Nuorisosäätiön Mun talous -osahanke sai arvoisensa päätöksen

Nuorisosäätiön Mun talous -osahankkeen Tuntematon raha -päätöstilaisuus järjestettiin 27.11. Kino Andorrassa. Elokuvasaliin kerääntyi noin 50 osahankkeen kanssa läheistä yhteistyötä tehneiden organisaatioiden edustajaa ja muutamia kehittämishankkeessa mukana olleita nuoria.

Tilaisuuden alussa osahankkeen projektikoordinaattori Essi Lindberg esitti hankkeen asuttamis- ja taloustukikokeilun tuloksiin pohjautuvia suosituksiaan siitä, miten nuorten talousongelmia ja ylivelkaantumista voidaan ehkäistä aikaisempaa paremmin osana asukasneuvonta- ja ohjaustyötä. Kokeiluun osallistui sekä Nuorisosäätiön asunnonhakijoita että vanhoja asukkaita. Lindberg neuvoi 3,5 vuotisessa kokeilussaan 32:ta nuorta aikuista ja asutti heistä itse 22. Kokeilun aikana nuoria tavattiin säännöllisesti ja yhdessä heidän kanssaan testattiin lukuisia taloudenhallinnan välineitä ja materiaaleja sekä ylivelkaantumisen ehkäisyyn kehitettyjä palveluja ja työkaluja. Kokeilussa tehtiin yhteistyötä monien asiantuntijaorganisaatioiden ja tukitahojen kanssa (mm. Takuusäätiön, Vantaan Ohjaamon, SPR:n, KRITS:n ja Taloustaitohankkeen Raha-Amigo-toiminnan kanssa).

Iltapäiväkahvien jälkeen vuorossa oli osahankkeen tuottamien Mun rahat – mun elämä -lyhytelokuvien ensi-iltaesitys. Kahdessa ensin näytetyssä elokuvassa nuoret miehet, Teemu ja Max, kertoivat omat tarinansa. Tosiarinoiden keskiöön oli tuotu raha-ongelmat ja velkaantuminen, niiden taustoja ja syitä käytiin läpi ja ratkaisuja esiteltiin. Elokuvissa nuoret kertovat itse omia kokemuksiaan avun hakemisen vaikeudesta ja niistä vastoinkäymisistä, joita ylivelkaantuneet nuoret arjessaan kohtaavat. Toisaalta, molemmista tarinoista välittyi myös toivoa ja valoa tunnelin päässä sekä ratkaisuja ja kannustusta puhua omista vaikeuksista. Kolmas lyhytelokuva oli animaatio Nuorisosäätiön kuvitteellisesta asukkaasta Ninjasta, joka saa neuvoa ja tukea rahavaikeuksiinsa.

Elokuvanäytösten jälkeen Teemu ja Max sekä elokuvat tuottanut Zimema Mhone (Touch Engage Media) kertoivat elokuvien tekoprosessista. Teemun ja Maxin puheenvuoroissa kuului halu auttaa muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Heidän yksiselitteinen viestinsä kaikille talousongelmien kanssa painiville nuorille oli: Koskaan ei ole liian myöhäistä hakea apua!

Tilaisuuden päätteeksi Lindberg esitteli Nuorisosäätiön osahankkeen tuottaman Nuorten ylivelkaantumisen ehkäisy nuorisoasumisessa -toimintamallin, jossa nuorten talouslukutaitoa edistävä työote on tuotu osaksi Nuorisosäätiön strategisia tavoitteita ja osaksi kaikkien työntekijöiden jokapäiväisiä työkäytäntöjä.

Mun rahat – mun elämä -elokuvat julkaistaan vuoden 2018 alussa – asiasta tiedotetaan Mun talous -hankkeen somessa.

Lisätietoa Nuorisosäätiön Mun talous -osahankkeesta ja sen tuottamista materiaaleista: essi.lindberg@nuorisosaatio.fi.

Mun rahat – mun elämä: Max, 2017.

 

Mun rahat – mun elämä: Teemu, 2017.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.