Muista laskut!

Suomeen kaivataan kohtuuehtoisia luottotuotteita

Kuluttajaliiton järjestämässä Sanoista tekoihin -seminaarissa käsiteltiin Suomen luottomarkkinoita. Kuluttajaliitto teetti selvityksen, jossa tarkasteltiin 15 Euroopan maan erilaisia käytäntöjä pikaluottoihin liittyvässä lainsäädännössä. Pikaluottomarkkinat ovat eri maissa hyvin erilaisia, mutta niiden kahlitsemiseen on kokeiltu samankaltaisia keinoja. Kustannuskatto on käytössä mm. Iso-Britanniassa, Latviassa ja Puolassa ja sitä on ehdotettu otettavaksi käyttöön Ruotsissa. Esim. Slovakiassa ja Latviassa lainvastaisesta toiminnasta voi seurata tuntuvia seuraamusmaksuja, Slovakiassa summa voi olla jopa 140 000 euroa. Yksi viranomaisvalvonnan keino on raportointi, jossa luotonantajien tulee raportoida liiketoiminnastaan ja myönnetyistä luotoista valvontaviranomaiselle. Iso-Britanniassa tämä tulee tehdä neljännesvuosittain. Myös pikaluottojen mainostamista on rajoitettu mm. Belgiassa, Iso-Britanniassa, Latviassa ja Ranskassa ja kokonaan se on kielletty Alankomaissa heinäkuusta 2017 alkaen. Alankomaissa kielto koskee mainostamista mainoskanavasta riippumatta. Mainostuskiellon valvominen on kuitenkin melko vaikeaa.

Kuluttajaliitto esitti tilaisuudessa omat ehdotuksensa lainsäädännön kehittämiseksi, jotta pikaluottomarkkinat saataisiin kuriin. Näitä ehdotuksia ovat:

  1. Korkokatto koskemaan kaikensuuruisia kuluttajaluottoja
  2. Kustannuskatto vakuudettomille kuluttajaluotoille luoton summasta riippumatta
  3. Mainostamiskielto pikaluotoille
  4. Tuntuva seuraamusmaksu lainvastaisesti toimivalle luotonantajalle
  5. Korottomat ja kuluttomat kuluttajaluotot kuluttajansuojalain piiriin

 

Tilaisuuden päättäneessä paneelikeskustelussa nostettiin esiin mm. se, että pitäisi pohtia sitä mitä kaikkea nykyisen kehityksen taustalta löytyy kuten pienituloisuutta, kuluttamisen ihannointia ja hurjasti kehittyvät luottotuotteet. Nämä asiat yhdistettyinä heikkoon taloudelliseen lukutaitoon altistaa monen ihmisen talousongelmille. Keskustelussa löytyi kannatusta pikaluottojen markkinoinnin rajoituksille, mutta samalla todettiin, että rajoitusten valvonta voi olla haastavaa. Todettiin myös, että pikaluottojen markkinointi on taitavaa ja ihmisille myydään unelmia, joihin heillä ei ole varaa. Talousneuvontaa tarvittaisiin enemmän, että saataisiin kiinni varhaisessa vaiheessa ongelmiin ajautumassa olevia. Tällä hetkellä kuntien talous- ja velkaneuvonnan resurssit eivät riitä tähän.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.