Muista laskut!

Takuusäätiön ja Marttaliiton Rahat riittää -hankkeessa (2018–2020) kehitetään uusia ratkaisuja kotitalouksien talousosaamisen tueksi

Takuusäätiö ja Marttaliitto ovat käynnistäneet kolmivuotisen Rahat riittää -kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ehkäistä talous- ja velkaongelmia ja vahvistaa kotitalouksien talousosaamista.

Erilaisiin elämän taitekohtiin liittyy usein talous- ja velkaongelmien riski. Rahat riittää -hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovatkin kotoa pois muuttavat nuoret aikuiset ja työelämästä eläkkeelle siirtymässä oleva henkilöt.

Hankkeessa kehitetään uusia ehkäisevän talousneuvonnan ja -ohjauksen menetelmiä ja välineitä sekä arvioidaan niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Kehittämistoiminnassa sovelletaan erityisesti käyttäytymistaloustieteen, yhteiskunnallisen markkinoinnin ja palvelumuotoilun periaatteita. Lisäksi hankkeessa vaikutetaan siihen, että oikea-aikaista talousneuvontaa ja -ohjausta olisi saatavilla nykyistä enemmän.

– Talousosaaminen on ymmärrettävä laajasti. Kyse ei ole vain tiedon lisäämisestä tai valistuksesta. Tarvitaan täysin uusia lähestymistapoja sekä keinoja ja välineitä, joilla tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden mahdollisuuksia tehdä tietosia valintoja ja kulutuspäätöksiä monimutkaisessa ja alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Taloudelliseen käyttäytymiseen eivät vaikuta vain tiedot ja taidot, vaan ensisijaisesti asenteet, tottumukset, merkitykset sekä motivaatio ja tunteet, sanoo Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen.

Rahat riittää -hankkeessa työskentelevät kehittämispäällikkö Minna Markkanen, palvelumuotoilija Sanna Apajalahti ja projektisuunnittelija Maija Isaksson Takuusäätiössä sekä hankekoordinaattori Erkki Ukkola Marttaliitossa. Hankkeessa tehdään laaja-alaisesti verkostoyhteistyötä eri kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tervetuloa kehittämään uusia ratkaisuja ja vahvistamaan eri elämäntilanteissa olevien henkilöiden talousosaamista yhdessä Rahat riittää -hankkeen kanssa!

Lisätietoja: Minna Markkanen (puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi)

Rahat riittää -hanke (2018–2020) rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.