Suosittu Olipa kerran velka -koulutus järjestettiin kolmatta kertaa

Olipa kerran velka – asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta -koulutus järjestettiin Helsingissä huhtikuussa. Koulutukseen ilmoittautuminen täyttyi ennen määräaikaa, mistä johtuen harkinnassa on uuden koulutuksen järjestäminen syksyllä. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Nuorisosäätiön sekä NAL:n Mun talous -osahankkeet ja Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke.

Koulutuksen ensimmäinen osio käsitteli nuorten talous- ja velkaneuvontaa, josta oli kertomassa Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvoja Mervi Ahola. Aholan mukaan nuoruudessa käydään läpi monia elämänmuutoksia, mikä näkyy velkaneuvonnassa. Nykynuoret ovat syntyneet yhteiskuntaan, jossa kuluttaminen on keskeistä ja markkinointi on voimakasta. Kuvaavaa on se, että usein velkaantunut ei tiedä tarkalleen, mihin tarkoitukseen on käyttänyt luottonsa. Esimerkiksi matkapuhelimella maksettaessa ostos laskutetaan puhelinlaskussa ja ostosten määrää on vaikea seurata.

Yleensä nuorten maksuhäiriöiden ja ylivelkaantumisen taustalla ovat pikavipit, vuokravelat, julkisen liikenteen tarkastusmaksut, puhelin- ja internet-liittymät, verkko-ostokset ja Kelan etuuksien takaisinperinnät. Pikavipeille asetettu korkokatto on vähentänyt luottojen lukumäärää, mutta yksittäisten luottojen rahasummat ovat jopa kaksinkertaistuneet. Viime aikoina nuorten keskuudessa ovat yleistyneet ”vippiringit”, joissa kaveriporukka ottaa yhdessä luottoja sen kaverin nimissä, jolla luottotiedot ovat vielä kunnossa. Näin luottotiedoista on tullut myös eräänlainen sosiaalinen painostuskeino joissakin nuorten yhteisöissä.

Velkaneuvonnassa nuoren rahatilanteen selvittäminen aloitetaan taustatekijöiden kartoituksella. Tämän jälkeen tavoitteena on pysäyttää velkakierre ja ennaltaehkäistä tulevia rahaongelmia. Erityisen tärkeää on saada nuori suunnittelemaan omaa talouttaan ja pysymään suunnitelmassa. Kun nuoren kohtaa, on motivointi sekä uskon luominen selviytymiseen ja tulevaisuuteen tärkeää. Neuvontatyössä keskeistä on tukea nuoren toiminnan muutosta ja saada hänet näkemään ristiriita nykyisen elintavan ja muutostarpeen välillä.

Koulutuksen toisessa osiossa kuultiin asiaa nuorten ulosotosta, josta kertoi Helsingin ulosottoviraston kihlakunnanulosottomies Tapio Kekkonen. Kekkosen mukaan ulosotossa kohdataan yhä enemmän moniongelmaisia tapauksia ja ns. ”kolmannen polven velallisuus” on yleistä. Koulutuksessa avattiin normaalin ulosoton prosesseja ja vaiheita. Yleisöä kiinnostivat nuorten luottotietomerkinnät, niiden tallennusajat ja vaikutukset myöhempään luotonsaantiin.

Sekä Ahola että Kekkonen pitivät tärkeänä kouluopetuksen sisältöjen kehittämistä. Opetusohjelman tulee sisältää nykyistä enemmän henkilökohtaisen talouden hallintaa, mikä voisi ennaltaehkäistä usean nuoren ajautumisen rahaongelmiin ja antaisi valmiudet oman talouden hallintaan nuoren itsenäistyessä.

Olipa kerran velka -koulutus keräsi osallistujilta runsaasti hyvää palautetta. Palautteista kävi ilmi, että nuorten parissa työskentelevillä on tarvetta talous- ja velkaneuvontaa sekä ulosottoa avaavalle koulutukselle.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.