Itsenäinen elämä odottaa

Muuttaessaan ensimmäiseen omaan kotiin nuori on useiden sopimusten ja isoilta tuntuvien taloudellisten päätösten edessä. Onko nuorilla riittävät valmiudet kohdata aikuisille tuttuja vuokralaisen velvollisuuksia ja oikeuksia, puhumattakaan Kelassa ja verotoimistossa asioinnista?

Kansainvälisesti vertailuna Suomessa itsenäistytään varhain, 20–24-vuotiaina. Yleisimpiä syitä ovat halu itsenäistyä, opiskelu tai työpaikka toisella paikkakunnalla. Asumisen taitoja kannattaa harjoitella hyvissä ajoin ennen omaan kotiin muuttoa. Perhe ja lähipiiri määrittävät pitkälti, millaiset lähtökohdat nuori saa. Kaikki eivät saa kotoa riittävää tukea itsenäisen elämän alkuun ja oman talouden hallintaan. Koulu ja ammattimaiset tukiverkostot ovat tärkeässä roolissa, jotta nuoret saisivat tarvittavat elämänhallintataidot ja tasavertaisemmat lähtökohdat itsenäistymiseen.

Lähes puolet kotoa poismuuttavista nuorista kaipaavat tukea ja enemmän tietoa raha-asioista. Nuorta voi huolestuttaa, riittävätkö rahat elämiseen. Nuoruuteen kuuluu yleensä opiskeluaika ja matalapalkkaiset pätkätyöt, jotka eivät sovi yhteen nykyisten korkeiden asumiskustannusten ja kuluttamista painottavan elämäntyylin kanssa. Kuluttamisen ylittäessä tulot, ratkaisua voidaan hakea pikavipeistä ja osamaksuista miettimättä tai tajuamatta niiden seurauksia.

Vakiintumattomat asumisolosuhteet hyvinvoinnin uhkana

Suurin osa nuorista pärjää hyvin itsenäisen elämän kynnyksellä, mutta kaikilla ei ole riittäviä valmiuksia ponnistukseen. Yleisimpiä asumisen haasteita ovat puutteelliset taloustaidot, epärealistiset käsitykset omista asumisvalmiuksista, kyky hoitaa arjen askareita sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat. Asumisolosuhteet vaikuttavat kaikkeen nuoren elämässä. Epävakaat asumisolosuhteet vaikeuttavat esimerkiksi opintoihin tai työhön kiinnittymistä. Se voi viedä pohjaa myös tukevalta ja korjaavalta työltä.

Nuorten asunnottomuuden vähentämisen eteen tehty työ on tuottanut tuloksia Suomessa. Nuorten asunnottomuus on laskenut jo muutaman vuoden ajan. Vuonna 2016 nuoria, alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 1 400, 250 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Myös nuorten pitkäaikaisasunnottomuus väheni. Nuorten asunnottomuus näkyy vain osittain tilastoissa. Nuoret harvoin mieltävät itseään asunnottomiksi, vaikka majailevat kavereidensa luona pitkiäkin aikoja. Nuorten asunnottomuus on yleensä lyhytaikaista ja liittyy itsenäistymisvaiheeseen.

Nuoren kanssa työskenneltäessä lähtökohtana tulee aina olla asumisen ja arjen nykytilanteen selvittäminen. Asunnottomuuden vähentämisen painopiste onkin ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on, että asunnottomuuteen johtavat ongelmat tunnistetaan mahdollisimman varhain, esimerkiksi asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Ennakoivaa työtä tekevät myös mm. NAL:n asumisohjaajat, joita ilman monen nuoren asuminen voisi katketa jo varhaisessa vaiheessa vuokrarästeihin tai häiriöihin.

Nuoret haaveilevat samoista asioista kuin muutkin

Nuorisoasuntoliiton selvitysten mukaan nuoret arvostavat kohtuuhintaisia koteja hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Nuorten haaveet asumisesta eivät poikkea vanhempien ikäluokkien haaveista. Tärkeää olisi selvittää nuorten tarpeita jo asuntojen kaavoituksen, rakentamisen ja kunnostamisen vaiheessa, jotta asunnot vastaavat todelliseen tarpeeseen. Lisäksi olisi etsittävä uusia ratkaisuja kohtuuhintaisten asuntojen saamiseksi markkinoille esimerkiksi kunnostamalla asumiskuntoon tyhjillään olevia tiloja ja luomalla aivan uusia kaavoitusratkaisuja tai asumisen muotoja. Kaikki lähtee kotoa.

Mitä taitoja itsenäistymiseen tarvitaan?

  • Kyky suunnitella ja hoitaa raha-asioita (tulojen ja menojen ennakointi, laskujen maksaminen)
  • Asioiden hoitaminen (mm. laskujen säännöllinen maksaminen, hakemusten täyttö, virastoasiointi)
  • Kodinhoitoon liittyvät asiat (mm. siivous, pyykkihuolto, ruoanlaitto ja kaupassa käynti)
  • Kodin huoltotyöt (mm. lattiakaivojen ja hajulukkojen puhdistus, suodattimien ja sulakkeiden vaihto, palovaroittimen toimivuus)
  • Riskien minimointi (mm. puskurirahasto, pesukoneiden ja sähkölaitteiden käyttö, asunnon kuntoon liittyvien ongelmien ilmoittaminen taloyhtiön huoltoon)
  • Vuokralaisen oikeuksien ja velvollisuuksien tietäminen
  • Järjestyssääntöjen noudattaminen ja taloyhtiön tiedotteiden lukeminen (mm. asunnon ympäristöstä huolehtiminen)
  • Toimivat naapurisuhteet

 

Tietoa ja tukea:
Nuorisoasuntoliiton Omaan kotiin -opas (myös selkosuomeksi, englanniksi ja arabiaksi) ja Asumisen ABC
Martat.fi, tietoa kodinhoidosta, ruoanlaitosta ja raha-asioiden hoitamisesta ja Martta-chat
Kuluttajaliiton asumisneuvonta, puhelinneuvonta (maksullinen) ja asumisneuvonta-chat
www.kela.fi, lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet sekä vammaisetuudet, sotilasavustus ja maahanmuuttajan tuet
Ohjaamot, alle 30-vuotiaille henkilökohtaista ohjausta ja tietoa työhön, opiskeluun ja arjen asioihin

Lähteet:
www.nal.fi > Ajankohtaista: Asumisen ongelmien ennakointi kannattaa – myös nuorten asunnottomuus laskussa
Kohtaamo-blogi: Kaikki lähtee kotoa – Ohjaamot tukevat nuoria asumisessa

Saara Autio, Mun talous -hankkeen projektikoordinaattori

 

Jaa somessa >>
Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.