Taloudenhallinnan neuvottelukunta tutustui Mun talous -hankkeeseen helmikuussa 2013

Projektikoordinaattori Pinja Hirvilammi ja lapsi- ja nuorisotyön toimialajohtaja Otto Pasma Setlementtiliitosta esittelivät taloudenhallinnan neuvottelukunnalle Mun talous -hankkeen keskiviikkona 27.2.

Neuvottelukunnan tapaaminen oli hankkeelle merkittävää, sillä neuvottelukuntaan kuuluu velkaantumiseen ja taloudenhallintaan erikoistuneita järjestöjen, tutkimuslaitosten sekä viranomaisten edustajia. Neuvottelukunnan ja hankkeen tavoitteissa on lisäksi paljon samankaltaisuuksia. Kummankin tahon tavoitteena on edistää talousosaamista ja monialaista toimijoiden välistä yhteistyöstä, Pinja Hirvilammi kertoi.

Mun talous -hanke sai hyvän vastaanoton ja sen tavoitteita pidettiin tärkeinä. On hyvä, että hankkeen tavoitteissa on huomioitu Kuluttajatutkimuskeskuksen talousosaamista kartoittavan TOKATA-hankkeen johtopäätökset, Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoi.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta on työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva ja valtioneuvoston asettama toimikunta, jonka tehtävänä on taloustietämyksen kehittäminen ja eri toimijoiden yhteistyön edistäminen. Neuvottelukunta on toiminut keväästä 2010 lähtien.

No Comments

Post a Comment

− 3 = 4