Mistä on kyse?

 

Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja julkishallinnon toimijoita. Tavoitteenamme on nuorten ja nuorten aikuisten taloudellisen lukutaidon edistyminen sekä talousongelmien väheneminen. Ajatuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan muun muassa teemallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Verkostomme kantavia voimia ovat yhteistyö, avoimuus ja voittoa tavoittelemattomuus.

 

Mun talous -verkoston toiminta on vapaaehtoista, avointa ja voittoa tavoittelematonta. Verkoston jäsenten välisellä yhteistyöllä lisätään työn vaikuttavuutta, vältetään toiminnan päällekkäisyyksiä sekä levitetään tietoa ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi yhteistyön avulla saadaan koottua hajallaan oleva tieto, toimintamallit ja käytännöt yhteen. Verkosto tekee myös vaikuttamistyötä ja nostaa taloudenhallinnan aihepiiriin kuuluvia asioita julkiseen keskusteluun.

 

Mun talous -toiminnan rahoitus päättyi vuoden 2020 jälkeen. Mun talous -verkoston toimintaa koordinoi jatkossa Talous ja nuoret TAT. Jos olet kiinnostunut verkoston toiminnasta, ota yhteyttä TAT:n viestintäjohtaja Panu Mäenpäähän (panu.maenpaa(at)tat.fi).