Mun talous -verkosto tapasi Pikatreffeillä

Mun talous -verkoston perinteinen aamiaistapaaminen pidettiin tällä kertaa pikatreffien merkeissä kahvila Ruplassa 23.9.2015. Pikatreffien juontajaksi oli saatu aiemmin verkostossa vaikuttanut Jari-Pekka Hietsilta. Pikatreffien tarkoituksena oli tutustuttaa verkoston jäseniä paremmin toisiinsa, kuulla mitä kukin organisaatio tekee nuorten talousosaamisen edistämiseksi ja voisiko sitä kautta löytyä uudenlaisia yhteistyöväyliä verkoston jäsenten kesken.

Luonnonmukaisen aamiaisen jälkeen pikatreffien osallistujat jaettiin kahteen ryhmään ja kaikki saivat käsiinsä kysymyskortit, joiden avulla käytiin keskustelua nuorten talousosaamisesta pareittain. Kysymysten avulla herätettiin keskustelua muun muassa siitä, miten rahasta pitäisi puhua nuorelle, mitä hyviä käytäntöjä on nuorten talousosaamisen edistämiseksi ja millä tavoin voisimme vaikuttaa nuorten asenteisiin raha-asioissa.

Pikatreffien idean mukaisesti jokaisen parin kanssa käytiin keskustelua 5 minuuttia, jonka jälkeen tapahtui parinvaihto. Vilkas keskustelun sorina täytti nopeasti tilan ja 5 minuutin aika koettiin melko lyhyeksi keskustella näin suurista asioista. Tällä tavoin pareja vaihdellen jatkettiin vajaan tunnin ajan ja lopussa käytiin vielä koko porukan kesken yhteenvetokeskustelu kaikista käsitellyistä kysymyksistä.

Rahasta puhumisessa painotettiin sitä, että sen pitäisi olla aivan tavallinen jokapäiväinen asia, eikä sellainen tabu, mikä se valitettavasti suomalaisessa yhteiskunnassa on. Toinen oleellinen esiin noussut asia oli se, että nuorten kanssa puhuessa konkretia on erittäin tärkeää. Nuorelta pitää kysyä esimerkiksi, että jos et maksa tätä, tiedätkö mitä siitä seuraa. Nuorissa on myös hyvin erilaisia ryhmiä, joilla on erilaisia asenteita rahaa kohtaan ja eri ryhmille pitää osata puhua eri tavoilla. Koulumaailman kohdalla rahasta puhumisessa koettiin ongelmaksi se, että opettajat eivät usein ehkä uskalla puhua taloudesta, koska kuvittelevat, että eivät hallitse aihetta.

Kerätyn palautteen perusteella pikatreffit koettiin hyvänä ja raikkaana tapana työskennellä verkoston kesken. Todettiin myös, että yhteydenoton kynnys muihin toimijoihin madaltui. Myös Ruplan mainio aamupala sai kiitosta osallistujilta.

Hyvät ideat on koottu yhteen ja niitä lähdetään viemään eteenpäin. Tositarkoituksella.

 

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.