NAL:n Mun talous -osahankkeen tilinpäätös

Mun talous -hanke on ollut NAL:ssa osahankkeena vuodesta 2014 alkaen. Osahanketta edelsi NAL:ssa selvitys, jonka mukaan nuorten taloudenhallinnan tuki vaatii laajaa ammatillista osaamista ja asiakastyötä. Lisäksi vuosittain NAL:n kootuista tilastoista on näkynyt, että nuorten talousongelmat ovat suurin syy tulla asumisohjauksen piiriin.

NAL:n Mun talous -osahankkeen päämääränä on ollut vahvistaa nuorten asumiseen liittyvää taloudenhallinnan parissa tehtävää työtä. Kohderyhmänä ovat olleet NAL-paikallisyhdistysten ja yhtiöiden työntekijät sekä muut nuorten taloudenhallinnan ja asumisen parissa toimivat ammattilaiset. Osahankkeen tavoitteena on ollut se, että NAL-toimijat ja hankkeen yhteistyökumppanit pystyvät paremmin auttamaan nuoria hallitsemaan asumiseen liittyvää talouttaan.

Hankkeessa on tuotettu materiaaleja, suunniteltu ja koordinoitu koulutuksia, kehitetty toimintaa ja jalkautettu erilaisia taloudenhallinnan toimintamalleja valtakunnallisesti. Lisäksi on järjestetty tapahtumia, vedetty tempauksia ja ennen kaikkea tehty vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä nuorten taloudenhallinnan ja velka-asioiden huomioimiseksi päätöksenteossa ja rakenteellisten ongelmien tunnistamiseksi. Kaikkien toimintamuotojen tavoitteena on ollut, että tietoisuus ja työvälineet nuorten taloudenhallinnan tukemiseen ovat nuorten kanssa työtätekevien käden ulottuvilla ja että heiltä löytyy osaamista ja uskallusta auttaa ja tukea nuoria, kun on kyse rahankäytöstä. NAL:n vaikuttamistyössä on huomioitu nuorten talousasiat muun muassa hallitusohjelma- ja kuntavaaliteemoissa. Asumiseen liittyvää tietoutta on saatu lisättyä opetukseen vaikuttamalla oppimateriaaleihin. Esimerkiksi Asumisen ABC löytyy nyt opetushallituksen edu.fi-verkkopalvelusta, jossa se on opettajien käytössä. Lisäksi NAL on lausunut verkkopankkitunnusten saamisesta ja ollut mukana ajamassa kotivakuutuksen saamista maksuhäiriömerkintäisille nuorille.

NAL:n osahankkeen myötä nuorisoasuminen on tullut näkyvämmäksi talousverkostoissa ja ilmiö näkyy myös NAL-paikallisyhdistyksissä siten, että talousasiat ovat tulleet tutummiksi ja näkyvämmiksi paikallisyhdistysten työntekijöille, kun niitä on nostettu aktiivisesti esille. Lisäksi osahankkeen aikana ovat ammattilaisten osaaminen ja keinot nuorten talousneuvontaan, ylivelkatilanteiden selvittämiseen ja palveluohjaukseen lisääntyneet monipuolistuneiden palveluiden, työvälineiden ja koulutusten myötä. Kehitetyt materiaalit (muun muassa Asumisen ABC, Omaan kotiin -opas ja Mun rahat -paja) ja työkalut (Penno.fiKysy rahasta -chatKotilainaVilttiMiten selvitän vuokravelan -kaavio, Puhu rahasta -tehtäväkirja) auttavat ammattilaisia neuvontatyössä ja nuoria talousasioissa. Koulutuksissa talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton palvelut ovat tulleet ammattilaisille tutummiksi ja helpommin tavoitettaviksi. Lisäksi palveluohjaus ja nuorten auttaminen talousasioissa ovat osahankkeen aikana vahvistuneet. Hankkeen myötä talousasioiden merkitys tiedostetaan ja ylivelkaantumista ymmärretään paremmin nuorisoasumisessa.

Lisätiedot: Kaisa Näsman (kaisa.nasman(at)nal.fi, 040 573 5377)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.