Mun talous -verkostossa vedetään uusia suuntaviivoja

Syksyn 2019 Mun talous -verkostoselvityksessä yksi selkeästi esiin noussut toive oli verkoston toiminta-ajatuksen kirkastaminen. Verkostoselvityksen, kyselyiden ja verkostotapaamisten perusteella olemme hahmotelleet suuntaviivoja Mun talous -verkoston toiminnalle vuosiksi 2020–2025.

Edellisessä verkostotapaamisessa, 5.12.2019 Heurekassa, jäsenet pohtivat Mun talous -verkoston olemassaolon tarkoitusta. Heurekan tapaamiseen osallistuneet listasivat Mun talous -verkoston arvoja ja työstivät verkostolle sopivia iskulauseita synergiaa ja ristipölytystä hyödyntäen. Näiden ehdotusten pohjalta jatkettiin yhteistä työskentelyä. Tammikuussa jäsenillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn, jonka avulla määritettiin Mun talous -verkoston ydinarvot sekä valittiin iskulause.

Mun talous -verkoston toiminta-ajatuksen luonnosta on hahmoteltu nyt verkostoselvityksen, verkostotapaamisen ja tammikuisen kyselyn pohjalta. Helmikuussa lähti kommenttikierrokselle toiminta-ajatuksen luonnos sähköisen kyselyn muodossa. Kommenttien perusteella luonnoksessa erityisen hyvänä ja selkeänä pidetään painopistealueiden kuvausta.

Kuva 1: Luonnos Mun talous -verkoston toiminta-ajatuksesta

Toimintaympäristön kuvaus todettiin haastavaksi ja nuorten osallisuuden tärkeyttä haluttiin korostaa vielä nykyistä enemmän.

Kuva 2: Luonnos katsauksesta nuorten taloudelliseen toimintaympäristöön

Jatkamme toiminta-ajatuksen kirkastamista Mun talous -verkoston jäsenten antamien kommenttien pohjalta. Kun verkostotoiminnan tarkoituksesta muodostuu riittävän selkeä yhteinen käsitys, jatkuu työskentely tarkempia aikatauluja laatimalla ja nimeämällä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä työ on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2020 aikana.

Kuva 3: Luonnos Mun talous -verkoston visiosta

 

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.