Oululaiset nuoret eivät keskustele raha-asioista koulussa

Mun talous -tiimin Saara, Essi ja Jukka olivat mukana Pidä kämppäs -kiertueella Oulun ammattioppilaitoksissa lokakuussa keskustelemassa nuorten rahan käytöstä ja toteuttivat kyselyn nuorille heidän omasta rahankäytöstään. Kyselyyn vastasi 296 15–25-vuotiasta nuorta. Vastaajista miehiä oli 37 % ja naisia 61 %.

Kyselyyn vastanneista 47 % oli sitä mieltä, että heille on opetettu riittävästi omien raha-asioiden hallintaa koulussa. 23 % vastaajista olisi kaivannut lisää opetusta ja 30 % ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Vastausten mukaan nuoret keskustelevat raha-asioista pääasiassa vanhempiensa (80 %) ja kavereidensa (52 %) kanssa. Huolestuttavaa on, että 20 % vastaajista ei ollut keskustellut raha-asioista vanhempien kanssa. 7 % ei ollut keskustellut raha-asioista kenenkään kanssa. Ainoastaan 3 % oli keskustellut aiheesta opettajan tai jonkun muun koulun työntekijän kanssa.

Kun nuorilta kysyttiin, miten he arvioivat omia rahankäyttötaitojaan asteikolla 1–5 (1=täysin eri mieltä … 5=täysin samaa mieltä), vastaukset jakaantuivat selkeästi. Esimerkiksi väittämässä ”Käytän rahaa harkitusti” 10 % oli täysin eri mieltä ja 12 % täysin samaa mieltä. Vastauksissa näkyy nuorten rahankäyttötaitojen polarisoituminen. (Taulukkoa ei valitettavasti saa paremmin näkyviin, mutta klikkaamalla sen saa suuremmaksi)

Taulukko 1. Omien rahankäyttötaitojen arviointi

Taulukko 1. Omien rahankäyttötaitojen arviointi

Peräti 91 % nuorista oli sitä mieltä, että he eivät kaipaa tukea/opastusta raha-asioidensa hoitoon. Luku tuntuu korkealta, etenkin kun sitä peilaa siihen, miten monella nuorella aikuisella on nykyään maksuhäiriömerkintöjä.

Tämän kyselyn tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Suomen nuoria, mutta ne ovat suuntaa-antavia. Kyselyn tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon kyselyn paikallisuus ja se, että kyselyyn vastanneet opiskelivat ammattioppilaitoksessa. Ilmaan jää kysymys, mitä tulokset olisivat olleet lukiolaisten tai ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten kohdalla.

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.