Mun talous -hanke päättyi, toiminta jatkuu

Suomen Setlementtiliiton, NAL:n, Nuorisosäätiön ja Takuusäätiön yhteishanke Mun talous käynnistyi vuoden 2013 alussa. Yhtenä hankkeen päätavoitteena oli luoda verkosto, johon kuuluvat keskeiset nuorten talousosaamisen parissa työskentelevät organisaatiot. Nyt, viisi vuotta myöhemmin, verkostoon kuuluu 93 jäsenorganisaatiota. Verkosto on monialainen, siihen kuuluu mm. nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja julkishallinnon toimijoita. Verkostotoiminnan kautta keskeiset toimijat ovat tavanneet toisiansa, saaneet uusia kontakteja ja rakentaneet uusia yhteistyökumppanuuksia.

Toinen olennainen tavoite oli tukea nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuorten talousosaamisen edistämisessä. Tähän pyrittiin mm. järjestämällä heille kymmeniä tapahtumia ja koulutuksia sekä kehittämällä materiaaleja, työvälineitä ja tutkimustietoa, jotka on kaikki koottu Mun talouden verkkosivuille. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat näin saaneet lisää tietoa, tukea ja ymmärrystä nuorten taloudellisen lukutaidon edistämiseen ja ylivelkaantumisen ehkäisyyn.

Kolmas tärkeä osa Mun talous -toimintaa on ollut vaikuttamistyö. Taloudenhallinnan teemaan käsittely mediassa on selvästi noussut esiin muutaman viimeisen vuoden aikana. Tähän kehitykseen Mun talous -verkoston edustajat ovat olleet omalta osaltaan vaikuttamassa mm. Puhu rahasta -haasteen kautta sekä aktiivisella toiminnalla sosiaalisessa mediassa.

Viisivuotinen Mun talous -hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Jo pitkään on ollut selvää, että toiminta koetaan niin tärkeäksi ja arvokkaaksi, että sille haetaan jatkorahoitusta. Mun taloudelle haettiin kohdennettua toiminta-avustusta STEA:lta ja myös rahoittaja on katsonut toiminnan niin merkittäväksi, että jatkorahoitus myönnettiin. Näin ollen Mun talous -toiminta tulee jatkumaan vuoden 2018 alusta kahden työntekijän voimin. Suomen Setlementtiliitto tulee jatkossa toimimaan Mun talous -toiminnan koordinaattorina ja työntekijät sijoittuvat Setlementtiliittoon.

Mun talous -hankkeen tiimi haluaa kiittää kaikkia verkoston jäseniä tähänastisesta matkasta nuorten taloudenhallinnan parissa. Olemme todella onnellisia siitä, että matka jatkuu myös tästä eteenpäin tavoitteena nuorten taloudellisen lukutaidon vahvistaminen ja talousongelmien ehkäisy.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.