Huoneentaulu helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista

 

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu on työväline, joka helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn. Huoneentaulusta on omat versiot sekä nuorille että ammattilaisille.

 

Ammattilaisten versio sisältää keinoja ja apukysymyksiä, kuinka ottaa asumisen asiat ja taloudenhallinta esiin asiakastapaamisen yhteydessä. Huoneentaulu sisältää myös toimintaohjeita, joilla asiakasta voi auttaa ottamaan raha- ja asuntoasiat haltuun. Se on suunnattu esimerkiksi asumisohjaajille, sosiaalityöntekijöille, nuorisotyöntekijöille, Ohjaamoiden työntekijöille ja muille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, joilla on ongelmia asumisessa ja taloudenhallinnassa. Nuorille suunnattu versio puolestaan auttaa herättämään ajatuksia arjesta, asumisesta ja taloudenhallinnasta – toiveita ja haaveita unohtamatta. Tavoitteena on nuoren voimaannuttaminen, oman toimijuuden herättäminen ja arjessa pärjääminen.

 

Huoneentaulu on toteutettiin NAL:n ja Takuusäätiön yhteistyönä, ja sitä pilotoitiin ja kehitettiin yhdessä Ohjaamoiden ja NAL-paikallisyhdistysten kanssa.

 

Voit tilata Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentauluja maksutta: ville.kujanpaa(at)setlementti.fi.

 

Lataa nuorille suunnatun huoneentaulun PDF-versio (A3-kokoinen juliste)

 

Lataa ammattilaisille suunnatun huoneentaulun PDF-versio (A4-kokoinen, kaksipuolinen)