckans tema-områden 

 

Måndag

Konsumtion och osynliga pengar  

 

Tisdag

Boende – hur påverkar det min ekonomi?  

 

Onsdag

Hur planerar jag min ekonomi?  

 

Torsdag

Börja spara och nå dina drömmar  

 

Fredag

Målsättningar och drömmar – vad vill jag av livet?

 

 

I samarbete med 

 

Suomen Setlementtiliitto ry, Marthaförbundet, Marttaliitto, Takuusäätiö och Character House Oy.

Mera information:

Ekonomirådgivare  Mia-Maja Wägar
mia-maja.wagar@martha.fi
043 820 0073