Mun talous -verkostotoimijoita koolla Setlementtitalolla

Mun talous -verkostotapaaminen järjestettiin Kalliolan Setlementtitalolla 11.4.2019. Aluksi Mun talouden Ville Kujanpää ja Ella Niini esittelivät hankeajan (2013–2017) jälkeistä Mun talous -toimintaa. Esityksessä tarkasteltiin verkoston tavoitteita ja kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka monella eri tasolla toimijat työskentelevät ja osaltaan vaikuttavat nuorten taloustaitojen kehittymiseen sekä velkaongelmien vähenemiseen. Tätä selvitystyötä tullaan vielä jatkamaan niin, että verkoston jäsenille muodostuu selkeä kuva siitä, millaista työtä verkostossa tehdään.
Mun talous -toiminta ja verkostotyö – diat

Aamun aikana kuultiin myös muutaman verkostotoimijan esittäytyminen. Perintäritari Oy:n Juha Järvinen kertoi voittoa tavoittelevan osakeyhtiön vastuullisesta perinnästä. Perintätoimistot tavoittavat maksuongelmaiset luonnollisesti, jolloin mahdollistuu myös monipuolinen velallisen auttaminen.
Voittoa tavoittelevan osakeyhtiön vastuullinen perintä -diat

Turo Numminen Nuori Yrittäjyys ry:stä kertoi yhdessä Danske Bankin kanssa toteutettavasta Oma talous haltuun II-asteen ohjelmasta. Vuosina 2019–2021 toteutettavassa ohjelmassa kehitetään digitaalinen oppimisalusta nuorille ja opettajille.
Oma talous haltuun -diat

Sanna Helesuo ja Elisa Schroderus Oikeusministeriöstä kertoivat talous- ja velkaneuvontapalvelun tehtävistä ja muutoksista. Samassa yhteydessä Minna Hukki Valtakunnanvoudinvirastosta kertoi uudesta toiminnosta, jota talous- ja velkaneuvonta sekä ulosottolaitos ovat yhteistyössä suunnittelemassa. Ennakoivan talousneuvonnan hankkeen tehtävänä on valtakunnallisesti parantaa kansalaisten neuvontaa henkilökohtaisen talouden hallinnassa ja ehkäistä velkaongelmien muodostumista.
Asiakkaaksi talous- ja velkaneuvontaan -diat

Aamun päätteeksi Leena Taavila Ehyt ry:stä puhui rahapelaamisen puheeksi ottamisen tärkeydestä. Palaajille on tarjolla tukea. Ongelma- ja riskipelaajat hakevat kuitenkin harvoin itse apua. Siksi Ehyt ry:n Arpa-projektissa koulutetaan ammattilaisia ottamaan rahapelaaminen puheeksi.
Puhutaan rahapelaamisesta – tietoisku -diat

Verkostotapaamisen työpajoissa ideoitiin ja kehitettiin

Esittäytymisten jälkeen jakauduttiin työpajoihin. Open rahapajassa ratkottiin Talous ja nuoret TAT:in Riikka Lehtisen ja Eija Seppäsen johdolla, miten saada luokanopettajat opettamaan taloutta sekä pohdittiin, mitkä ovat alakoululaisen tarvitsemat taloustaidot. Työpajaan osallistuneet summasivat talouteen liittyvien arvojen olevan murroksessa; toisaalta ihmisiä kannustetaan kuluttamiseen, toisaalta taas toimimaan kestävän kehityksen puitteissa. Osallistujat tunnistivat myös opettajien haasteen tavoittaa oppilaiden riskiryhmät. Talous on kuitenkin nuorten keskuudessa nousemassa trendikkääksi. Ehkäpä siitä saa lisää pontta myös koulujen talousopetukseen. Työpajassa heräsi idea kouluja kiertävien opelähettiläiden kouluttamisesta (vrt. Pörssisäätiön Pörssilähettiläät -toiminta).

ONNI-hankkeen Kirsi Räsänen ohjasi Mistä vierellä kulkeva talouden sparraaja? -työpajan, jossa keskusteltiin arjen talousneuvonnasta, mitä se on, mitä sen pitäisi olla ja kuka sitä oikeastaan antaa. Työpajassa todettiin talousasioiden parissa työskenteleviä toimijoita, hankkeita ja palvelumuotoja olevan paljon, mutta tietoa niistä voi kuitenkin olla vaikea löytää. Tiedon kokoamista ja jakamista pidettiin tärkeänä ja tässä Mun talous -verkosto koettiin hyödylliseksi. Yhdeksi mahdolliseksi alustaksi ehdotettiin Facebook -ryhmää.

Mun talouden Ella Niini vastasi kolmannen työpajan ohjauksesta. Valokuvaus- ja editointisparraus -työpajassa keskusteltiin viestinnän visuaalisuudesta, tutustuttiin valokuvaukseen ja editointiin teoriassa sekä harjoiteltiin mobiiliappien käyttöä. Osallistujat oivalsivat pystyvänsä tekemään ammattimaista kuvaviestintää eri (kännykkä)ohjelmien avulla. Haasteeksi tosin tunnistettiin resurssit ja erityisesti ajan puute. Mietityttämään jäi vielä oman roolin hahmottuminen talousasioiden viestijänä ja viestinnän ”kuningasideoiden” saaminen käytännössä toimiviksi. Joka tapauksessa kuvilla viestiminen koettiin mahdollisuutena ja kiinnostusta oli myös syvempään perehtymiseen aiheessa.

Työpajoissa esitetyt diat löydät klikkaamalla työpajan nimeä.

Verkostotapaamista summatkoon yhdessä työpajassa esiin noussut huomio:

Kehitettävää on paljon, mutta mehän kehitetään!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.