Mun talous -verkosto vaatii sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa koko Suomessa

Mun talous -verkoston allekirjoittaneet jäsenet suosittelevat sosiaalisen luototuksen ottamista osaksi kuntien velvoitteita, sillä laskelmat todistavat sosiaalisen luototuksen tuovan säästöjä sitä käyttäville kunnille. Sosiaalinen luototus tukee kansalaisten taloudellista selviytymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Sosiaalinen luototus kehitettiin, sillä pienituloisten ja vähävaraisten henkilöiden ongelmat ovat monimuotoisia ja heidän mahdollisuutensa parantaa taloudellista asemaansa ovat huonot. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen määritellään nykyisin kunnan vapaaehtoiseksi tehtäväksi, jonka käyttöönotosta kunta itse päättää. Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 ja se on otettu reilun kymmenen vuoden aikana otettu käyttöön vasta vajaassa 30 kunnassa.

Sosiaalinen luototus tarjoaa kunnalle uuden keinon edistää pienituloisten ja vähävaraisten kuntalaisten taloudellista selviytymistä ja itsenäistä suoriutumista. Luototuksen kohtuuehtoisuus antaa yksilölle ja perheelle mahdollisuuden tasapainottaa ja korjata talouttaan sekä välttää ulosotto. Sen avulla voidaan ehkäistä ja korjata ensisijaisesti taloudellista syrjäytymistä ja taloudellisiin vaikeuksiin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Kun suomalaisten taloudelliset ongelmat lisääntyvät, tulee olemassa olevat ratkaisut ottaa käyttöön. Mun talous -verkoston kannanoton allekirjoittaneet katsovat, että erityisesti kohtuuehtoinen laina, joka auttaa pienituloista henkilöä kodinmenojen hoidossa tai velkojen järjestelyssä, estää useita henkilöitä joutumasta ulosottoon. Erityisenä perusteluna sosiaalisen luototuksen käyttöönotolle on työryhmän jäsenenä olevan Petra Einiön laatimat laskelmat sosiaalisen luototuksen säästövaikutuksista. Laskelmat todistavat, että sosiaalinen luototus säästää kunnan menoja varovaistenkin laskemien mukaan. Esiteltyjen taustojen ja selvityksien perusteella allekirjoittaneet vaativat, että sosiaalisen luototuksen tulisi olla vaihtoehto kaikille sitä tarvitseville suomalaisille.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Mun talous -verkoston seuraavat jäsenet:

Erilaisten oppijoiden liitto, Finlandssvenskt Samarbetsforum r.f, Finlands svenska Marthaförbund r.f, Lindorff Oy, Nuorisoasuntoliitto ry, Marttaliitto ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Suomen Setlementtiliitto ry, Takuu-Säätiö

Petra Einiö, Turun kaupungin talous- ja velkaneuvonta, Raimo Partanen, Talouskasvatusseura, Kari Lehtonen, Kuka Kuuntelee Köyhää, Pekka Tukeva, Kirkkohallitus ja Ville Viljakainen, Nuorten Keskus ry.

Lue tästä koko kannanotto liitteineen:

Mun talous -verkoston kannanotto: Sosiaalinen luototus

Lisää tietoa sosiaalisesta luototuksesta

Kannanoton julkaisusta uutisoitiin Talouelämä-lehdessä ja Kauppalehdessä.

 

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Post a Comment

− 6 = 3