Nuorisoasuntoliitto: ”Nuorten taloudenhallinnan puutteet voivat maksaa heille kodin”

Nuorisoasuntoliitto vaatii, että syrjäytymiskierteen alkuun on puututtava. Nuoren taloudenhallinnan puutteet saattavat johtaa asumisen kriisiin, luottotietojen menettämiseen ja pahimmillaan syrjäytymiseen. Siksi talous- ja asumisosaaminen on saatava opetuksen läpileikkaavaksi teemaksi ja nuorten velkaneuvontaan on panostettava kunnissa. Itsenäistä asumista tukemalla voidaan ennaltaehkäistä asumisen kriisejä. Yksi vuokrarästi ei saa viedä nuoren mahdollisuutta omaan kotiin vuosiksi eteenpäin.

Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi asumisen varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Nuorisoasuntoliitto kantaa erityisesti huolta nuorista, joiden itsenäinen elämä on vasta alussa ja joiden elämäntilanne on valtaväestöä alttiimpi muutokselle. Tavalliset työssä käyvät nuoret ovat erityisryhmä, jonka tulot ovat pienet ja siksi elämäntilanteen muutokset saattavat helposti aiheuttaa asumisen kriisin, kun puskurirahastoa, vakituista työtä tai omaa asuntoa ei useimmiten ole.

”Tarvitsen apua yleiseen elämänhallintaan, en pelkästään työhön tai opiskeluun.”

Vaikka osa nuorista pärjää hyvin itsenäisen elämän kynnyksellä, kaikilla nuorilla ei ole tarvittavia elämänhallinnan taitoja itsenäisen asumisen onnistumiseen. Nuorien tuen tarvetta olisi hyvä kartoittaa jo ennen tilanteen kriisiytymistä. Ennaltaehkäisevä työ maksaa, mutta niin maksaa sen tekemättä jättäminenkin. Varhainen puuttuminen muun muassa asumisen kriiseihin ja siten syrjäytymiskierteen alkamiseen säästää yhteiskunnan varoja Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan hiukan yli 1,3 miljoonaa euroa nuorta kohden.

”Paperinpyöritys alkaa alusta, jos yksi asia hakemuksessa on väärin.”

Nuorten aikuisten velkaantumisessa tärkeänä taustatekijänä pidetään taloudenhallinnan osaamattomuutta. Nuorisoasuntoliiton NAL-tilastojen mukaan asumisohjausta tai tuettua asumista tarvitsevan nuoren suurimpana tuen tarpeen syynä oli taloudenhallinnan osaamattomuus ja nuori ikä. Ne muodostivat yhteensä jopa yli 70 % koko tuen tarpeen syistä. Suomen Pisa-menestystä pidetään merkittävänä, mutta viiden tutkimukseen nostetun asian joukossa oli tänä vuonna myös talousosaaminen – ja sen mittaamiseen Suomi ei osallistunut lainkaan.

”Olisi hyvä, jos asumisen ja oman talouden hoitamista voisi yhteisoppia koulussa.”

Velkaantuminen ja taloudenhallinnan puute johtavat helposti syrjäytymiskierteeseen, jos nuori menettää kotinsa vuokrarästien vuoksi. Suomen Asiakastiedon mukaan lähes 40 % maksamattomista vuokrista aiheutuneista maksuhäiriöistä tulee alle 30-vuotiaille – todennäköisimmin juuri kotoaan muuttaneelle.

Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykset puuttuvat asukkaiden vuokrarästeihin ja asuinyhteisössä aiheutettuihin häiriöihin osana asumisneuvontaa. Rästi- ja häiriöpuuttuminen toteutetaan nuoriso- ja sosiaalityön keinoin, ja sen tavoitteena on asumisen kriisiytymisen ja häätöjen ennaltaehkäisy. Suurin osa vuokrarästeistä ja häiriöistä, joihin on puututtu asumisneuvonnan keinoin, päättyy vuokrasopimuksen jatkumiseen. Jos asumisen tukea ei ole tarjolla, rästiin jääneestä vuokrasta tulee helposti maksuhäiriömerkintä.

”Olisi hyvä, jos kysyttäisiin myös, miksi luottotiedot menivät – ei pelkästään, onko niitä.”

Maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä yhteensä 16 000 henkilöllä viimeisen vuoden aikana. Suomessa on yli 356 000 ihmistä, joilla on maksuhäiriömerkintä. Yli 35 % heistä on alle 30-vuotiaita nuoria.

Luottotietojen menettäminen voi rampauttaa nuoren koko elämän. Maksuhäiriömerkintä estää asunnon saamisen vapailta markkinoilta. Se estää myös kotivakuutuksen saamisen, mikä on usein vuokrasopimuksen saamisen ehtona. Nuorisoasuntoliitto on yksi ainoista tahoista, joka tarjoaa kodin myös luottotietonsa menettäneelle nuorelle. Nuorten asunnottomuus onkin edellisvuodesta lisääntynyt yli 45 %.

Nuorisoasuntoliitto vaatii, että syrjäytymiskierteen alkuun on puututtava. Talous- ja asumisosaaminen on saatava perus- ja toisen asteen opetuksen läpileikkaavaksi teemaksi. Nuorten velkaneuvontaan kunnissa on panostettava. Itsenäistä asumista on tuettava ja asumisen kriisejä ennaltaehkäistävä rästipuuttumisella ja asumisohjaamisella. Maksuhäiriömerkintöjen vaikutuksiin on puututtava, jotta yksi vuokrarästi ei vie nuoren mahdollisuutta omaan kotiin vuosiksi eteenpäin.

Kaikki lainaukset ovat nuorten kommentteja ja parannusehdotuksia päättäjille Hyvinkään Nuoret palveluita arvioimassa -vaikuttamistapahtumasta 29.5.2013.

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) on valtakunnallinen nuorten asumiseen ja elinolojen kehittämiseen keskittyvä kansalaisjärjestö. NAL on toiminut nuorten asumisen kysymysten parissa vuodesta 1971 lähtien. Yhdessä 27 paikallisyhdistyksen, yleishyödyllisen vuokrataloyhtiönsä Alkuasunnot Oy:n sekä asumisen tukipalveluita tuottavan NAL Palvelut Oy:n kanssa liitto rakennuttaa ja vuokraa nuorisoasuntoja, kehittää ja tarjoaa itsenäisen asumisen onnistumista tukevia palveluja, tuottaa nuorisoasumista ja yleistä asumista koskevaa tietoa sekä toimii nuorten edunvalvojana asumista koskevissa kysymyksissä.

No Comments

Post a Comment

4 + 6 =