#PRATAPENGAR KAMPANJEN 2019

#PRATAPENGAR KAMPANJEN SLÅR TILLBAKA MOT KONSUMTIONSSAMHÄLLET

 

Prata pengar-kampanjen (25.-29.3) granskar hur konsumtions- och kreditsamhället ser ut för unga. Kampanjens avsikt är att väcka unga till att reflektera över sin egen konsumtion. Hela samhället och vår omvärld kommunicerar med oss och påverkar vår konsumtion. Frågan är, vem är det egentlgen som bestämmer vad vi behöver och vad vi köper?

 

En av de stora megatrender som Sitra namnger är vårt hållbarhet och klimatförändringen, och vår tids stora utmaning ligger just i dessa. Utmaningen ligger främst i att ändra på vår beteende och på våra inlärda tankemodeller. Vi gör hela tiden konsumtionsbeslut utan att desto mera reflektera över produktens hela livscykel eller den inverkan den har på omvärlden, men vi vet också att grunden för hur vi konsumerar formas redan i unga år.

 

Unga gör allt fler konsumtionsbeslut redan i unga år. På deras konsumtionsbeteende påverkar familjen, vänner, etiska värderingar, sociala meider och internet samt all den marknadsföring som de omges av. #pratapengar lyfter fram de påtryckningar som den sociala och fysiska miljön skapar, köpfeber, vikten av att spara samt hållbar konsumtion.

 

I ett tvåspråkigt samarbete mellan Marthaförbundet och Suomen Setlementtiliitto presenteras #Pratapengar som en del av Global Money Week. Som stomme för kampanjen fungerar Krista Hannulas kortfilm, i vilken unga someinfluerare medverkar. Filmen har producerats av Mia Palmgren från Character House. Dela filmen och delta i diskussionen under #pratapengar, #puhurahasta och #globalmoneyweek2019.

 

KAMPANJENS TEMAN:


Vem bestämmer vad du köper?
Kuka päättää mitä ostat?


Underbara, fruktansvärda köpbegär
Kamalan ihan ostamisen huuma


Börja spara och uppfyll dina drömmar
Innostu säästämisestä ja toteuta unelmasi


Är det som vi ser på some sant?
Onko some totta?


Fundera innan du köper 
konsumera hållbart
Hanki harkiten – kuluta kestävästi

 

 

I SAMARBETE

 

Suomen Setlementtiliitto ry, Marthaförbundet, Character House Oy och MLL Nuortennetti.

 

Mera information:
Ekonomirådgivare Marina Nygård
043 820 0073
marina.nygard(at)martha.fi