Mun talous – Min ekonomi

 

Min ekonomi är ett joint projekt med Suomen Setlementtiliitto (Settlementförbundet), Nuorisosäätiö (Ungdomsstiftelsen), Nuorisoasuntoliitto (Ungdom hyra lägenhet organisationer) och Takuusäätiö (Garanti-Stiftelsen).

 

Huvudsyftet var att förebygga ungdoms ekonomiska problem och utbilda ungdomar om deras dagliga ekonomi. Min ekonomi hade ett nätverk där hör över 100 olika typer av organisationer som förbund, företag, läroanstalter, stiftelser och banker. Network samarbetade till exempel på temaevenemang och seminarier. Projekt målgrupp var personer som arbetar med ungdomar och behövde mer stöd för sitt arbete med ekonomisk kompetens.

 

Min ekonomi projektet var grundat av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) för år 2013-2020.