Ilman verkkopankkitunnuksia ei enää pärjää – oikeus niihin kuuluu kaikille

Ilman verkkopankkitunnuksia on vaikea maksaa laskuja. Nykyisin ilman niitä voi myös olla mahdotonta käyttää KELA:n tai terveyskeskuksen verkkopalveluita. Ilman tunnuksia pankkipalveluiden käyttäminen on lisäksi kalliimpaa. Palveluiden tarjonta verkossa kasvaa, eikä paluuta kasvokkain asiointiin ole odotettavissa. Silti kaikki eivät saa pankeilta verkkopankkitunnuksia.

Valmisteilla on uusi lakiesitys, joka lupaa muutosta peruspankkipalveluihin ja siten myös verkkopankkitunnuksien saatavuuteen. Nuorisoasuntoliitto, Nuorisosäätiö, Setlementtiliitto ja Takuu-Säätiö antoivat Kuluttajaparlamentin järjestöjen kanssa lausunnon hallituksen valmisteilla olevaan luottolaitoslakia koskevaan lakimuutokseen. Lakiehdotuksessa säädetään nykyistä kattavammin asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin – kaikilla tulee olla tasavertainen oikeus maksutiliin ja verkkoasiointiin. Lakiehdotuksessa todetaan selkeästi, että maksutiliä ja siihen liittyviä palveluja tarjotessaan pankin tulee kohdella kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.

Lakiesityksen mukaan pankkien on tarjottava vahva sähköinen tunnistuspalvelu myös pelkkää maksutiliä käyttäville asiakkailleen, jos se tarjoaa sitä muillekin asiakkaille. Lakiesityksen toteutuessa myös ylivelkaantuneilla ja maksuhäiriömerkinnän saaneilla nuorilla on oikeus verkkopankkitunnuksiin.

Pankkien tulisi viestinnässään ottaa huomioon muun muassa itsenäistyvät nuoret, ikääntyneet sekä erityisryhmät, jotka tarvitsevat esimerkiksi selkokielistä materiaalia. Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota myös peruspankkipalveluiden hinnoittelun nousuun. Esityksessä säädetään, että asiakkailta veloitettavien maksujen tulee olla kohtuullisia ja vastata niistä pankille aiheutuvia kustannuksia. Muutos olisi tervetullut, koska suuri osa nuorista on pienituloisia, ja heille palvelumaksujen hintojen nousulla on suuri merkitys.

Lue koko lausunto tästä.

Lähde: Nuorisoasuntoliiton tiedote huhtikuu 2016

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.