Mun talous -verkoston tapaaminen järjestettiin Freddie Mercuryn syntymäpäivänä

Kolmisenkymmentä Mun talous -verkoston jäsentä kokoontui 5.9.2018 Hotelli Helkaan, alkuun nauttimaan maukasta aamupalaa ja sitten työskentelemään yhteisten aiheiden äärellä. Päivän kapellimestarina toimi valmentaja, kouluttaja, mentori ja konsultti Jaana Ovaska Traintreestä.

Jaanan johdolla tutustuttiin Walt Disney -metodin käyttöön. Jokainen osallistuja pääsi heittäytymään ensin unelmoijan, sitten realistin ja lopuksi kriitikon rooliin. Roolit vaihtuivat kuin osat Bohemian Rhapsodyssä konsanaan. Samalla huomattiin kunkin roolin tärkeys kehittämistyössä. Mun talous -verkoston jäsenet myös tunnistivat itsessään näitä erilaisia rooleja. Lisäksi osallistujille vaikutti olevan helppoa huomata, että niin itsessä kuin muissakin joku rooli ilmenee erityisen vahvana – toiset ovat luontaisesti ehtymättömiä idealähteitä, unelmoijia, toiset seisovat jalat tukevasti maassa ollen realisteja ja toiset ovat kriitikkoja ampuen alas lennokkaimpia ajatuksia ja punniten riskejä. Kaikkia näitä rooleja tarvitaan.

Verkostotapaamisen teemat

 
Talouden toimijoilta ja nuorilta itseltään kysyttäessä (ks. esimerkiksi tutkimushanke TOKATA 2012) ensisijainen vastuu nuorten talousosaamisen edistymisessä lankeaa kodeille ja vanhemmille. Vanhempien mahdollisuudet onnistua talouskasvatuksessa paranisivat, jos asiaan kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota ja tarjolla olisi riittävästi materiaalia talouskasvatuksen tueksi. On silti tärkeä tiedostaa, että lasten ja nuorten perhetaustat eroavat, eikä kaikilla vanhemmilla ole edellytyksiä antaa nuorelle hyvää esimerkkiä talousasioihin ja oman talouden suunnitteluun. Siksi kouluilla on tärkeä rooli talouskasvatuksessa ja koulujen tulisi kyetä tarjoamaan talouden hoitoon liittyvää monipuolista opetusta. Kotien ja koulujen lisäksi tukea nuorten taloudellisen osaamisen edistymiseen ja talousongelmien ehkäisyyn voivat parhaimmillaan tarjota myös yhteiskunnan rakenteet.

Nämä kolme isoa teemaa olivat esillä verkostotapaamisessa. Walt Disney -metodin avulla ideoitiin, kuinka voisimme tukea vanhempia, kouluja ja oppilaitoksia niin, että nuorten talousosaaminen kehittyisi sekä miten yhteiskunnalliset rakenteet voisivat tukea nuorten talousosaamista ja ehkäistä ylivelkaantumista. Näiden isojen aihekokonaisuuksien tarkoitus oli herättää keskustelua suuntaviivojen tarkentumisen tueksi, ei niinkään saada valmiiksi kaikenkattavia ratkaisuja. Kuitenkin työskentelyssä esiin nousi myös hyviä konkreettisia ideoita, joiden parissa Mun talous -verkosto voisi jatkossa työskennellä. Ideoita olivat esimerkiksi rahasta puhumisen asenteita tuulettava kampanja, pilottihanke talousopetuksen mallintamiseksi ja lisäksi kannatusta sai ajatus rahan nostamisesta vaaliteemaksi. Kolmen teemakokonaisuuden ulkopuolelta esiin nousi yritysten yhteiskunnallisen vastuun korostaminen, esimerkiksi lainanmyöntäjien vastuuttaminen antamaan neuvontaa sekä ohjausta taloudenhallintaan ja lainanmaksusta huolehtimiseen.

 

Verkostotapaamisen palaute

 
Kysyimme palautetta verkostotapaamiseen osallistuneilta. Noin puolet osallistujista vastasi. Keskiarvo tapaamiselle annetusta kouluarvosanasta oli 8. Väittämien kohdalla eniten samaa mieltä (3,15/4) oltiin sen kanssa, että tapaamisen ryhmätyöskentely oli hyödyllinen Mun talous -verkostotyön jatkon kannalta. Antoisimmaksi tapaamisessa koettiin verkostotoimijoita edustavien ihmisten tapaaminen. Silti parannusehdotuksissa esiin nousi toive jatkossa tutustua vielä syvemmin verkoston toimijoihin. Huolena mainittiin, että nuorten ääni ei ehkä kuulu riittävästi Mun talous -verkostossa. Yhteisille tavoitteille kaivattiin edelleen selkiyttämistä ja lisäksi yhtenä ehdotuksena tavoitteeksi mainittiin Mun talous -verkoston profiloituminen talousasioiden asiantuntijaverkostoksi. Muille verkoston jäsenille vinkattiin some-kanavissa linkittymisestä.

”Dream until the dream come true. Dream on, dream on, dream on…”

 
Tämä artikkeli päättyy haaveiluun. On hyvä huomata, että osa haaveista ei ole edes kovin kaukaisia. Tässä joka tapauksessa verkoston unelmia

1.) yhteiskunnan rakenteiden ja asenteiden kehittymisestä:

 • kulttuurimme siirtyy pois materian palvonnasta
 • ”säästäminen on yhtä siistii kuin kuluttaminen”
 • rahasta puhutaan samalla lailla kuin säästä
 • sosiaaliturva nousee; köyhyys poistuu
 • saadaan positiivinen luottorekisteri
 • yritykset toimivat vastuullisesti

 

2.) koulujen talousopetuksen kehittymisestä:

 • talousosaaminen näkyy vahvasti opettajakoulutuksessa
 • talousosaamisesta tulee oma oppiaine
 • siihen tuotetaan hyviä oppiainemateriaaleja
 • talous linkittyy muihinkin oppiaineisiin; opetuksen monipuolisuus
 • oppijalle muodostuu selkeä kokonaiskuva taloudesta
 • opetus antaa valmiudet itsenäiseen elämään ja taloudenhallintaan
 • oppiminen tapahtuu myös tekemällä ja kokeilemalla
 • myös motivaatiota opetetaan
 • toisesta asteesta tulee kokonaan maksuton

 

3.) kotien talouskasvatuksen kehittymisestä:

 • perheissä puhutaan avoimesti rahasta
 • vanhemmat ymmärtävät aiheen tärkeyden osana elämänhallintaa
 • lapset ja nuoret oppivat taloudellista lukutaitoa, vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa
 • tunnistetaan oleelliset ikäkausiin liittyvät kohdat talousosaamisen kehittymisessä
 • vanhemmille on tarjolla materiaaleja, matalan kynnyksen neuvontaa ja täsmäajoitettuja interventiota

 

Nyt voit käyttää hetken miettien, mikä on Sinun roolisi näiden unelmien toteutumisessa. Tästä on hyvä uneksijoiden, realistien ja kriitikoiden jatkaa yksissä tuumin. Freddien sanoin: ”The show must go on.” Kiitos Mun talous -verkostotoimijoille, että olette mukana rakentamassa vaikuttavaa verkostoa!

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.