Tutkimus taloudellisesta lukutaidosta ja ylivelkaantumisesta käynnistyy

Suomessa on talousosaamista tutkittu vähän. Siksi verkostolle on tullut iloisena uutisena, että Panu Kalmin ja Olli-Pekka Ruuskasen tutkimushanke: taloudellinen lukutaito ja ylivelkaantuminen on saanut rahoituspäätöksen Suomen Akatemialta. Tutkimushanke käynnistyy syksyllä 2013 ja jatkuu syksyyn 2017 asti.

Tutkimus tarkastelee taloudellisen lukutaidon ja taloudellisen käyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Tutkimusryhmä tutkii ylivelkaantuvatko taloudellisesti lukutaitoiset henkilöt pienemmällä todennäköisyydellä kuin sellaiset henkilöt, joiden on vaikea ymmärtää taloudellisia asioita. Lisäksi tutkimuksen aiheena on, pystytäänkö taloudellista lukutaitoa edistämään koulutuksen avulla. Tutkimushanke kerää kansallisesti edustavan aineiston taloudellisesta lukutaidosta Suomessa. Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa kansainvälisesti vertailukelpoista aineistoa suomalaisten kuluttajien taloudellisesta lukutaidosta.

Tutkimusryhmä kerää myös kokeellista aineistoa taloudellisen koulutuksen ja käyttäytymisen välisistä yhteyksistä, ja miten vakuutukset voivat estää ylivelkaantumisen. Tutkimusryhmä tekee myös kohdennettuja toimenpiteitä nuorille kuluttajille, joilla on erityinen riski velkaantua. Tarkastelussa on vähentääkö taloudellinen koulutus heidän velkaantumistaan.

No Comments

Post a Comment

+ 76 = 78