Är det som vi ser på some sant?

 

Vi ser dagligen hur våra vänner och bekanta lever via sociala medier, samtidigt som vi kan ta del av också kändisars liv. Vi vill ofta framställa oss som lyckliga, snygga och framgångsrika och den bild som vi förmedlar återspeglar kanske inte helt verkligheten.

 

En del av sanningen

 

Det är viktigt att komma ihåg att det vi ser inte är hela sanningen. Livet är inte alltid en lång räcka med resor och nöjen. När det känns som att ”alla” reser utomlands hela tiden vet vi inte om det i själva verket är fråga om första resan på väldigt länge eller om personen faktiskt ofta reser. När en person visar upp ett perfekt inrett hörn av sitt hem har vi inte sett de andra hörnen. Och när en bloggare visar upp sina ägodelar vet vi inte om bloggaren äger sakerna eller har fått dem till låns.

 

”Det är viktigt att komma ihåg att det vi ser inte är hela sanningen.”

 

Information är guld värd

 

För företagen är information guld och vi får allt mer riktad marknadsföring till vår epost och våra sociala medier. Ju mera information företagen har om oss, desto bättre kan de rikta sin marknadsföring. Det känns nästan personligt när företaget just idag kunde ana att du var sugen på att köpa ett par skor, strax efter att du skrev åt din kompis att du är sugen på nya skor. Enligt en svensk undersökning från 2017 verkar ungdomar till största delen irritera sig på marknadsföring på sociala medier: det känns påtvingat och marknadsföringen är sällan helt relavant. Framförallt upplevs det som störande att marknadsföringen inkräktar på en privat sfär. Vissa uppskattar dock marknadsföring på sociala medier och säger sig få inspiration den vägen.

 

Ännu för några årtionden var den inblick vi fick av kändisar förmedlad av tidningar. Nu kan vi se hur de lever via deras egna sociala medier. Det blir mera intimt.

 

Får man marknadsföra hur som helst på sociala medier?

 

För dig som konsument är det viktigt att komma ihåg att marknadsföring ska vara lätt att känna igen. Det gäller också reklam på sociala medier och så kallade influerarsamarbeten. Om du är en influerare och får betalt för att marknadsföra en produkt – antingen genom att få varor gratis eller genom att få ett arvode, så måste det synas klart och tydligt i reklamen att det är frågan om reklam. Annars bryter du mot marknadsföringslagen och god sed. Det bör också framgå med vem samarbetet görs, det räcker inte att meddela att ”inlägget innehåller betalt innehåll” utan det måste också framgå vem som har betalt för innehållet. Det här är för att konsumenten enkelt ska känna igen vilken del av innehållet som är reklam och vilken del som eventuellt är influerarens egna åsikter.

 

Frågor att fundera på:

 

När en influerare gör reklam för en viss sorts kamera, betyder det att influeraren själv använder samma kamera?

 

Brukar du sätta upp bilder och material på sociala medier som inte är förskönade? Det vill säga bilder där du inte visar din bästa sida, där det är ostädat och där du har lite fulare kläder?

 

Hurudan riktad reklam brukar du få i dina flöden? Har du funderat på varför du får just sortens reklam?