Kuluttajatutkimuskeskus aloittaa yhteistyössä nuorten velkaongelmien tutkimisen

Nuorten velkaongelmia aletaan tutkia Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Hankkeessa analysoidaan eri-ikäisten nuorten velkaongelmien luonnetta sekä eri toimijoiden ja viranomaisten rooleja ongelmien muodostumisessa ja niistä selviytymisessä. Hanketta johtaa professori Tuula Linna Lapin yliopistosta. Tutkimuksen osahankkeita toteutetaan myös Itä-Suomen yliopistossa, Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksessa ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Kuluttajatutkimuskeskuksen johtamassa osahankkeessa tutkimuksen kohteena ovat nuoret 25–34-vuotiaat, joilla velkaantumisaste on yli kaksisataa prosenttia.

Tutkimuksessa pyritään kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin keinoin kuvaamaan nuorten velkaantumista, taloudenhallintaa ja kokemuksia suurten asuntolainojen kanssa sekä vastuullisuutta velkasopimuksessa. Tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta johtaa osahanketta.

No Comments

Post a Comment

+ 22 = 30