Taloudenhallintaa yhteispohjoismaisin voimin

Mun talous -hanke sai syyskuun alussa vieraita Tanskasta, jossa on aloitettu Mun talous -hankkeen kaltainen projekti nuorten taloudenhallinnan edistämiseksi ja velkaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Hanke kantaa nimeä På Rette Spor ja sitä hallinnoi Tanskan kuluttajaviranomainen (Danish Consumer Council). Vierailun aikana tanskalaiset mm. kuulivat Mun talous -hankkeen ja siihen kuuluvien osahankkeiden toiminnasta ja tuloksista sekä pääsivät tutustumaan Yrityskylä-konseptiin.

Vierailun aikana järjestettiin myös Mun talous -verkostotapaaminen, jossa verkoston jäsenet saivat kuulla tanskalaisten hankkeesta, Tanskan keinoista auttaa velkaongelmaisia sekä tanskalaisten nuorten rahankäyttö- ja velkaantumistilanteesta. Tanskalaisille puolestaan esiteltiin Mun talous -verkoston jäsenien kehittämiä hyviä käytäntöjä nuorten taloudenhallinnan edistämiseksi. Omaa toimintaansa olivat esittelemässä Eeva Piha Taloustaitohankkeesta, Aura Pylkkänen ja Hanna Päiviö Espoon Jalkautuvasta talousohjauksesta sekä Kohtaamo-hanketta esitellyt Ari-Pekka Leminen Työ -ja Elinkeinoministeriöstä. Lisäksi kuultiin professori Panu Kalmin esitys suomalaisten talouslukutaidosta. Esitysmateriaalit ovat nähtävissä Koulutukset ja seminaarit -osiossa.

Tanskassa on kohdattu samankaltaisia ongelmia nuorten taloudenhallinnassa kuin Suomessakin. Nuorten tavoittaminen koetaan hankalaksi eikä heillä toistaiseksi ole riittävän hyviä välineitä tavoittamisen ja taloudenhallinnan edistämisen kannalta. Alle 20-vuotiailla tanskalaisilla on enemmän rahankäytön ongelmia kuin Suomessa, mutta 20–30-vuotiaiden joukossa taas suomalaiset nuoret ovat suuremmassa ahdingossa.

Tanskassa velkaongelmat ymmärretään erityisesti moniulotteisina ja muihin elämäntilanteisiin vahvasti sidoksissa olevina asioina, jolloin velkaongelmien yhteydessä esiintyy myös muita elämään liittyviä ongelmia. Tanskassa panostetaan erityisesti ennaltaehkäisevään työhön sekä hyödynnetään vapaaehtois- ja vertaisauttajia. Erityisen kiinnostuneita tanskalaiset olivat sosiaalisen luototuksen toiminnasta Suomessa, sillä Tanskassa ei ole vastaavanlaista sosiaaliperusteista luottoa.

Tanskalaisten vierailu oli erittäin onnistunut ja hyödyllinen. Myös vieraat olivat tyytyväisiä heille järjestettyyn ohjelmaan. Verkostotapaamisen yhteydessä sovittiin useita yhteistyökontakteja suomalaisten ja tanskalaisten välillä.  Sovimme myös, että jatkamme tulevaisuudessa yhteistyötä ja pyrimme laajempaan pohjoismaiseen yhteistyöhön nuorten taloudenhallinnan edistämisessä ja talousongelmien ennaltaehkäisyssä.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.