Raha-Amigo – tukea nuorelle talousasioiden selvittelyyn

Työskenteletkö nuoren kanssa, joka kaipaisi enemmän tukea oman taloudenhallintansa tasapainottamiseen?

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden koordinoima Taloustaitohanke toteutti keväällä 2017 Raha-Amigo -pilotin 23 nuorelle, jossa vapaaehtoiset, mentoreiksi koulutetut pankkilaiset tarjosivat tukea ja henkilökohtaista ohjausta talousasioissa tarvitseville nuorille kuuden tapaamiskerran ajan. Pilotin tulokset olivat niin hyviä, että hanketta laajennettiin valtakunnalliseksi Taloustaitohankkeen keskitetyille paikkakunnille. Pankkilaisten koulutukset pidetään syyskuussa ja työskentely on mahdollista aloittaa heti tämän jälkeen. Nuoria voi ilmoittaa mukaan hankkeeseen pitkin loppuvuotta. Raha-Amigo toimii paikkakunnilla Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Lahti, Tampere, Porvoo ja Vaasa. Mentoreilta löytyy myös kielitaitoa englannin- ja venäjänkieleen.

Raha-Amigo sopii nuorelle, jolla on mahdollisesti jo taloudenhallinnan vaikeuksia tai velkaa, hän haluaisi yleisesti selvyyttä omaan talouteensa ja rahankäyttöönsä tai hän kuuluu talousvaikeuksien riskiryhmään. Mukaan tulevan nuoren kriteerit ovat ikä (16–29 v), kyky sitoutua tapaamisiin ja hukkatapaamisten välttämiseksi tärkeimpänä oma motivaatio asioiden eteenpäin viemiseen.

Pilotissa huomattiin, että parhaimpia tuloksia saatiin niiden nuorten kohdalla, joilla ongelmat olivat vielä pieniä ja mentorointi keskittyi lähinnä ongelmien ehkäisyyn. Tapaamisten teemoina olivat muun muassa nuoren taloudellisen tilanteen selvittäminen, budjetointi ja arjessa säästäminen. Kuusi tuntia on melko lyhyt aika, joten siinä ei välttämättä saada kaikkia nuoren asioita hoidettua, mutta mentoroinnin avulla voidaan tehdä tärkeää pohjatyötä, jotta nuori (oman työntekijänsä kanssa) voi viedä asioita eteenpäin selkein suunnitelmin. Verkostojen kannalta Raha-Amigon keskeisin hyöty onkin saadun palautteen mukaan siinä, että se vapauttaa aikaa muulle työskentelylle nuoren kanssa.

Mentori ja nuori tapaavat yhteensä kuuden tunnin ajan, jonka aikana pohditaan rahankäyttötapoja, selvitellään nuoren taloudellista tilannetta, tehdään ja toteutetaan suunnitelma taloustilanteen parantamiseksi sekä ennakoidaan taloudellisten ongelmien syntyä nuoren avuntarpeen mukaan. Tapaamisten tueksi mentorit käyvät koulutuksen ja he saavat käyttöönsä tuki- ja tehtäväpaketin, jonka pohjalta toteuttaa tapaamisia.

Mentoroinnin polku vaihe vaiheelta

1. Nuori ilmoitetaan yhteistyökumppanin toimesta mukaan hankkeeseen. Hankkeen koordinaattori on nuoren toiveen mukaan joko sähköpostitse tai puhelimitse yhteydessä nuoreen kysyäkseen nuoren toiveita mentoroinnille.
2. Hankkeen koordinaattori etsii nuorelle sopivan mentorin ja lähettää nuorelle, nuoren lähettävälle taholle sekä mentorille yhteisen sähköpostin.
3. Mentori, nuori ja nuoren työntekijä sopivat ensimmäisen tapaamisesta. Useimmiten nuoren työntekijä on ollut mukana ensimmäisellä tapaamisella. Tämä on koettu hyväksi käytännöksi tiedonvaihdon kannalta. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan puolin ja toisin, käydään läpi nuoren tilannetta ja avuntarvetta sekä tehdään suunnitelmaa tuleville tapaamisille, joskus ehditään jo tehdä jotain konkreettistakin.
4. Loput tapaamiset mentori ja nuori sopivat keskenään. Tapaamispaikkoina voivat toimia lähettävän tahon tilat, pankin tilat tai jokin muu yhdessä sovittu paikka, kuten kahvila.
5. Tapaamisia on yhteensä kuuden tunnin ajan (noin 3–6 riippuen nuoresta ja mentorista sekä käsiteltävistä aiheista).
6. Halutessaan myös viimeinen tapaaminen voidaan järjestää yhteisesti nuoren, mentorin ja nuoren oman työntekijän kesken. Tällöin mahdolliset keskeneräiset asiat saadaan siirrettyä myös mentorilta nuoren työntekijälle.
7. Tapaamisten jälkeen hanke kysyy palautetta toteutuksesta kaikilta osapuolilta.

Nuoren oman työntekijän tulee sitoutua myös toimimaan tarvittaessa vapaaehtoisen tukena nuoreen liittyvissä asioissa prosessin ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oma työntekijä voi olla apuna keskeneräiseksi jääneiden asioiden loppuun hoitamisessa, tai muuten käytettävissä jos vapaaehtoiselle tulee esimerkiksi kysyttävää nuoren tilanteesta.

Mukaan ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia eeva.piha(at)hdl.fi (nuoren yhteystiedot sekä toivoma yhteydenottotapa, halutessaan jo tähän voi kirjoittaa lisätietoja nuoren tilanteesta).

Lisätietoja Taloustaitohankkeesta

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.