Mun talous -toiminta jatkuu Suomen Setlementtiliiton koordinoimana

Viisivuotinen Mun talous -hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Toiminta koettiin niin tärkeäksi ja arvokkaaksi, että jo hyvissä ajoin toiminnalle päätettiin hakea jatkorahoitusta. Mun taloudelle haettiin kohdennettua toiminta-avustusta STEA:lta ja myös rahoittaja katsoi toiminnan niin merkittäväksi, että jatkorahoitus myönnettiin. Mun talous -hankkeen toteutti yhteistyössä neljä organisaatiota: Suomen Setlementtiliitto, NAL, Nuorisosäätiö ja Takuusäätiö. Jatkorahoituksen hakuvaiheessa päätettiin, että Mun talous -toiminnan koordinointia haetaan vain yhdelle organisaatiolle. Organisaatioksi valikoitui Suomen Setlementtiliitto, joka siis vuoden 2018 alusta lähtien vastaa Mun talouden koordinoinnista.

Mun taloudessa työskentelee kaksi työntekijää, kehittämissuunnittelija ja kehittämiskoordinaattori. Aiemmin Mun talous -hankkeessa projektityöntekijänä ja projektipäällikkönä toiminut Ville Kujanpää jatkaa Mun talouden palveluksessa kehittämissuunnittelijana. Kehittämiskoordinaattoriksi valittiin Ella Niini, joka aloittaa työnsä huhtikuun loppupuolella. Ellan tarkempi esittely on luvassa seuraavassa uutiskirjeessä.

Toiminnan tavoitteet ja kohderyhmät säilyvät pääosin samoina kuin Mun talous -hankkeen aikana. Pääkohderyhmänä ovat nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset ja toiminnan lopullisena hyödynsaajana ovat 15-29-vuotiaat nuoret. Päätavoitteina ovat nuorten ja nuorten aikuisten taloudellisen lukutaidon vahvistaminen ja talousongelmien vähentäminen. Tavoitteisiin pyritään parantamalla nuoria työssään kohtaavien ammattilaisten osaamista, keinoja ja mahdollisuuksia nuorten taloudellisen lukutaidon edistämisessä, kehittämällä Mun talous -verkoston toimintaa ja tunnistamalla nuorten ylivelkaantumista aiheuttavia rakenteellisia ongelmia, puuttumalla niihin vaikuttamistyön avulla sekä nostamalla esiin aiheen parissa tehtävää työtä.

Mun talous -verkoston toiminnan kehittämistä silmälläpitäen suoritetaan toukokuussa soittokierros kaikkiin Mun talous -verkoston jäsenorganisaatioihin, jotta verkoston jäsenet pääsevät kertomaan omat näkemyksensä siitä, miten jäsenet saisivat parhaan hyödyn itselleen verkoston toiminnasta.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.