Raha-automaattiyhdistys on esittänyt rahoitusta nuorten taloudenhallinnan verkostohankeelle

Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt rahoituksen nuorten taloudellisen hallinnan vahvistamista edistävään verkostotyöhön alustavassa avustusten jakoehdotuksessaan vuodelle 2013. Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten taloudellista osaamista laaja-alaisen nuorten taloudenhallintaan erikoistuneen verkoston avulla.

Nuorten talousongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Hankala taloudellinen tilanne, monimutkaistuneet pankkituotteet sekä lisääntynyt kulutuskulttuuri vaativat talousosaamisen kehittämistä.

Taloudenhallinnasta tietoa tarjoavia toimijoita on useita. Tietoa on tarjolla viranomaisilla, finanssialan yrityksillä ja järjestöillä, tieto ei vain erillisesti jaettuna tavoita riittävästi sitä tarvitsevia.  Hankkeen tavoitteena onkin muodostaa näistä eri sektorien toimijoista sitoutunut verkosto, joka levittää nuorille tietoa entistä tehokkaammin.

Verkoston käynnistävät Suomen Setlementtiliitto, Takuu-Säätiö, Nuorisosäätiö ja Nuorisoasuntoliitto. Kaikilla neljällä järjestöllä on osaamista ja kokemusta talousongelmista ja taloudenhallinnasta.

Laaja-alaisen verkoston perustamiselle järjestetään seminaari Kaikilla on vastuu – Nuorten talous- ja velkaneuvonnan seminaari 12. maaliskuuta 2013, Hanasaaressa Espoossa.

Seminaarissa puhujina ovat talouskoulutusverkoston perustaja ja sitä koordinoiva Per-Arne Ström Ruotsin Finansinspektionista sekä tutkija Liisa Peura-Kapanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Verkoston tehtävänä on luoda kansallinen strategia nuorten talouskoulutukselle sekä tuottaa materiaalia, joka tavoittaa ja puhuttelee nuoria. Euroopan komissio tukee verkoston perustamistilaisuutta.

Tags:
No Comments

Post a Comment

99 − 92 =