Mun talous -tiimi ehdottaa!

Positiivinen luottotieto käyttöön velkakierteiden estämiseksi

Velkaongelmien vähentämiseksi esitetään usein, että velkakierteitä voidaan estää hakemalla apua varhain. Avunhakemiseen ei välttämättä ylipäänsä olisi nykyisenkaltaista tarvetta, mikäli Suomessa olisi käytössä positiivinen luottotietojärjestelmä. Se vähentäisi velkaongelmia syventävien ja pitkittävien lainojen ottamista, jolloin velkaongelmat olisivat nopeammin hoidettavissa. Harvempi ajautuisi velkaongelmiin, kun luotonantajat voisivat positiivisen luottotiedon avulla tehdä vastuullisempia luottopäätöksiä paremman maksukykytiedon valossa.

Positiivisella luottotiedolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa luotonantajalla on mahdollisuus tarkistaa tiedot kaikista asiakkaan olemassa olevista veloista ja maksusopimuksista. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa positiivinen luottotieto ei ole käytössä. Suomessa käytössä olevasta negatiivisesta luottotietorekisteristä ilmenevät vain maksuhäiriömerkinnät. Sen perusteella ei voi riittävän hyvin arvioida lainanhakijan maksukykyä. Maksuhäiriömerkintään perustuva luotonmyöntö on kankeaa, yksioikoista ja vanhanaikaista. Päätökset negatiivisen luottotiedon perusteella voivat pohjautua yksittäiseen ongelmaan velan maksussa monen vuoden takaa. Se kertoo vanhoja tietoja menneistä ongelmista, ei juuri mitään nykyisestä maksukyvystä.

Positiivinen luottotieto kertoo tarkasti ja monipuolisesti tämän hetken maksukyvystä, koska se perustuu muihinkin tietoihin kuin maksuhäiriömerkintöihin. Miksi positiivista luottotietoa ei sitten ole otettu käyttöön? Tilannetta perustellaan mm. sillä, että se rikkoisi yksityisyyden suojaa sekä olisi liian kallis ja työläs ylläpitää. Positiivisen luottotiedon käyttöönotto ei kuitenkaan vaadi sellaisen rekisterin perustamista, jossa tiedot säilytetään. Tiedot olisi mahdollista tilata sähköisen järjestelmän kautta, josta ne katoaisivat heti niiden tarkastamisen jälkeen. Uuden järjestelmän käyttöönotto maksaa, mutta käyttämättä ottaminen maksaa vielä enemmän. Velkaongelmista aiheutuu yhteiskunnalle valtavat kustannukset.

Nykyisin käytössä olevalla ns. negatiivisella luottotietorekisterillä on kaiken lisäksi velkaongelmia pahentava vaikutus. Monet pitkittävät maksuhäiriömerkinnän saamista ottamalla uusia velkoja vuosien ajan. Pelko merkinnästä ajaa monia syvempään velkakierteeseen, kun maksuhäiriömerkintää pelätään enemmän kuin jatkuvasti kasvavaa velkamäärää. Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaisi kannustimen hyvän luottohistorian rakentamiseen, jossa maksuhäiriömerkinnät olisivat vain yksi indikaattori muiden joukossa. Nuoren itsenäistymisen mahdollisuudet eivät määrittyisi vuosiksi eteenpäin yksittäisen maksamattoman velan johdosta.

Luotonantajat hyötyisivät myös positiivisesta luottotiedosta. He voisivat estää luottotappioita nykyistä tehokkaammin ja samalla toimia vastuullisina luotonantajina. Positiivinen luottotieto voisi mahdollistaa luotonannon myös maksuhäiriömerkinnän saaneille, mutta silti luottokelpoisille ja maksukykyisille henkilöille. Luottoa voisi toisaalta olla myöntämättä, vaikka maksuhäiriömerkintää ei olisikaan, mikäli maksukyky olisi huono tai henkilöllä jo valmiiksi maksukykyyn nähden liikaa muita velkoja maksettavanaan. Ongelmat voitaisiin estää jo ennen niiden alkamista.

On selvää, että positiivinen luottotieto vähentäisi nuorten velkaongelmia. Sen käyttöönoton vastustajia ei juurikaan ole. Finanssiala, Finanssivalvonta ja vahva enemmistö luotonantajista puoltavat sitä. Kaikki osapuolet hyötyisivät siitä. Enää tarvitaan poliittinen hyväksyntä, jonka myötä lakimuutoksen avulla positiivisen luottotiedon käyttöönotto voitaisiin käytännössä toteuttaa.

Kaikki Mun talous -tiimin julkaistut toimenpide-ehdotukset löydät täältä.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.