Oppaat

Jalkautuva talousohjaus

 

Oppaaseen on koottu Espoon Järjestöjen Yhteisön EJY ry:n Jalkautuva talousohjaus -hankkeessa kehitettyjä ja testattuja lomakkeita ja työvälineitä. Oppaan tarkoituksena on tarjota välineitä kaikkien talous- ja velkaongelmien kanssa tekemisissä olevien testattavaksi ja eteenpäin kehiteltäväksi.

Kaikki lähtee kotoa -opas

 

NAL:n tuottama opas lapsuudenkodista itsenäistyvän nuoren asumisen tukemiseen. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012−2015 -materiaali.

Läheinen rahavaikeuksissa

 

Opas tarjoaa tietoa siitä, miten auttaa ja tukea läheistä sekä huolehtia tarvittaessa myös omien rajojen asettamisesta. Opas rohkaisee ottamaan läheisen rahavaikeudet puheeksi rakentavalla tavalla ja ennen kaikkea hakemaan apua sekä talousvaikeuksiin että mahdollisiin muihin elämän haasteisiin.

Maksuhäiriömerkinnän vaikutus pankki- ja vakuutuspalveluihin

 

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan julkaisu kertoo, millainen vaikutus maksuhäiriömerkinnällä on pankki- ja vakuutuspalveluihin.

Miten vuokravelka etenee?

 

NAL:n kokoama opas nuorille vuokravelan etenemisestä ja siitä, miten tilanteen voi selvittää.

Niskalenkki raha-asioista

 

Takuusäätiön tuottama opas, jossa on ohjeita, neuvoja ja välineitä oman talouden hallintaan.

Oppaan sisältämät lomakkeet voi avata ja tulostaa myös erillisinä täältä.

Mitä eläminen maksaa -infografiikat

 

Marttaliiton ja Takuusäätiön Rahat riittää -hankkeessa on tuotettu Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjeteista neljä erilaista infografiikkaa. Budjettien avulla voit verrata omaa kulutustasi. Ne sopivat myös hyvin talousneuvonnan ja koulutuksen avuksi.

Nuorten asumisen tukemiseen liittyviä toimintamalleja ja materiaaleja

 

NAL:n tuottamaan oppaaseen on koottu tiivistelmät keskeisimmistä toimintamalleista ja lyhyet selostukset kustakin materiaalista. Esimerkit ovat paikallisia malleja, joita voi kehittää edelleen tai muokata omaan toimintaan sopivaksi.

Olisinpa kotona -opas

 

NAL:n tuottama opas nuorten asumisen tukemiseen osana monialaista ennaltaehkäisevää työtä. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012−2015 -materiaali.

Omaan kotiin -opas

 

Itsenäistyville nuorille suunnattua, vuosittain päivitettävää opasta voi tilata NAL:sta. Oppaan PDF-versio on ladattavissa NAL:n verkkosivuilta suomen, englannin, arabian ja venäjän kielillä.

Opas velkojen selvittelyyn

 

Takuusäätiön tuottama opas on tehty avuksi omien velkojen selvittelyyn.

Pieni jakamistalouden opas

 

Kuluttajaliiton oppaaseen on koottu tietoa jakamistalouteen liittyen.

Pieni talousopas

 

Kuluttajaliiton tuottamaan oppaaseen on koottu perustietoa rahankäyttöön ja velkoihin liittyen taskukokoiseen opaskirjaan. Sopii hyvin nuorille.

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu

 

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn. Se sisältää keinoja ja apukysymyksiä, kuinka ottaa asumisen asiat ja taloudenhallinta esiin asiakastapaamisen yhteydessä. Lisäksi huoneentaulu sisältää toimintaohjeita, joilla asiakasta voi auttaa ottamaan raha- ja asuntoasiat haltuun. Huoneentaulua voi tilata maksutta Suomen Setlementtiliitosta.

Puhu rahasta -juliste

 

Nuorisosäätiön Mun talous -osahankkeen tuottama juliste ammattilaisille, joka rohkaisee nuoria puhumaan raha-asioistaan neuvontapalveluita käyttäessään. Julistetta voi tilata maksutta Suomen Setlementtiliitosta.

Puhu rahasta -opas

 

Opas on tarkoitettu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi talous- ja velka-asioiden ensiapuun. Oppaassa kannustetaan ammattilaisia ja kasvattajia ottamaan raha-asiat puheeksi lasten ja nuorten kanssa, käydään läpi asioita – tietoja, taitoja ja rutiineja – jotka kuuluvat arjen talouden hallintaan. Oppaassa kerrotaan myös, miten ohjeistaa nuorta velkojen itsenäisessä selvittämisessä, esitellään velkojen järjestelykeinot ja vinkataan hyvistä toimintamalleista. Opasta voi tilata maksutta Suomen Setlementtiliitosta.

Puhu rahasta -tehtäväkirja

 

Puhu rahasta -tehtäväkirja on Puhu rahasta -oppaan rinnalle tehty apuväline, jossa paneudutaan arjen raha-asioihin tehtävien muodossa. Tehtäväkirja on toiminnallinen apuväline, kun omilleen aikova tai jo itsenäisesti asuva nuori haluaa pohtia omaa rahankäyttöään. Nuori voi tehdä tehtäviä itsenäisesti tai yhdessä asumisohjaajan tai muun henkilön kanssa. Tehtäväkirjaa voi tilata maksutta Suomen Setlementtiliitosta.

Pörssisäätiön oppaat sijoittamiseen

 

Pörssisäätiön verkkosivuilta löydät erilaisia oppaita liittyen sijoittamiseen.

Rahahuolet puheeksi – opas ryhmänohjaajille

 

Rahahuolista voi olla vaikea puhua, mutta puhuminen helpottaa oloa. Takuusäätiön tuottama opas kannustaa ottamaan rahahuolet puheeksi. Opas on suunnattu erilaisten keskustelu-, vertais- ja harrasteryhmien sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmänohjaajille. Se soveltuu niin ammattilaisille kuin vapaaehtoisille. Ryhmänohjaajan ei tarvitse olla talous- ja velka-asioiden asiantuntija.

Selkokielinen talousopas

 

Puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä Papunet on tuottanut selkokielisen talousoppaan. Selkokielinen talousopas sopii erinomaisesti myös nuorille. Sivuilla kerrotaan konkreettisin ja selkein esimerkein, miten rahankäyttöä voi seurata ja suunnitella.

TJ50 – Mihin kotiudut?

 

NAL:n tuottama TJ50-esite on suunnattu varusmiehille, joiden kotiutuminen lähestyy. Esitteen tarkoituksena on saada varusmiespalvelusta suorittavat nuoret pohtimaan ja suunnittelemaan omaa palveluksenjälkeistä asumistaan ja toimeentuloaan hyvissä ajoin ennen palveluksen päättymistä.

Tositarinoita asumisesta

 

NAL:n tuottamia tarinoita ja tehtäviä asumisesta nuorten kanssa pohdittavaksi. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012−2015 -materiaali.

Velkaopas

 

Kuluttajaliiton velkaopas on hyvä ja seikkaperäinen käsikirja velka-asioihin ja niiden selvittämiseen.

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter