Oppimateriaalit, työpajat, ryhmätoiminnot

Kuluttajataitojen opetus vuosiluokittain

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyy oppimateriaaleja eri vuosiluokille liittyen muun muassa kestävään kulutukseen, kotitalouden hallintaan ja osallisuuteen, kuluttajan oikeuksiin ja vastuisiin, yksityistalouteen sekä markkinointiin ja kaupalliseen mediaan.

Lainat, vipit ja rahapelit -oppimateriaalit

 

Lainat, vipit ja rahapelit -harjoitteita oppitunnille -materiaaliin on koottu erilaisia harjoitteita, joita opettajat voivat käyttää tai soveltaa käsitellessään raha-asioita yläkoulun tai toisen asteen oppilaitosten oppilaiden kanssa.

Mun rahat -paja

 

Mun rahat -paja on oppituntimateriaali, joka on ensisijaisesti tarkoitettu 1. tai 2. vuoden ammattiin opiskeleville ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Pajamateriaalin tarkoituksena on antaa tietoa taloudenhallinnasta ja tukea itsenäistyvässä iässä olevia nuoria omassa rahankäytössä.

Osaava ostaja -työpajasarja

 

Minkälaista mainontaa nuoret kohtaavat netissä? Kuinka reklamoida? Mitkä ovat kuluttajan oikeudet ja vastuut? Käsittele nuorten kanssa kuluttamista Osaava ostaja -työpajoissa käytettävien toiminnallisten harjoitteiden avulla.

Raha-Amigo

 

Taloustaito-hankkeen koordinoimassa Raha-Amigo -toimintamallissa talousasioihin apua kaipaava nuori saa tuekseen pankin vapaaehtoisen. Nuori ja mentori tapaavat yhteensä kuuden tunnin ajan, joiden aikana selvitetään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään konkreettinen suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi. Lisätietoa valtakunnallisesta Raha-Amigo -toiminnasta Taloustaitohankkeen verkkosivuilta.

Rahakramppi

 

Rahakramppi on pelimäinen menetelmä nuoren itsenäisestä rahankäytöstä. Nuoret tekevät päätöksiä ryhmissä, joiden tulee selvitä kuukauden ajan opiskelijan tuloilla. Menetelmän tavoitteena on antaa esimakua elämästä opiskelijana ja osoittaa, että pienellä rahalla tulee toimeen tekemällä järkeviä valintoja. Rahakrampin vetäminen vaatii minimissään neljä ohjaajaa eli jokaiselle rastille yhden. Rahakrampin on kehittänyt Lahden nuorisopalveluiden Nuorisotiedotus Hurina.

#TarkkaFyrkka -sarjakuvatyöpaja

 

#TarkkaFyrkka -sarjakuvatyöpajoissa pohditaan omaa taloudenhallintaa sekä mitä voi käydä, jos laskuja ei maksa ajoissa. Työpajan alussa tutustutaan teemaan osallistavin ja toiminnallisin menetelmin – kartoitetaan nuorten taloustietämystä ja kartutetaan laskujen maksamisen sekä oman taloudenhallinnan tärkeyttä. Nuoret pääsevät myös pohtimaan, kuinka taloudenhallintaa voisi suunnitella juuri omiin tarpeisiin. Teemaan tutustuessa nuoret piirtävät aiheeseen liittyviä neljäruutuisia sarjakuvia. Tavoitteena on herättää nuorissa ajatuksia sekä tuoda esille omia kokemuksia tai fiktiivisiä tarinoita.

 

Työpajan kesto on 120 minuuttia (mahdollista pitää välitunti).

#Tubetatonni -työpaja

 

#Tubetatonni -työpaja on osana #Tubetatonni -kilpailun koulukiertuetta. Työpajan tavoitteena on innostaa nuoret ajattelemaan suhtautumistaan rahankäyttöön ja tehdä aiheesta vlogeja #Tubetatonni -kilpailuun. Työpajaan osallistuneet nuoret julkaisevat vlogejaan omissa YouTube -kanavissaan.

 

Työpajan kesto on 120 minuuttia (mahdollista pitää välitunti).

Vakuuttaak(k)o?

 

Vakuuttaak(k)o-työpajan avulla voit pohtia nuorten kanssa, mitä vakuuttaminen tarkoittaa, mistä osasta vakuutusturvaa huolehtii yhteiskunta ja mitä täytyy osata vakuuttaa itse. Koko työpajan kesto on 75–90 minuuttia.

#verottaako

 

#verottaako-työpajan avulla voit pohtia nuorten kanssa, miksi veroja kerätään, mihin veroja käytetään sekä millainen yhteiskunta Suomi olisi ilman veroja. Koko työpajan kesto on 90 minuuttia.

Unelmatyöpajat – näkymiä omaan talouteen ja tulevaisuuteen

 

Unelmatyöpajoissa käsitellään omaa taloutta, säästämistä ja unelmia. Työpajan aikana nuoret pohtivat omia tulojaan ja menojaan sekä unelmiin säästämistä.

 

Työpajan kesto on 85 minuuttia.

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä

 

100 ajatusta työstä ja työeläkkeestä -työpajoissa (90min.) kartoitetaan nuorten ajatuksia tulevaisuuden työelämästä ja kartutetaan tietoja työeläkkeen kertymisestä. Toiminnallisessa työpajassa opiskelijat tutustuvat mm. palkkakuittiin, roolikortteihin ja tuoreisiin työeläketilastoihin peilaten niitä omiin työsuunnitelmiinsa.

 

Työpajan kesto on 90 minuuttia.

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter