Velkajärjestelyistä yksityisen yrityksen kautta tullut paljon huonoja kokemuksia

Pikavipit eivät ole ainoa räikeä keino hyväksikäyttää taloudellisessa ahdingossa olevaa ihmistä. Nyt viimesijaiseen velkojen järjestelykeinoon eli yksityishenkilön tuomioistuimen vahvistamaan velkajärjestelyn alueelle on alkanut ilmaantua yrityksiä, jotka pyrkivät toimimaan välikätenä velkaantuneiden velkajärjestelyjen hoidossa. Vahvasti suositellaan, että tällaista tulisi välttää. ”Huonoja kokemuksia on tullut selvittäjiltä useita”, kertoo Turun johtava velkaneuvoja Petra Einiö.

Einiöllä on esimerkki asiakkaasta, joka teki yksityisen yrityksen internet-sivuston kautta hakemusta velkajärjestelyyn. Kesken sähköisen järjestelyn asiakas onnekseen päätyikin käymään talous- ja velkaneuvonnassa, missä hänelle selvisi, ettei voisi saada esteen vuoksi velkajärjestelyä.  Hän otti yhteyttä yksityiseen yritykseen, joka oli työstämässä hänelle velkajärjestelyä ja ilmoitti haluavansa päättää asiakkuutensa heillä tilanteen vuoksi. Häntä silti suostuteltiin alennuksia tarjoamalla jatkamaan asiakkuuttaan.  Yrityksen kautta tulevat tiedot ovat monessa tietoon tulleessa tapauksessa virheellisiä velkojen osalta. Asiakas ei usein itse ole ymmärtänyt velkojensa suuruutta ja tulkinnut hänelle lähetettyjä dokumentteja väärin. Einiö kertoo myös, että asiakas joutuu järjestelystä maksamaan, mutta sitä ei ilmoiteta sivustolla. Hinnan sanotaan ainoastaan määräytyvän sopimuksen mukaan.

Monissa kunnissa talous- ja velkaneuvojat tekevät maksuohjelmat ilmaiseksi, tällöin selvittäjää ei tarvitse määrätä. Yksityiset yritykset määräävät aina selvittäjän, jolloin asiakas joutuu maksamaan selvittäjän palkkion. Palkkio on pääsääntöisesti neljän kuukauden maksuvaran verran. Tällöin velkajärjestely pitenee neljällä kuukaudella. Tämä on seikka, jota palveluntarjoaja ei kerro.

Kaikki Suomen kunnat järjestävät lakisääteistä talous- ja velkaneuvontaa maksutta.

 

No Comments

Post a Comment

24 − 15 =