Mun talous -tiimin päivitys

Hei vaan, tässä Mun talous -toiminnan tuoreen jäsenen tervehdys. Olen Ella, liikunnasta, luonnosta, taiteesta ja kulttuurista nauttiva helsinkiläinen. Yhdenvertaisuuden puolustamisen ja heikommassa asemassa olevien äänen kuuluviin tuomisen koen tärkeiksi kollektiivisiksi tehtäviksi. Nuorten ja nuorten aikuisten taloudellisen osaamisen vahvistumista pidän merkittävänä osana syrjäytymisen ehkäisyä.

Koulutukseltani olen toimintaterapeutti ja kuva- ja mediaviestinnän artesaani. Erityisesti toimintaterapeutin ammatillisesta näkövinkkelistä olen utelias katselemaan ihmistä toimijana alati muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa esimerkiksi käteinen raha on kadonnut lähes näkymättömiin. Meidän ihmisten toiminnalliseen suoriutumiseen vaikuttavat monet asiat, kuten kognitiiviset valmiudet (kykymme ajatella), toiminnalliset roolit, tunteet, arvot ja asenteet sekä sosiaaliset taidot. Jokaisen ihmisen persoonalliset piirteet, toimintakyky ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa ja yhdessä muodostavat henkilön toiminnallisen suoriutumisen. Meiltä kaikilta vaaditaan hyvää toimintakykyä ja toiminnanohjausta, jotta osaamme lukea talouttamme ja selviämme esimerkiksi helpoksi tehdyn pikakuluttamisen houkutuksista. On pystyttävä säätelemään tekemisiään tilanteen vaatimusten mukaisesti. Tärkeää on tiedostaa se, että ympäristöllä voi olla niin onnistumisia tukeva kuin rajoittava vaikutuskin. Usein ympäristöä on helpompi muuttaa kuin ihmistä ja siksi tarvitaankin henkilökohtaisten taloustaitojen edistämisen lisäksi yhteiskunnallista vaikuttamista muun muassa ylivelkaantumisen vastaisen politiikan uudistamiseksi.

Muita, jo aiemmista työtehtävistä tutuksi tulleita mielenkiinnon kohteitani ovat ryhmätoiminta ja yhteisöllisyys. Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia ja odotankin innolla, mitä tämä porukkaa saa aikaiseksi. Parhaimmillaan jokainen verkoston jäsen rikastuttaa koko joukkoa omalla osaamisellaan ja yhdessä ideoituja asioita saadaan vietyä nuoria hyödyttäviksi käytännöiksi.

Uskon Mun talous -toiminnan kehittämiskoordinaattorin työn kehittävän myös omaa taloudellista osaamistani, ja osaamistani laajemminkin. Edistetään yhdessä kestävää kulutusta ja avointa puhetta rahasta!

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.