“Hetken huumaa vai harrasta harkintaa” -tutkimus nuorten naisten rahankäytöstä

Lindorffin uudessa Hetken huumaa vai harrasta harkintaa -tutkimuksessa selvitettiin miten 19–26-vuotiaat naiset suhtautuvat kuluttamiseen ja millaisia rahankäyttäjiä he ovat.

Tutkimuksen mukaan nuorten naisten luotto itseensä rahankäyttäjinä on varsin vahva, sillä lähes 60 prosenttia haastatelluista nuorista naisista pitää itseään järkevinä ja suunnitelmallisina rahankäyttäjinä. Vain pieni vähemmistö kokee tarvitsevansa talousasioissa viisaamman neuvoja. Myös ostosten tekemistä koskevissa arvioissa korostuu järkevyys. Nuoret naiset pitävät itseään pikemminkin hintatietoisina ostajina kuin kalliista merkkituotteista haaveksivina kuluttajina. Yli puolet haastatelluista vieroksui itsensä brändäämistä kalliiden merkkituotteiden avulla.

Selvästi eniten rahaa nuorilla naisilla kuluu ruokaan ja ruuanlaittoon. Ruoka ja erityisesti ulkona syöminen sekä kahviloissa käyminen nousivat tutkimuksessa haastateltujen nuorten mietteissä yhdeksi keskeisimmäksi arjen ylellisyydeksi. Seuraavaksi eniten rahaa käytetään vaatteisiin, joiden kohdalla rahankäyttö karkaa myös tyypillisimmin käsistä etenkin 19–20-vuotiailla naisilla. Tv- tai musiikkiviihde, digipalvelut, tietokonepelit sekä kodinkoneet eivät puolestaan näyttele suurta nuorten naisten arjen kulutusmenoissa.

Tutkimuksen perusteella nuorten naisten joukosta löytyi kolme erilaista kuluttajaryhmää. Noin puolta nuorista naisista voi kutsua harkitseviksi haaveilijoiksi (49 %). He tarkkailevat aktiivisesti omaa rahankäyttöään ja pyrkivät kuluttamaan järkevästi, mutta eivät aina pysty vastustamaan heräteostoksia. Satunnaisesta huolettomuudesta huolimatta he osaavat myös varautua tulevaan. Vajaa kolmannes nuorista naisista kuuluu kuluttajina viileän tarveharkitsijan kategoriaan (29 %). He ovat erittäin suunnitelmallisia ja käyttävät rahaa vain järkeviksi luonnehdituilla tavoilla ja suunnittelevat budjetit huolellisesti. Pienin osa vastaajista kuuluu ryhmään huolettomat huithapelit (22 %). Heillä se mikä tulee, myös menee. Vaikka rahankäyttöä pyritään hillitsemään, on suuri riski, että se riistäytyy hallinnasta.

Siitä huolimatta, että nuoret naiset pyrkivät kuluttamaan järkevästi ja säästäminen koetaan tärkeäksi taloustaidoksi, valtaosalla (56 %) on tietty suosikkituoteryhmä, jossa he eivät pihistele. Lähes joka toinen myös tunnusti kuluttamisen ”lähtevän joskus käsistä” muun muassa heräteostosten muodossa. Suurinta iloa nuorille naisille tuottaakin, jos kuluttamisessa pystyy silloin tällöin hallitusti nousemaan arjen yläpuolelle. Taloudelliseen liriin kertoi ajautuneensa vain vähemmistö (14 %). Tyypillisin ratkaisu ongelmaan oli rahan lainaaminen vanhemmilta, sukulaisilta tai kavereilta. Vajaa kolmannes kertoi sopineensa maksusuunnitelman laskuttajan tai perintäyhtiön kanssa.

Koko tutkimuksen voi ladata täältä.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.