Naiset ja kupliva sijoittamisinnostus

Vuoden 2017 alussa naisten työ- ja urakeskusteluun keskittyneessä Facebookin Ompeluseura -yhteisössä puhuttiin naisista ja sijoittamisesta. Keskustelun päätteeksi köyhyystutkija Maria Ohisalo ja muutamat sijoittamisesta innostuneet ompelusauralaiset perustivat oman Facebook-yhteisön sijoittamisesta kiinnostuneille ja sitä harrastaville naisille. Yhteisön nimeksi tuli Ompeluseuran talousgurut 2017*. Sana yhteisöstä kiiri nopeasti ja pian jäseniä oli jo yli tuhat.

Huhtikuun viimeisenä perjantaina järjestettiin Helsinki Think Company:n tiloissa ryhmän ensimmäinen Sijoita Like a Boss -livetapaaminen. Tilaisuuden sparraajiksi oli kutsuttu Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja Nuorisosäätiön Mun talous -projektikoordinaattori Essi Lindberg. Ilta alkoi Lindbergin alustuksella, jossa tarkasteltiin eri näkökulmista sitä, miksi erityisesti naisten kannattaisi säästää, sijoittaa ja puhua enemmän rahasta. Lounasmeri jatkoi puhetta sijoittamisesta ja vaurastumisesta. Puheessa nousi esiin hänen omakohtaiset sijoittamiskokemuksensa sekä rooli osakesäästämisen edistäjänä Pörssisäätiön toimitusjohtajana. Youtubeen stiimattu keskustelu jatkui innostuneena myöhäiseen iltaan saakka ja kirvoitti puhetta mm. Twitterissä tilaisuuden jälkeen (#talousgurut).

Keskustelusta esiin nousseita teemoja olivat muun muassa lasten sijoittamiskasvatus, eettinen sijoittaminen sekä objektiivisen talous- ja sijoitusneuvonnan puute Suomessa. Yhteinen näkemys myös oli, että samaistuttavia ja maanläheisiä sijoittajaesikuvia on naisille tarjolla vähän. Todettiin, että dominoiva, miehinen talouspuhe voidaan haastaa vain tuottamalla puhetta taloudesta ja sijoittamisesta naisten omista lähtökohdista sekä ryhtymällä toimimaan rohkeasti talouden ja sijoittamisen maailmassa. Tässä naisten omalla sijoittamisyhteisöllä voi olla yhtäältä vapauttava ja emansipoiva rooli ja toisaalta se voi lisätä yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa turvallisen ympäristön opetella sijoittamista.

Huhtikuisen tapaamisen jälkeen Sari Lounasmeri kirjoitti Kauppalehteen talousguruja, naisia ja sijoittamista käsittelevän kolumnin. Maria Ohisalo puolestaan kertoi verkostosta ja sen tavoitteista Yhteishyvä-lehdessä. Huomiota herättäneiden kirjoitusten jälkeen yhteisö sai kahdessa päivässä yli 400 uutta jäsentä ja jatkaa yhä kasvuaan. Viime viikot verkostossa on käyty aktiivista ja monipuolista keskustelua osake- ja rahastosäästämisestä. Mukana olevien innostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on käsin kosketeltava.

Ompeluseuran talousgurujen seuraava ja järjestyksessä toinen livetapaaminen INVEST järjestetään 12.6. ja se striimataan jälleen Youtubeen. Aiheena on sijoittamisen käytännön perusteet eli tilaisuuden tarkoituksena on antaa konkreettisia neuvoja sijoittamisesta ja sen aloittamisesta aiheesta kiinnostuneille ompeluseuralaisille.

* Ompeluseuran talousgurut 2017 -verkosto Facebookissa on kaikille sijoittamisesta kiinnostuneille naisille ja naisiksi identifioituville turvallinen ympäristö keskustella säästämisestä ja sijoittamisesta sekä oppia ja jakaa omaa osaamistaan kannustavassa ja rohkaisevassa ilmapiirissä.

Teksti: Essi Lindberg

Kuva: Jasmin Hamid

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.